Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 8 iulie 2020 - Vineri, 10 iulie 2020 227k
Joi, 9 iulie 2020175kVersiune: Miercuri, 8 iulie 2020, 14:29
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00   Anunțarea rezultatelor
09:15 - 10:30   Prima sesiune de votare
09:15 - 11:30   Dezbateri
14:15   Anunțarea rezultatelor
14:30 - 15:45   A doua sesiune de votare
14:30 - 16:30   Dezbateri
18:15   Anunțarea rezultatelor
18:30 - 19:45   A treia sesiune de votare
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00   Anunțarea rezultatelor      
135 pointAnunțarea rezultatelor
09:15 - 10:30   Prima sesiune de votare      
126 votePrima sesiune de votare
108 voteVotarea amendamentelor
109 voteAmendamente la propunerile de rezoluție - Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților
82 voteAmendamente la propunerile de rezoluție - O politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului - Planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente
Propuneri de rezoluție
[2020/2686(RSP)]
09:15 - 11:30   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointDezbatere comună: declarații ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
42 -Raportul anual pe 2019 privind drepturile omului
[2020/2688(RSP)]
93 -Stabilitatea și securitatea în estul Mării Mediterane și rolul negativ jucat de Turcia
[2020/2706(RSP)]
94 -Situația în Belarus
[2020/2707(RSP)]
14:15   Anunțarea rezultatelor      
128 pointAnunțarea rezultatelor
14:30 - 15:45   A doua sesiune de votare      
129 voteA doua sesiune de votare
65 voteVotarea amendamentelor
28Termen***IvoteIniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19
Raport  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Comisia pentru afaceri constituționale
102Termen voteOrientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre
Raport: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
103Termen voteProiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2020 - Acordarea în continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania, Liban și Turcia
Raport: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Comisia pentru bugete
100 voteAmendamente la propunerile de rezoluție - Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice
Declarații ale Consiliului și ale Comisiei
[2020/2691(RSP)]
14:30 - 16:30   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
96Termen pointStrategia pentru sustenabilitate privind substanțele chimice
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2020/2531(RSP)]
O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
     
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Strategia pentru sustenabilitate privind substanțele chimice
47 pointÎmbunătățirea procesului de includere a romilor în Europa în următorul deceniu
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2020/2692(RSP)]
106 pointSituația negocierilor din cadrul Consiliului în privința Regulamentului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2020/2709(RSP)]
18:15   Anunțarea rezultatelor      
130 pointAnunțarea rezultatelor
18:30 - 19:45   A treia sesiune de votare      
131 voteA treia sesiune de votare
72 voteVoturi finale
24Termen*voteModificarea Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19
Raport  Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19
[COM(2020)0198 -  - 2020/0082(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
26Termen voteActivitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
Raport  David Cormand (A9-0081/2020)
Raportul anual pe 2019 referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții
[2019/2126(INI)]
Comisia pentru bugete
9Termen voteControlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2018
Raport  Bas Eickhout (A9-0118/2020)
Raport referitor la controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2018
[2019/2127(INI)]
Comisia pentru control bugetar
8Termen voteProtecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018
Raport  Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
Raport referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018
[2019/2128(INI)]
Comisia pentru control bugetar
97Termen voteSituația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților
Propuneri de rezoluție
[2019/2952(RSP)]
RC-B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020
Dezbatere: Miercuri, 18 decembrie 2019
81 voteVotarea amendamentelor
78Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv flumioxazinul
[2020/2671(RSP)]
80 voteAmendamente la propunerile de rezoluție - Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene
Propuneri de rezoluție
[2020/2549(RSP)]
(Dezbatere: 10.2.2020)
101Termen voteÎncheierea unui acord, în curs de negociere, între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului
Raport: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
116 voteAmendamente la propunerile de rezoluție - Strategia pentru sustenabilitate privind substanțele chimice
09:15 - 11:30   Dezbateri     item on the agenda
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)15'
Deputaţi90'
PPE21'30S&D17'30Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
14:30 - 16:30   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)20'
Comisia (inclusiv răspunsurile)25'
Autor (comisie)5'
Deputaţi44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
28item on the agendapointIniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19
Loránt Vincze
  -Amendamente; respingereLuni, 6 iulie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 6 iulie 2020, 19:00
102item on the agendapointOrientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre
  -AmendamenteVineri, 3 iulie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 6 iulie 2020, 19:00
103item on the agendapointProiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2020 - Acordarea în continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania, Liban și Turcia
  -AmendamenteVineri, 3 iulie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 6 iulie 2020, 19:00
96item on the agendapointStrategia pentru sustenabilitate privind substanțele chimice
(O-000044/2020 - B9-0013/20) 
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 6 iulie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 7 iulie 2020, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluțieMarţi, 7 iulie 2020, 14:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 7 iulie 2020, 19:00
24item on the agendapointModificarea Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19
Ondřej Kovařík (A9-0122/2020
  -AmendamenteVineri, 3 iulie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 6 iulie 2020, 19:00
26item on the agendapointActivitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
David Cormand (A9-0081/2020
  -AmendamenteMiercuri, 1 iulie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 6 iulie 2020, 19:00
9item on the agendapointControlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2018
Bas Eickhout (A9-0118/2020
  -AmendamenteMiercuri, 1 iulie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 6 iulie 2020, 19:00
8item on the agendapointProtecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018
Joachim Kuhs (A9-0103/2020
  -AmendamenteMiercuri, 1 iulie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 6 iulie 2020, 19:00
97item on the agendapointSituația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 6 iulie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 7 iulie 2020, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 7 iulie 2020, 14:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 7 iulie 2020, 19:00
78item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv flumioxazinul
  -AmendamenteMiercuri, 1 iulie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 6 iulie 2020, 19:00
101item on the agendapointÎncheierea unui acord, în curs de negociere, între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului
  -AmendamenteLuni, 6 iulie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 6 iulie 2020, 19:00
Ultima actualizare: 8 iulie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate