Porządek obrad
Bruksela
Czwartek, 23 lipca 2020 r. 159k
Czwartek, 23 lipca 2020149kWersja: Czwartek, 23 lipca 2020, 09:48
 Punkty porządku dziennego
09:30   Wznowienie sesji i porządek prac
09:30 - 12:30   Debata
10:30 - 11:45   Pierwsza część głosowania
13:30   Ogłoszenie wyników
14:30 - 15:45   Druga część głosowania
17:30   Ogłoszenie wyników
 Czas wystąpień
 Terminy

09:30   Wznowienie sesji i porządek prac      
9 pointWznowienie sesji i porządek prac
09:30 - 12:30   Debata       Czas wystąpień
6Termin pointKonkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.
Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji
[2020/2732(RSP)]
10:30 - 11:45   Pierwsza część głosowania      
2 votePierwsza część głosowania
13:30   Ogłoszenie wyników      
3  pointOgłoszenie wyników
14:30 - 15:45   Druga część głosowania      
4 voteDruga część głosowania
17:30   Ogłoszenie wyników      
5 pointOgłoszenie wyników
09:30 - 12:30   Debata     item on the agenda
Przewodniczący Rady Europejskiej (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Posłowie120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
6item on the agendapointKonkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.
  -Projekt rezolucjiŚroda, 22 lipca 2020, 16:00
  -PoprawkiŚroda, 22 lipca 2020, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneŚroda, 22 lipca 2020, 21:00
Ostatnia aktualizacja: 23 lipca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności