Program
Brusel
Štvrtok, 23. júla 2020 159k
Štvrtok, 23. júla 2020148kVerzia: Štvrtok, 23. júla 2020, 09:41
 Body programu
09:30   Pokračovanie schôdze a program práce
09:30 - 12:30   Rozprava
10:30 - 11:45   Prvé hlasovanie
13:30   Oznámenie výsledkov
14:30 - 15:45   Druhé hlasovanie
17:30   Oznámenie výsledkov
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:30   Pokračovanie schôdze a program práce      
9 pointPokračovanie schôdze a program práce
09:30 - 12:30   Rozprava       Rečnícky čas
6Termín pointZávery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020
Vyhlásenia Európskej rady a Komisie
[2020/2732(RSP)]
10:30 - 11:45   Prvé hlasovanie      
2 votePrvé hlasovanie
13:30   Oznámenie výsledkov      
3  pointOznámenie výsledkov
14:30 - 15:45   Druhé hlasovanie      
4 voteDruhé hlasovanie
17:30   Oznámenie výsledkov      
5 pointOznámenie výsledkov
09:30 - 12:30   Rozprava     item on the agenda
Predseda Európskej rady (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Poslanci120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
6item on the agendapointZávery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020
  -Návrh uzneseniaStreda, 22. júla 2020, 16:00
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 22. júla 2020, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 22. júla 2020, 21:00
Posledná úprava: 23. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia