Ordinea de zi
Bruxelles
Joi, 23 iulie 2020 151k
Joi, 23 iulie 2020140kVersiune: Joi, 23 iulie 2020, 09:37
 Puncte de pe ordinea de zi
09:30   Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
09:30 - 12:30   Dezbatere
10:30 - 11:45   Prima sesiune de votare
13:30   Anunțarea rezultatelor
14:30 - 15:45   A doua sesiune de votare
17:30   Anunțarea rezultatelor
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:30   Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor      
9 pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
09:30 - 12:30   Dezbatere       Timpul afectat luărilor de cuvânt
6Termen pointConcluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020
Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei
[2020/2732(RSP)]
10:30 - 11:45   Prima sesiune de votare      
2 votePrima sesiune de votare
13:30   Anunțarea rezultatelor      
3  pointAnunțarea rezultatelor
14:30 - 15:45   A doua sesiune de votare      
4 voteA doua sesiune de votare
17:30   Anunțarea rezultatelor      
5 pointAnunțarea rezultatelor
09:30 - 12:30   Dezbatere     item on the agenda
Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Deputaţi120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
6item on the agendapointConcluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020
  -Propunere de rezoluţieMiercuri, 22 iulie 2020, 16:00
  -AmendamenteMiercuri, 22 iulie 2020, 19:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Miercuri, 22 iulie 2020, 21:00
Ultima actualizare: 23 iulie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate