Aġenda
Brussell
L-Erbgħa, 8 ta' Lulju 2020 - Il-Ġimgħa, 10 ta' Lulju 2020 233k
Il-Ħamis, 9 ta' Lulju 2020181kVerżjoni: L-Erbgħa, 8 ta' Lulju 2020, 16:19
 Punti fuq l-aġenda
09:00   Tħabbir tar-riżultati
09:15 - 10:30   L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
09:15 - 11:30   Dibattiti
14:15   Tħabbir tar-riżultati
14:30 - 15:45   It-tieni sessjoni ta' votazzjoni
14:30 - 16:30   Dibattiti
18:15   Tħabbir tar-riżultati
18:30 - 19:45   It-tielet sessjoni ta' votazzjoni
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00   Tħabbir tar-riżultati      
135 pointTħabbir tar-riżultati
09:15 - 10:30   L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni      
126 voteL-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
108 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
109 voteEmendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u l-kriżi tal-migrazzjoni u r-refuġjati
82 voteEmendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet - Politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu - Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni u żviluppi riċenti oħra
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet
[2020/2686(RSP)]
09:15 - 11:30   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
  pointDK - Dikjarazzjonijiet tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
42 -Ir-Rapport Annwali tal-2019 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem
[2020/2688(RSP)]
93 -L-Istabbiltà u s-Sigurtà fil-Lvant tal-Mediterran u r-rwol negattiv tat-Turkija
[2020/2706(RSP)]
94 -Is-sitwazzjoni fil-Belarussja
[2020/2707(RSP)]
14:15   Tħabbir tar-riżultati      
128 pointTħabbir tar-riżultati
14:30 - 15:45   It-tieni sessjoni ta' votazzjoni      
129 voteIt-tieni sessjoni ta' votazzjoni
65 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
28Skadenza***IvoteInizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir, verifika u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19
Rapport:  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
102Skadenza voteLinji gwida għall-politiki tal-impjiegi tal-Istati Membri
Rapport: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
103Skadenza voteAbbozz ta' baġit emendatorju nru 5 tal-baġit ġenerali għall-2020 Tkomplija tal-appoġġ għar-refuġjati u għall-komunitajiet ospitanti fil-Ġordan, fil-Libanu u fit-Turkija b'rispons għall-kriżi fis-Sirja
Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
100 voteEmendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet - XXX
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2020/2691(RSP)]
14:30 - 16:30   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
96Skadenza pointStrateġija għas-sostenibbiltà fir-rigward tas-sustanzi kimiċi
Mistoqsija orali - [2020/2531(RSP)]
Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi
     
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kummissjoni
Strateġija għas-sostenibbiltà fir-rigward tas-sustanzi kimiċi
47 pointTisħiħ tal-proċess ta' inklużjoni tar-Rom fl-Ewropa għad-deċennju li jmiss
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2020/2692(RSP)]
106 pointIs-sitwazzjoni attwali tan-negozjati tal-Kunsill rigward ir-Regolament dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2020/2709(RSP)]
18:15   Tħabbir tar-riżultati      
130 pointTħabbir tar-riżultati
18:30 - 19:45   It-tielet sessjoni ta' votazzjoni      
131 voteIt-tielet sessjoni ta' votazzjoni
72 voteVotazzjonijiet finali
24Skadenza*voteEmenda tad-Direttivi (UE) 2017/2455 u (UE) 2019/1995 f'dak li jirrigwarda d-dati tat-traspożizzjoni u tal-applikazzjoni minħabba l-kriżi kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19
Rapport:  Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Direttivi (UE) 2017/2455 u (UE) 2019/1995 f'dak li jirrigwarda d-dati tat-traspożizzjoni u tal-applikazzjoni minħabba l-kriżi kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19
[COM(2020)0198 -  - 2020/0082(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
26Skadenza voteAttivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2019
Rapport:  David Cormand (A9-0081/2020)
Rapport dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment – rapport annwali 2019
[2019/2126(INI)]
Kumitat għall-Baġits
9Skadenza voteKontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2018
Rapport:  Bas Eickhout (A9-0118/2020)
Rapport dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2018
[2019/2127(INI)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
8Skadenza voteProtezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - ġlieda kontra l-frodi - rapport annwali 2018
Rapport:  Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
Rapport dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - ġlieda kontra l-frodi - rapport annwali 2018
[2019/2128(INI)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
97Skadenza voteIs-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u l-kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2952(RSP)]
RC-B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' Diċembru 2019
81 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
78Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3): Sustanzi attivi, inkluż il-flumioxazine
[2020/2671(RSP)]
80 voteEmendi għal Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Reviżjoni tal-linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2020/2549(RSP)]
(Dibattitu: 10/02/2020)
101Skadenza voteKonklużjoni ta' ftehim bejn l-UE u New Zealand, li qed jiġi negozjat, dwar l-iskambju ta' data personali għall-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu
Rapport: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
116 voteEmendi għal Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Strateġija għas-sostenibbiltà fir-rigward tas-sustanzi kimiċi
09:15 - 11:30   Dibattiti     item on the agenda
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)15'
Membri90'
PPE21'30S&D17'30Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
14:30 - 16:30   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)20'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)25'
Awtur (kumitat)5'
Membri44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
28item on the agendapointInizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir, verifika u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19
Loránt Vincze
  -Emendi; rifjutIt-Tnejn, 6 ta' Lulju 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 6 ta' Lulju 2020, 19:00
102item on the agendapointLinji gwida għall-politiki tal-impjiegi tal-Istati Membri
  -EmendiIl-Ġimgħa, 3 ta' Lulju 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 6 ta' Lulju 2020, 19:00
103item on the agendapointAbbozz ta' baġit emendatorju nru 5 tal-baġit ġenerali għall-2020 Tkomplija tal-appoġġ għar-refuġjati u għall-komunitajiet ospitanti fil-Ġordan, fil-Libanu u fit-Turkija b'rispons għall-kriżi fis-Sirja
  -EmendiIl-Ġimgħa, 3 ta' Lulju 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 6 ta' Lulju 2020, 19:00
96item on the agendapointStrateġija għas-sostenibbiltà fir-rigward tas-sustanzi kimiċi
(O-000044/2020 - B9-0013/20) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 6 ta' Lulju 2020, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 7 ta' Lulju 2020, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 7 ta' Lulju 2020, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tlieta, 7 ta' Lulju 2020, 19:00
24item on the agendapointEmenda tad-Direttivi (UE) 2017/2455 u (UE) 2019/1995 f'dak li jirrigwarda d-dati tat-traspożizzjoni u tal-applikazzjoni minħabba l-kriżi kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19
Ondřej Kovařík (A9-0122/2020
  -EmendiIl-Ġimgħa, 3 ta' Lulju 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 6 ta' Lulju 2020, 19:00
26item on the agendapointAttivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2019
David Cormand (A9-0081/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 1 ta' Lulju 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 6 ta' Lulju 2020, 19:00
9item on the agendapointKontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2018
Bas Eickhout (A9-0118/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 1 ta' Lulju 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 6 ta' Lulju 2020, 19:00
8item on the agendapointProtezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - ġlieda kontra l-frodi - rapport annwali 2018
Joachim Kuhs (A9-0103/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 1 ta' Lulju 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 6 ta' Lulju 2020, 19:00
97item on the agendapointIs-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u l-kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 6 ta' Lulju 2020, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 7 ta' Lulju 2020, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 7 ta' Lulju 2020, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tlieta, 7 ta' Lulju 2020, 19:00
78item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3): Sustanzi attivi, inkluż il-flumioxazine
  -EmendiL-Erbgħa, 1 ta' Lulju 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 6 ta' Lulju 2020, 19:00
101item on the agendapointKonklużjoni ta' ftehim bejn l-UE u New Zealand, li qed jiġi negozjat, dwar l-iskambju ta' data personali għall-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu
  -EmendiIt-Tnejn, 6 ta' Lulju 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 6 ta' Lulju 2020, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Lulju 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza