Agenda
Brussel
Woensdag 8 juli 2020 - Vrijdag 10 juli 2020 227k
Donderdag 9 juli 2020176kVersie: Woensdag 8 juli 2020, 14:34
 Agendapunten
09:00   Bekendmaking van de uitslag
09:15 - 10:30   Eerste stemming
09:15 - 11:30   Debatten
14:15   Bekendmaking van de uitslag
14:30 - 15:45   Tweede stemming
14:30 - 16:30   Debatten
18:15   Bekendmaking van de uitslag
18:30 - 19:45   Derde stemming
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00   Bekendmaking van de uitslag      
135 pointBekendmaking van de uitslag
09:15 - 10:30   Eerste stemming      
126 voteEerste stemming
108 voteStemming over amendementen
109 voteAmendementen op de ontwerpresoluties - Humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis
82 voteAmendementen op de ontwerpresoluties - Een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen
Ontwerpresoluties
[2020/2686(RSP)]
09:15 - 11:30   Debatten       Spreektijd
  pointGezamenlijk debat - Verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
42 -Jaarverslag 2019 over de mensenrechten
[2020/2688(RSP)]
93 -Stabiliteit en veiligheid in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de negatieve rol van Turkije
[2020/2706(RSP)]
94 -De situatie in Belarus
[2020/2707(RSP)]
14:15   Bekendmaking van de uitslag      
128 pointBekendmaking van de uitslag
14:30 - 15:45   Tweede stemming      
129 voteTweede stemming
65 voteStemming over amendementen
28Deadline***IvoteEuropees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak
Verslag:  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Commissie constitutionele zaken
102Deadline voteRichtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
Verslag: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
103Deadline voteOntwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2020: Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in respons op de crisis in Syrië
Verslag: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Begrotingscommissie
100 voteAmendementen op de ontwerpresoluties - EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2020/2691(RSP)]
14:30 - 16:30   Debatten       Spreektijd
96Deadline pointStrategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen
Mondelinge vraag - [2020/2531(RSP)]
Eén sprekersronde fracties
     
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie
Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen
47 pointVersterking van het integratieproces van de Roma in Europa in het komende decennium
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2020/2692(RSP)]
106 pointStand van zaken bij de onderhandelingen in de Raad over de verordening inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2020/2709(RSP)]
18:15   Bekendmaking van de uitslag      
130 pointBekendmaking van de uitslag
18:30 - 19:45   Derde stemming      
131 voteDerde stemming
72 voteEindstemming
24Deadline*voteWijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis
Verslag:  Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis
[COM(2020)0198 -  - 2020/0082(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
26Deadline voteFinanciële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019
Verslag:  David Cormand (A9-0081/2020)
Verslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2019
[2019/2126(INI)]
Begrotingscommissie
9Deadline voteControle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
Verslag:  Bas Eickhout (A9-0118/2020)
Verslag over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2018
[2019/2127(INI)]
Commissie begrotingscontrole
8Deadline voteBescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding - jaarverslag 2018
Verslag:  Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
Verslag over bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding - jaarverslag 2018
[2019/2128(INI)]
Commissie begrotingscontrole
97Deadline voteDe humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis
Ontwerpresoluties
[2019/2952(RSP)]
RC-B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020
Debat: Woensdag 18 december 2019
81 voteStemming over amendementen
78Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine
[2020/2671(RSP)]
80 voteAmendementen op de ontwerpresoluties - Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur
Ontwerpresoluties
[2020/2549(RSP)]
(Debat: 10.2.2020)
101Deadline voteMachtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme
Verslag: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
116 voteAmendementen op de ontwerpresoluties - Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen
09:15 - 11:30   Debatten     item on the agenda
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)15'
Leden90'
PPE21'30S&D17'30Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
14:30 - 16:30   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)20'
Commissie (inclusief antwoorden)25'
Vraagsteller (commissie)5'
Leden44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
28item on the agendapointEuropees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak
Loránt Vincze
  -Amendementen; verwerpingMaandag 6 juli 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 6 juli 2020, 19:00
102item on the agendapointRichtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
  -AmendementenVrijdag 3 juli 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 6 juli 2020, 19:00
103item on the agendapointOntwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2020: Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in respons op de crisis in Syrië
  -AmendementenVrijdag 3 juli 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 6 juli 2020, 19:00
96item on the agendapointStrategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen
(O-000044/2020 - B9-0013/20) 
  -OntwerpresolutiesMaandag 6 juli 2020, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 7 juli 2020, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 7 juli 2020, 14:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Dinsdag 7 juli 2020, 19:00
24item on the agendapointWijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis
Ondřej Kovařík (A9-0122/2020
  -AmendementenVrijdag 3 juli 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 6 juli 2020, 19:00
26item on the agendapointFinanciële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019
David Cormand (A9-0081/2020
  -AmendementenWoensdag 1 juli 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 6 juli 2020, 19:00
9item on the agendapointControle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
Bas Eickhout (A9-0118/2020
  -AmendementenWoensdag 1 juli 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 6 juli 2020, 19:00
8item on the agendapointBescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding - jaarverslag 2018
Joachim Kuhs (A9-0103/2020
  -AmendementenWoensdag 1 juli 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 6 juli 2020, 19:00
97item on the agendapointDe humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis
  -OntwerpresolutiesMaandag 6 juli 2020, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 7 juli 2020, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 7 juli 2020, 14:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Dinsdag 7 juli 2020, 19:00
78item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine
  -AmendementenWoensdag 1 juli 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 6 juli 2020, 19:00
101item on the agendapointMachtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme
  -AmendementenMaandag 6 juli 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 6 juli 2020, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 8 juli 2020Juridische mededeling - Privacybeleid