Dagsorden
Bruxelles
Onsdag den 8. juli 2020 - Fredag den 10. juli 2020 230k
Fredag den 10. juli 2020171kUdgave: Onsdag den 8. juli 2020, 14:41
 Punkter på dagsordenen
09:00   Meddelelse af resultater
09:15 - 11:00   Forhandling
09:45 - 11:00   Første afstemningsrunde
13:30   Meddelelse af resultater
14:15 - 15:30   Anden afstemningsrunde
18:00   Meddelelse af resultater
 Taletid
 Frister

09:00   Meddelelse af resultater      
137 pointMeddelelse af resultater
09:15 - 11:00   Forhandling       Taletid
91 pointMindedag for Srebrenica - 25-årsdagen
Redegørelse ved Kommissionen
[2020/2705(RSP)]
Talerrunde med de politiske gruppers ordførere
95Frist pointKulturel genopbygning af Europa
Redegørelse ved Kommissionen
[2020/2708(RSP)]
Afstemningen finder sted i september
39 pointSamhørighedspolitikkens rolle i håndteringen af de socioøkonomiske følgevirkninger af covid-19
Mundtlig forespørgsel - [2020/2644(RSP)]
     
Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Regionaludviklingsudvalget
Kommissionen
Samhørighedspolitikkens rolle i håndteringen af de socioøkonomiske følgevirkninger af covid-19
09:45 - 11:00   Første afstemningsrunde      
132 voteFørste afstemningsrunde
98 voteEndelig afstemning
49Frist*voteRetningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker
Betænkning:  José Gusmão (A9-0124/2020)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
53Frist voteForslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet
Betænkning:  Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2020 for regnskabsåret 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Budgetudvalget
92Frist voteAnvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: fortsættelse af den humanitære bistand til flygtninge i Tyrkiet
Betænkning:  Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020 med henblik på at fortsætte den humanitære bistand til flygtninge i Tyrkiet
[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]
Budgetudvalget
45Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Visse anvendelser af chromtrioxid
[2020/2670(RSP)]
B9-0202/2020
46Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Aktivstoffer, herunder flumioxazin
[2020/2671(RSP)]
B9-0203/2020
29Frist voteEn omfattende europæisk strategi for energilagring
Betænkning:  Claudia Gamon (A9-0130/2020)
Betænkning om en omfattende europæisk strategi for energilagring
[2019/2189(INI)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
37Frist voteForslag til beslutning - Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur
[2020/2549(RSP)]
B9-0122/2020, B9-0125/2020
Forhandling: Mandag den 10. februar 2020
99 voteAfstemning om ændringsforslag
84 voteOvergangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning (EU) 2016/1628)
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
141 vote***I (ENVI) Gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af coronavirussygdom
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
13:30   Meddelelse af resultater      
136 pointMeddelelse af resultater
14:15 - 15:30   Anden afstemningsrunde      
133 voteAnden afstemningsrunde
89 voteEndelig afstemning
52Frist voteIndgåelse af en aftale, som er under forhandling, mellem EU og New Zealand om udveksling af personoplysninger for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme
Betænkning:  Annalisa Tardino (A9-0131/2020)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og Kommissionen om indgåelse af en aftale, som er under forhandling, mellem Den Europæiske Union og New Zealand om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og New Zealands kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme
[2020/2048(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
96Frist voteForslag til beslutning - En strategi for bæredygtig brug af kemikalier
[2020/2531(RSP)]
B9-0222/2020
32Frist***IvoteOvergangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning (EU) 2016/1628)
Betænkning:
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
139Frist***IvoteGennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af coronavirussygdom
Betænkning:
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
44Frist voteEn samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme – Kommissionens handlingsplan og den seneste udvikling
Forslag til beslutning
[2020/2686(RSP)]
B9-0206/2020, B9-0207/2020
48Frist voteEU's folkesundhedsstrategi efter covid-19
Forslag til beslutning
[2020/2691(RSP)]
RC-B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020, B9-0221/2020
18:00   Meddelelse af resultater      
134 pointMeddelelse af resultater
09:15 - 11:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)25'
Forespørger (udvalg)5'
Medlemmer44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
95item on the agendapointKulturel genopbygning af Europa
  -Forslag til beslutningOnsdag den 9. september 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 14. september 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 14. september 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 15. september 2020, 12:00
49item on the agendapointRetningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker
José Gusmão (A9-0124/2020
  -ÆndringsforslagFredag den 3. juli 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 6. juli 2020, 19:00
53item on the agendapointForslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet
Monika Hohlmeier (A9-0127/2020
  -ÆndringsforslagFredag den 3. juli 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 6. juli 2020, 19:00
92item on the agendapointAnvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: fortsættelse af den humanitære bistand til flygtninge i Tyrkiet
Monika Hohlmeier (A9-0125/2020
  -ÆndringsforslagFredag den 3. juli 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 6. juli 2020, 19:00
45item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Visse anvendelser af chromtrioxid
  -Ændringsforslag til beslutningsforslagOnsdag den 1. juli 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 6. juli 2020, 19:00
46item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Aktivstoffer, herunder flumioxazin
  -Ændringsforslag til beslutningsforslagOnsdag den 1. juli 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 6. juli 2020, 19:00
29item on the agendapointEn omfattende europæisk strategi for energilagring
Claudia Gamon (A9-0130/2020
  -Ændringsforslag fra ordføreren, mindst 71 medlemmer, alternative beslutningsforslag Onsdag den 1. juli 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 7. juli 2020, 12:00
37item on the agendapointRevision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur
(O-000012/2020 - B9-0008/20) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 1. juli 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 6. juli 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 6. juli 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 7. juli 2020, 12:00
52item on the agendapointIndgåelse af en aftale, som er under forhandling, mellem EU og New Zealand om udveksling af personoplysninger for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme
Annalisa Tardino (A9-0131/2020
  -ÆndringsforslagMandag den 6. juli 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 6. juli 2020, 19:00
96item on the agendapointEn strategi for bæredygtig brug af kemikalier
(O-000044/2020 - B9-0013/20) 
  -Forslag til beslutningMandag den 6. juli 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 7. juli 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 7. juli 2020, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 7. juli 2020, 19:00
32item on the agendapointOvergangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning (EU) 2016/1628)
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 8. juli 2020, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTorsdag den 9. juli 2020, 12:00
139item on the agendapointGennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af coronavirussygdom
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 8. juli 2020, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTorsdag den 9. juli 2020, 12:00
44item on the agendapointEn samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme – Kommissionens handlingsplan og den seneste udvikling
  -Forslag til beslutningOnsdag den 1. juli 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 6. juli 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 6. juli 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 7. juli 2020, 12:00
48item on the agendapointEU's folkesundhedsstrategi efter covid-19
  -Forslag til beslutningMandag den 6. juli 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 7. juli 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 7. juli 2020, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 7. juli 2020, 19:00
Seneste opdatering: 8. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik