Agenda
Brussel
Woensdag 8 juli 2020 - Vrijdag 10 juli 2020 227k
Vrijdag 10 juli 2020168kVersie: Woensdag 8 juli 2020, 14:34
 Agendapunten
09:00   Bekendmaking van de uitslag
09:15 - 11:00   Debatten
09:45 - 11:00   Eerste stemming
13:30   Bekendmaking van de uitslag
14:15 - 15:30   Tweede stemming
18:00   Bekendmaking van de uitslag
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00   Bekendmaking van de uitslag      
137 pointBekendmaking van de uitslag
09:15 - 11:00   Debatten       Spreektijd
91 pointHerdenking Srebrenica - 25 jaar geleden
Verklaring van de Commissie
[2020/2705(RSP)]
Eén sprekersronde fracties
95Deadline pointCultureel herstel van Europa
Verklaring van de Commissie
[2020/2708(RSP)]
De stemming zal plaatsvinden in september
39 pointDe rol van het cohesiebeleid bij de aanpak van de sociaal-economische gevolgen van COVID-19
Mondelinge vraag - [2020/2644(RSP)]
     
Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Commissie regionale ontwikkeling
Commissie
De rol van het cohesiebeleid bij de aanpak van de sociaal-economische gevolgen van COVID-19
09:45 - 11:00   Eerste stemming      
132 voteEerste stemming
98 voteEindstemming
49Deadline*voteRichtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
Verslag:  José Gusmão (A9-0124/2020)
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
53Deadline voteOntwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2020: Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in respons op de crisis in Syrië
Verslag:  Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 — Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in respons op de crisis in Syrië
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Begrotingscommissie
92Deadline voteMobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 om humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije voort te zetten
Verslag:  Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 om humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije voort te zetten
[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]
Begrotingscommissie
45Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide
[2020/2670(RSP)]
B9-0202/2020
46Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine
[2020/2671(RSP)]
B9-0203/2020
29Deadline voteEen alomvattende Europese benadering van energieopslag
Verslag:  Claudia Gamon (A9-0130/2020)
Verslag over een alomvattende Europese benadering van energieopslag
[2019/2189(INI)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
37Deadline voteOntwerpresoluties - Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur
[2020/2549(RSP)]
B9-0122/2020, B9-0125/2020
Debat: Maandag 10 februari 2020
99 voteStemming over amendementen
84 voteOvergangsbepalingen met het oog op de aanpak van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628)
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
141 vote***I (ENVI) Uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
13:30   Bekendmaking van de uitslag      
136 pointBekendmaking van de uitslag
14:15 - 15:30   Tweede stemming      
133 voteTweede stemming
89 voteEindstemming
52Deadline voteMachtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme
Verslag:  Annalisa Tardino (A9-0131/2020)
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de Commissie houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Nieuw-Zeelandse autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme
[2020/2048(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
96Deadline voteOntwerpresoluties - Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen
[2020/2531(RSP)]
B9-0222/2020
32Deadline***IvoteOvergangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628)
Verslag:
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
139Deadline***IvoteUitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen
Verslag:
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
44Deadline voteEen alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen
Ontwerpresoluties
[2020/2686(RSP)]
B9-0206/2020, B9-0207/2020
48Deadline voteEU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19
Ontwerpresoluties
[2020/2691(RSP)]
RC-B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020, B9-0221/2020
18:00   Bekendmaking van de uitslag      
134 pointBekendmaking van de uitslag
09:15 - 11:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)25'
Vraagsteller (commissie)5'
Leden44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
95item on the agendapointCultureel herstel van Europa
  -OntwerpresolutieWoensdag 9 september 2020, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 14 september 2020, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 14 september 2020, 20:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Dinsdag 15 september 2020, 12:00
49item on the agendapointRichtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
José Gusmão (A9-0124/2020
  -AmendementenVrijdag 3 juli 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 6 juli 2020, 19:00
53item on the agendapointOntwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2020: Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in respons op de crisis in Syrië
Monika Hohlmeier (A9-0127/2020
  -AmendementenVrijdag 3 juli 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 6 juli 2020, 19:00
92item on the agendapointMobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 om humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije voort te zetten
Monika Hohlmeier (A9-0125/2020
  -AmendementenVrijdag 3 juli 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 6 juli 2020, 19:00
45item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide
  -Amendementen op de ontwerpresolutieWoensdag 1 juli 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 6 juli 2020, 19:00
46item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine
  -Amendementen op de ontwerpresolutieWoensdag 1 juli 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 6 juli 2020, 19:00
29item on the agendapointEen alomvattende Europese benadering van energieopslag
Claudia Gamon (A9-0130/2020
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden, alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 1 juli 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Dinsdag 7 juli 2020, 12:00
37item on the agendapointHerziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur
(O-000012/2020 - B9-0008/20) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 1 juli 2020, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 6 juli 2020, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 6 juli 2020, 20:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Dinsdag 7 juli 2020, 12:00
52item on the agendapointMachtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme
Annalisa Tardino (A9-0131/2020
  -AmendementenMaandag 6 juli 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 6 juli 2020, 19:00
96item on the agendapointStrategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen
(O-000044/2020 - B9-0013/20) 
  -OntwerpresolutiesMaandag 6 juli 2020, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 7 juli 2020, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 7 juli 2020, 14:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Dinsdag 7 juli 2020, 19:00
32item on the agendapointOvergangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628)
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 8 juli 2020, 19:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Donderdag 9 juli 2020, 12:00
139item on the agendapointUitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 8 juli 2020, 19:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Donderdag 9 juli 2020, 12:00
44item on the agendapointEen alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen
  -OntwerpresolutiesWoensdag 1 juli 2020, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 6 juli 2020, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 6 juli 2020, 20:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Dinsdag 7 juli 2020, 12:00
48item on the agendapointEU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19
  -OntwerpresolutiesMaandag 6 juli 2020, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 7 juli 2020, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 7 juli 2020, 14:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Dinsdag 7 juli 2020, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 8 juli 2020Juridische mededeling - Privacybeleid