Program
Brusel
Streda, 8. júla 2020 - Piatok, 10. júla 2020 230k
Štvrtok, 9. júla 2020180kVerzia: Streda, 8. júla 2020, 15:39
 Body programu
09:00   Oznámenie výsledkov
09:15 - 10:30   Prvé hlasovanie
09:15 - 11:30   Rozpravy
14:15   Oznámenie výsledkov
14:30 - 15:45   Druhé hlasovanie
14:30 - 16:30   Rozpravy
18:15   Oznámenie výsledkov
18:30 - 19:45   Tretie hlasovanie
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00   Oznámenie výsledkov      
135 pointOznámenie výsledkov
09:15 - 10:30   Prvé hlasovanie      
126 votePrvé hlasovanie
108 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
109 votePozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza
82 votePozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Komplexná politika Únie v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Akčný plán Komisie a ďalší aktuálny vývoj
Návrhy uznesení
[2020/2686(RSP)]
09:15 - 11:30   Rozpravy       Rečnícky čas
  pointJD - Vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
42 -Výročná správa o ľudských právach za rok 2019
[2020/2688(RSP)]
93 -Stabilita a bezpečnosť v Stredozemí a negatívna úloha Turecka
[2020/2706(RSP)]
94 -Situácia v Bielorusku
[2020/2707(RSP)]
14:15   Oznámenie výsledkov      
128 pointOznámenie výsledkov
14:30 - 15:45   Druhé hlasovanie      
129 voteDruhé hlasovanie
65 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
28Termín***IvoteEurópska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Správa:  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Výbor pre ústavné veci
102Termín voteUsmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov
Správa: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
103Termín voteNávrh opravného rozpočtu č. 5/2020 na rozpočtový rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii
Správa: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Výbor pre rozpočet
100 votePozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie ochorenia COVID-19
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2020/2691(RSP)]
14:30 - 16:30   Rozpravy       Rečnícky čas
96Termín pointStratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok
Otázka na ústne zodpovedanie - [2020/2531(RSP)]
Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín
     
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Chemikálie – stratégia udržateľnosti
47 pointPodpora procesu začleňovania Rómov v nasledujúcom desaťročí
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2020/2692(RSP)]
106 pointSúčasný stav rokovaní Rady o nariadení o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2020/2709(RSP)]
18:15   Oznámenie výsledkov      
130 pointOznámenie výsledkov
18:30 - 19:45   Tretie hlasovanie      
131 voteTretie hlasovanie
72 voteZáverečné hlasovanie
24Termín*voteZmena smerníc (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania, v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19
Správa:  Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania
[COM(2020)0198 -  - 2020/0082(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
26Termín voteFinančná činnosť Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2019
Správa:  David Cormand (A9-0081/2020)
Správa o finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019
[2019/2126(INI)]
Výbor pre rozpočet
9Termín voteKontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018
Správa:  Bas Eickhout (A9-0118/2020)
Správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018
[2019/2127(INI)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
8Termín voteOchrana finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018
Správa:  Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
Správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018
[2019/2128(INI)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
97Termín voteHumanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza
Návrhy uznesení
[2019/2952(RSP)]
RC-B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020
Rozprava: Streda, 18. decembra 2019
81 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
78Termín voteNámietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: účinné látky vrátane flumioxazínu
[2020/2671(RSP)]
80 votePozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru
Návrhy uznesení
[2020/2549(RSP)]
(Rozprava: 10/02/2020)
101Termín voteUzavretie dohody medzi EÚ a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
Správa: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
116 votePozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Chemikálie – stratégia udržateľnosti
09:15 - 11:30   Rozpravy     item on the agenda
Podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ (vrátane odpovedí)15'
Poslanci90'
PPE21'30S&D17'30Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
14:30 - 16:30   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)20'
Komisia (vrátane odpovedí)25'
Autor (výbor)5'
Poslanci44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
28item on the agendapointEurópska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Loránt Vincze
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutiePondelok, 6. júla 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 6. júla 2020, 19:00
102item on the agendapointUsmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 3. júla 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 6. júla 2020, 19:00
103item on the agendapointNávrh opravného rozpočtu č. 5/2020 na rozpočtový rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 3. júla 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 6. júla 2020, 19:00
96item on the agendapointStratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok
(O-000044/2020 - B9-0013/20) 
  -Návrhy uzneseníPondelok, 6. júla 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 7. júla 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 7. júla 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 7. júla 2020, 19:00
24item on the agendapointZmena smerníc (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania, v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19
Ondřej Kovařík (A9-0122/2020
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 3. júla 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 6. júla 2020, 19:00
26item on the agendapointFinančná činnosť Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2019
David Cormand (A9-0081/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 1. júla 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 6. júla 2020, 19:00
9item on the agendapointKontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018
Bas Eickhout (A9-0118/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 1. júla 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 6. júla 2020, 19:00
8item on the agendapointOchrana finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018
Joachim Kuhs (A9-0103/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 1. júla 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 6. júla 2020, 19:00
97item on the agendapointHumanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza
  -Návrhy uzneseníPondelok, 6. júla 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 7. júla 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 7. júla 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 7. júla 2020, 19:00
78item on the agendapointNámietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: účinné látky vrátane flumioxazínu
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 1. júla 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 6. júla 2020, 19:00
101item on the agendapointUzavretie dohody medzi EÚ a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 6. júla 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 6. júla 2020, 19:00
Posledná úprava: 8. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia