Дневен ред
Брюксел
Четвъртък, 23 юли 2020 г. 155k
Четвъртък, 23 юли 2020139kВерсия: Четвъртък, 23 юли 2020, 09:40
 Точки от дневния ред
09:30   Възобновяване на сесията и ред на работа
09:30 - 12:30   Разискване
10:30 - 11:45   Първо гласуване
13:30   Обявяване на резултатите
14:30 - 15:45   Второ гласуване
17:30   Обявяване на резултатите
 Време за изказвания
 Срокове

09:30   Възобновяване на сесията и ред на работа      
9 pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
09:30 - 12:30   Разискване       Време за изказвания
6Срок pointЗаключения от извънредното заседание на Европейския съвет, проведено в периода 17-20 юли 2020 г.
Изявления на Европейския съвет и Комисията
[2020/2732(RSP)]
10:30 - 11:45   Първо гласуване      
2 voteПърво гласуване
13:30   Обявяване на резултатите      
3  pointОбявяване на резултатите
14:30 - 15:45   Второ гласуване      
4 voteВторо гласуване
17:30   Обявяване на резултатите      
5 pointОбявяване на резултатите
09:30 - 12:30   Разискване     item on the agenda
Председател на Европейския съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)10'
Членове на ЕП120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
6item on the agendapointЗаключения от извънредното заседание на Европейския съвет, проведено в периода 17-20 юли 2020 г.
  -Предложение за резолюцияCряда, 22 юли 2020, 16:00
  -ИзмененияCряда, 22 юли 2020, 19:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеCряда, 22 юли 2020, 21:00
Последно осъвременяване: 23 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност