Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 8 juli 2020 - Fredagen den 10 juli 2020 225k
Torsdagen den 9 juli 2020175kUtgåva: Onsdagen den 8 juli 2020, 17:48
 Punkter på föredragningslistan
09:00   Meddelande av resultat
09:15 - 10:30   Första omröstningsomgången
09:15 - 11:30   Debatt
14:15   Meddelande av resultat
14:30 - 15:45   Andra omröstningsomgången
14:30 - 16:30   Debatt
18:15   Meddelande av resultat
18:30 - 19:45   Tredje omröstningsomgången
 Talartid
 Tidsfrister

09:00   Meddelande av resultat      
135 pointMeddelande av resultat
09:15 - 10:30   Första omröstningsomgången      
126 voteFörsta omröstningsomgången
108 voteOmröstning om ändringsförslag
109 voteFörsta omgången ändringsförslag till resolutionsförslag – Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen
82 voteÄndringsförslag till resolutionsförslag - En övergripande EU-politik för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism - kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid
Resolutionsförslag
[2020/2686(RSP)]
09:15 - 11:30   Debatt       Talartid
  pointGemensam debatt: Uttalanden av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
42 -Årsrapporten 2019 om mänskliga rättigheter
[2020/2688(RSP)]
93 -Stabilitet och säkerhet i östra Medelhavsområdet och Turkiets negativa roll
[2020/2706(RSP)]
94 -Situationen i Belarus
[2020/2707(RSP)]
14:15   Meddelande av resultat      
128 pointMeddelande av resultat
14:30 - 15:45   Andra omröstningsomgången      
129 voteAndra omröstningsomgången
65 voteOmröstning om ändringsförslag
28Tidsfrist***IvoteDet europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet
Betänkande:  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Utskottet för konstitutionella frågor
102Tidsfrist voteRiktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
Betänkande: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
103Tidsfrist voteÄndringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien
Betänkande: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Budgetutskottet
100 voteÄndringsförslag till resolutionsförslag – EU:s folkhälsostrategi efter covid-19
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2691(RSP)]
14:30 - 16:30   Debatt       Talartid
96Tidsfrist pointKemikaliestrategin för hållbarhet
Muntlig fråga - [2020/2531(RSP)]
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
     
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Kommissionen
Kemikaliestrategin för hållbarhet
47 pointFrämjandet av processen för integrering av romer i Europa under nästa årtionde
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2692(RSP)]
106 pointDet aktuella läget i rådets förhandlingar om förordningen om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2709(RSP)]
18:15   Meddelande av resultat      
130 pointMeddelande av resultat
18:30 - 19:45   Tredje omröstningsomgången      
131 voteTredje omröstningsomgången
72 voteSlutomröstning
24Tidsfrist*voteÄndring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet
Betänkande:  Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet
[COM(2020)0198 -  - 2020/0082(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
26Tidsfrist voteEuropeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
Betänkande:  David Cormand (A9-0081/2020)
Betänkande om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
[2019/2126(INI)]
Budgetutskottet
9Tidsfrist voteKontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
Betänkande:  Bas Eickhout (A9-0118/2020)
Betänkande om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
[2019/2127(INI)]
Budgetkontrollutskottet
8Tidsfrist voteSkydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018
Betänkande:  Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
Betänkande om skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018
[2019/2128(INI)]
Budgetkontrollutskottet
97Tidsfrist voteDen humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen
Resolutionsförslag
[2019/2952(RSP)]
RC-B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020
Debatt: Onsdagen den 18 december 2019
81 voteOmröstning om ändringsförslag
78Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Verksamma ämnen, däribland flumioxazin
[2020/2671(RSP)]
80 voteÄndringsförslag till resolutionsförslag – Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer
Resolutionsförslag
[2020/2549(RSP)]
(Debatt: 10/02/2020)
101Tidsfrist voteIngående av ett avtal under förhandling mellan EU och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism
Betänkande: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
116 voteÄndringsförslag till resolutionsförslag – Kemikaliestrategin för hållbarhet
09:15 - 11:30   Debatt     item on the agenda
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)15'
Ledamöter90'
PPE21'30S&D17'30Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
14:30 - 16:30   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)20'
Kommissionen (inklusive repliker)25'
Frågeställare (utskott)5'
Ledamöter44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
28item on the agendapointDet europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet
Loránt Vincze
  -Ändringsförslag, förkastandeMåndagen den 6 juli 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 6 juli 2020, 19:00
102item on the agendapointRiktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
  -ÄndringsförslagFredagen den 3 juli 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 6 juli 2020, 19:00
103item on the agendapointÄndringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien
  -ÄndringsförslagFredagen den 3 juli 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 6 juli 2020, 19:00
96item on the agendapointKemikaliestrategin för hållbarhet
(O-000044/2020 - B9-0013/20) 
  -ResolutionsförslagMåndagen den 6 juli 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 7 juli 2020, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 7 juli 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 7 juli 2020, 19:00
24item on the agendapointÄndring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet
Ondřej Kovařík (A9-0122/2020
  -ÄndringsförslagFredagen den 3 juli 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 6 juli 2020, 19:00
26item on the agendapointEuropeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
David Cormand (A9-0081/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 1 juli 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 6 juli 2020, 19:00
9item on the agendapointKontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
Bas Eickhout (A9-0118/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 1 juli 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 6 juli 2020, 19:00
8item on the agendapointSkydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018
Joachim Kuhs (A9-0103/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 1 juli 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 6 juli 2020, 19:00
97item on the agendapointDen humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen
  -ResolutionsförslagMåndagen den 6 juli 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 7 juli 2020, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 7 juli 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 7 juli 2020, 19:00
78item on the agendapointInvändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Verksamma ämnen, däribland flumioxazin
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 1 juli 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 6 juli 2020, 19:00
101item on the agendapointIngående av ett avtal under förhandling mellan EU och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism
  -ÄndringsförslagMåndagen den 6 juli 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 6 juli 2020, 19:00
Senaste uppdatering: 8 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy