Dnevni red
Bruxelles
Ponedjeljak, 14. rujna 2020. - Četvrtak, 17. rujna 2020. 232k
ponedjeljak, 14. rujna 2020.171kVerzija: četvrtak, 17. rujna 2020., 10:13
 Točke dnevnog reda
17:00   Nastavak zasjedanja i plan rada
17:30 - 22:30   Rasprave
19:15 - 20:30   Glasovanje
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

17:00   Nastavak zasjedanja i plan rada      
1  pointNastavak zasjedanja i plan rada
17:30 - 22:30   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
  pointZajednička rasprava - Poljska
62Rok -Utvrđivanje postojanja očite opasnosti da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava
Izvješće:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Privremeno izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o utvrđivanju da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava

[2017/0360R(NLE)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
74 -Zone bez LGBTI-ja u Poljskoj u okviru predmeta Rete Lenford
Usmeno pitanje
 - [2020/2778(RSP)]
     
 Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in 't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund, Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter, Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno, Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers, Delara Burkhardt (O-000042/2020 - B9-0017/20)
Komisija
Zone bez LGBTI-ja u Poljskoj u okviru predmeta Rete Lenford
50Rok pointStrateški pristup lijekovima u okolišu
Usmena pitanja - [2019/2816(RSP)]
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000040/2020 - B9-0015/20)
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Vijeće
Strateški pristup lijekovima u okolišu
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000041/2020 - B9-0016/20)
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Komisija
Strateški pristup lijekovima u okolišu
49Rok*pointNacrt odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije
Izvješće:  José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)
Izvješće o nacrtu odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije
[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]
Odbor za proračune
29Rok***IpointIzmjena Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu
Izvješće:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
35Rok***IpointGlobalni sustav prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima
Izvješće:  Jutta Paulus (A9-0144/2020)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/757 kako bi se na odgovarajući način uzeo u obzir globalni sustav prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima
[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
16Rok pointIzvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP
Izvješće:  Hannah Neumann (A9-0137/2020)
Izvješće o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP
[2020/2003(INI)]
Odbor za vanjske poslove
23Rok pointProvedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije
Izvješće:  Sven Mikser (A9-0136/2020)
Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije
[2019/2200(INI)]
Odbor za vanjske poslove
19:15 - 20:30   Glasovanje      
79 voteNapomena: Raspored glasovanja ovisit će o broju amandmana
130 voteTajno glasovanje
129 voteImenovanje predsjednika Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane
Izvješće:  Irene Tinagli (A9-0152/2020)
Izvješće o prijedlogu za imenovanje predsjednika Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala
[N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
128 voteImenovanje neovisnoga člana Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane
Izvješće:  Irene Tinagli (A9-0151/2020)
Izvješće o prijedlogu za imenovanje neovisnog člana Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala
[N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
127 voteImenovanje neovisnoga člana Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane
Izvješće:  Irene Tinagli (A9-0153/2020)
Izvješće o prijedlogu za imenovanje neovisnog člana Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala
[N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
67 voteGlasovanje o zahtjevima za hitni postupak (članak 163.)
41Tekst još nije usvojen, možda rok***IpointOdrživo željezničko tržište s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19
Zahtjev Komisije za hitni postupak
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Odbor za promet i turizam
68Tekst još nije usvojen, možda rok pointNacrt izmjene proračuna br. 8: povećanje odobrenih sredstava za plaćanje za Instrument za hitnu potporu za financiranje strategije za cjepiva protiv bolesti COVID-19 i za učinak Investicijske inicijative plus kao odgovora na koronavirus
Zahtjev Komisije za hitni postupak
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Odbor za proračune
87 voteJedinstveno glasovanje
78*votePrijedlog odluke Vijeća o odobravanju Portugalu primjene snižene stope trošarine na određene alkoholne proizvode proizvedene u autonomnim regijama Madeiri i Azorima
Izvješće:  Younous Omarjee (A9-0140/2020)
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o odobravanju Portugalu primjene snižene stope trošarine na određene alkoholne proizvode proizvedene u autonomnim regijama Madeiri i Azorima
[COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)]
Odbor za regionalni razvoj
18 voteUčinkovite mjere za ekologizaciju programa Erasmus+ i Kreativna Europa te Europskih snaga solidarnosti
Izvješće:  Laurence Farreng (A9-0141/2020)
Izvješće o učinkovitim mjerama za ekologizaciju programa Erasmus+ i Kreativna Europa te Europskih snaga solidarnosti
[2019/2195(INI)]
Odbor za kulturu i obrazovanje
88 voteGlasovanje o amandmanima
89 voteStanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) - Uloga EU-a u zaštiti i obnovi svjetskih šuma
91 voteJavier Nart (AFET A9-0129/2020) - Sigurnosna suradnja EU-a i Afrike u područjima Sahela, zapadne Afrike i Roga Afrike
17:30 - 22:30   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)30'
Izvjestitelj   (7x6') 42'
Izvjestitelj za mišljenje   (4x1') 4'
Podnositelj (odbor)3'
Podnositelj2'
Zastupnici120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
62item on the agendapointUtvrđivanje postojanja očite opasnosti da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -Amandmani petak, 11. rujna 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 14. rujna 2020., 19:00
50item on the agendapointStrateški pristup lijekovima u okolišu
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -Prijedlog rezolucijesrijeda, 9. rujna 2020., 13:00
  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 14. rujna 2020., 19:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”utorak, 15. rujna 2020., 12:00
49item on the agendapointNacrt odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije
José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020
  -Amandmani srijeda, 9. rujna 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 11. rujna 2020., 12:00
29item on the agendapointIzmjena Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 9. rujna 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 11. rujna 2020., 12:00
35item on the agendapointGlobalni sustav prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima
Jutta Paulus (A9-0144/2020
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 9. rujna 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 11. rujna 2020., 12:00
16item on the agendapointIzvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP
Hannah Neumann (A9-0137/2020
  -Amandmani srijeda, 9. rujna 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 11. rujna 2020., 12:00
23item on the agendapointProvedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije
Sven Mikser (A9-0136/2020
  -Amandmani srijeda, 9. rujna 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 11. rujna 2020., 12:00
41item on the agendapointOdrživo željezničko tržište s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19
  -(eventualno) Amandmani; odbijanjeutorak, 15. rujna 2020., 13:00
  -(eventualno) Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”utorak, 15. rujna 2020., 19:00
68item on the agendapointNacrt izmjene proračuna br. 8: povećanje odobrenih sredstava za plaćanje za Instrument za hitnu potporu za financiranje strategije za cjepiva protiv bolesti COVID-19 i za učinak Investicijske inicijative plus kao odgovora na koronavirus
Monika Hohlmeier
  -(eventualno) Amandmani; odbijanjeutorak, 15. rujna 2020., 13:00
  -(eventualno) Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”utorak, 15. rujna 2020., 19:00
Posljednje ažuriranje: 17. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti