Dnevni red
Bruxelles
Srijeda, 8. srpnja 2020. - Petak, 10. srpnja 2020. 225k
četvrtak, 9. srpnja 2020.174kVerzija: srijeda, 8. srpnja 2020., 14:58
 Točke dnevnog reda
09:00   Objava rezultata glasovanja
09:15 - 10:30   Prvo glasovanje
09:15 - 11:30   Rasprave
14:15   Objava rezultata glasovanja
14:30 - 15:45   Drugo glasovanje
14:30 - 16:30   Rasprave
18:15   Objava rezultata glasovanja
18:30 - 19:45   Treće glasovanje
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00   Objava rezultata glasovanja      
135 pointObjava rezultata glasovanja
09:15 - 10:30   Prvo glasovanje      
126 votePrvo glasovanje
108 voteGlasovanje o amandmanima
109 voteAmandmani na prijedloge rezolucija - Humanitarna situacija u Venezueli i migracijska i izbjeglička kriza
82 voteAmandmani na prijedloge rezolucija - Sveobuhvatna politika Unije o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma - Akcijski plan Komisije i drugi nedavni događaji
Prijedlozi rezolucija
[2020/2686(RSP)]
09:15 - 11:30   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
  pointZajednička rasprava - Iizjave potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
42 -Godišnje izvješće o ljudskim pravima za 2019.
[2020/2688(RSP)]
93 -Stabilnost i sigurnost u istočnom Sredozemlju i negativna uloga Turske
[2020/2706(RSP)]
94 -Stanje u Bjelarusu
[2020/2707(RSP)]
14:15   Objava rezultata glasovanja      
128 pointObjava rezultata glasovanja
14:30 - 15:45   Drugo glasovanje      
129 voteDrugo glasovanje
65 voteGlasovanje o amandmanima
28Rok***IvoteEuropska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19
Izvješće:  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Odbor za ustavna pitanja
102Rok voteSmjernice za politike zapošljavanja država članica
Izvješće: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
103Rok voteNacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2020. Nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima kao odgovora na sirijsku krizu u Jordanu, Libanonu i Turskoj
Izvješće: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Odbor za proračune
100 voteAmandmani na prijedloge rezolucija - Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19
Izjave Vijeća i Komisije
[2020/2691(RSP)]
14:30 - 16:30   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
96Rok pointStrategija održivosti za kemikalije
Usmeno pitanje - [2020/2531(RSP)]
Jedan krug govornika iz klubova zastupnika
     
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Komisija
Strategija održivosti za kemikalije
47 pointPoticanje procesa uključivanja Roma u Europi za sljedeće desetljeće
Izjave Vijeća i Komisije
[2020/2692(RSP)]
106 pointTrenutačno stanje pregovora o Uredbi o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama
Izjave Vijeća i Komisije
[2020/2709(RSP)]
18:15   Objava rezultata glasovanja      
130 pointObjava rezultata glasovanja
18:30 - 19:45   Treće glasovanje      
131 voteTreće glasovanje
72 voteKonačno glasovanje
24Rok*votePrijedlog odluke Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ prenošenja i početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19
Izvješće:  Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ prenošenja i početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19
[COM(2020)0198 -  - 2020/0082(CNS)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
26Rok voteFinancijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019.
Izvješće:  David Cormand (A9-0081/2020)
Izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke – godišnje izvješće za 2019.
[2019/2126(INI)]
Odbor za proračune
9Rok voteNadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2018.
Izvješće:  Bas Eickhout (A9-0118/2020)
Izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke – godišnje izvješće za 2018.
[2019/2127(INI)]
Odbor za proračunski nadzor
8Rok voteZaštita financijskih interesa Europske unije - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2018.
Izvješće:  Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
Izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije – borba protiv prijevara – godišnje izvješće za 2018.
[2019/2128(INI)]
Odbor za proračunski nadzor
97Rok voteHumanitarna situacija u Venezueli i migracijska i izbjeglička kriza
Prijedlozi rezolucija
[2019/2952(RSP)]
RC-B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020
Rasprava: srijeda, 18. prosinca 2019.
81 voteGlasovanje o amandmanima
78Rok votePrigovor u skladu s člankom 112. stavak 2. i člankom 3.: Aktivne tvari, uključujući flumioksazin
[2020/2671(RSP)]
80 voteAmandmani na prijedloge rezolucija - Revizija smjernica za transeuropsku energetsku infrastrukturu
Prijedlozi rezolucija
[2020/2549(RSP)]
(Rasprava: 10.2.2020.)
101Rok voteSklapanje sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka, trenutno u postupku pregovora
Izvješće: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
116 voteAmandmani na prijedloge rezolucija - Strategija održivosti za kemikalije
09:15 - 11:30   Rasprave     item on the agenda
Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica (uključujući odgovore)15'
Zastupnici90'
PPE21'30S&D17'30Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
14:30 - 16:30   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)20'
Komisija (uključujući odgovore)25'
Podnositelj (odbor)5'
Zastupnici44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
28item on the agendapointEuropska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19
Loránt Vincze
  -Amandmani; odbijanjeponedjeljak, 6. srpnja 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima”ponedjeljak, 6. srpnja 2020., 19:00
102item on the agendapointSmjernice za politike zapošljavanja država članica
  -Amandmani petak, 3. srpnja 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima”ponedjeljak, 6. srpnja 2020., 19:00
103item on the agendapointNacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2020. Nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima kao odgovora na sirijsku krizu u Jordanu, Libanonu i Turskoj
  -Amandmani petak, 3. srpnja 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima”ponedjeljak, 6. srpnja 2020., 19:00
96item on the agendapointStrategija održivosti za kemikalije
(O-000044/2020 - B9-0013/20) 
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 6. srpnja 2020., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 7. srpnja 2020., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 7. srpnja 2020., 14:00
  -Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima”utorak, 7. srpnja 2020., 19:00
24item on the agendapointPrijedlog odluke Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ prenošenja i početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19
Ondřej Kovařík (A9-0122/2020
  -Amandmani petak, 3. srpnja 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima”ponedjeljak, 6. srpnja 2020., 19:00
26item on the agendapointFinancijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019.
David Cormand (A9-0081/2020
  -Amandmani srijeda, 1. srpnja 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima”ponedjeljak, 6. srpnja 2020., 19:00
9item on the agendapointNadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2018.
Bas Eickhout (A9-0118/2020
  -Amandmani srijeda, 1. srpnja 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima”ponedjeljak, 6. srpnja 2020., 19:00
8item on the agendapointZaštita financijskih interesa Europske unije - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2018.
Joachim Kuhs (A9-0103/2020
  -Amandmani srijeda, 1. srpnja 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima”ponedjeljak, 6. srpnja 2020., 19:00
97item on the agendapointHumanitarna situacija u Venezueli i migracijska i izbjeglička kriza
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 6. srpnja 2020., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 7. srpnja 2020., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 7. srpnja 2020., 14:00
  -Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima”utorak, 7. srpnja 2020., 19:00
78item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 112. stavak 2. i člankom 3.: Aktivne tvari, uključujući flumioksazin
  -Amandmani srijeda, 1. srpnja 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima”ponedjeljak, 6. srpnja 2020., 19:00
101item on the agendapointSklapanje sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka, trenutno u postupku pregovora
  -Amandmani ponedjeljak, 6. srpnja 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojenim glasovanjem” i „glasovanjem po dijelovima”ponedjeljak, 6. srpnja 2020., 19:00
Posljednje ažuriranje: 8. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti