Aġenda
Brussell
It-Tnejn, 14 ta' Settembru 2020 - Il-Ħamis, 17 ta' Settembru 2020 240k
It-Tnejn, 14 ta' Settembru 2020176kVerżjoni: Il-Ħamis, 17 ta' Settembru 2020, 10:14
 Punti fuq l-aġenda
17:00   Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma
17:30 - 22:30   Dibattiti
19:15 - 20:30   Sessjoni ta' votazzjoni
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

17:00   Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma      
1  pointTkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma
17:30 - 22:30   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
  pointDibattitu konġunt - Il-Polonja
62Skadenza -Id-determinazzjoni ta' riskju ċar ta' ksur gravi tal-istat tad-dritt mir-Repubblika tal-Polonja
Rapport:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Rapport interim dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar id-determinazzjoni ta' riskju ċar ta' ksur gravi tal-istat tad-dritt mir-Repubblika tal-Polonja

[2017/0360R(NLE)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
74 -Żoni mingħajr persuni LGBTI fil-Polonja fl-ambitu tal-każ Rete Lenford
Mistoqsija orali
 - [2020/2778(RSP)]
     
 Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in 't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund, Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter, Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno, Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers, Delara Burkhardt (O-000042/2020 - B9-0017/20)
Kummissjoni
Żoni mingħajr persuni LGBTI fil-Polonja fl-ambitu tal-każ Rete Lenford
50Skadenza pointApproċċ strateġiku għall-prodotti farmaċewtiċi fl-ambjent
Mistoqsijiet orali - [2019/2816(RSP)]
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000040/2020 - B9-0015/20)
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kunsill
Approċċ strateġiku għall-prodotti farmaċewtiċi fl-ambjent
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000041/2020 - B9-0016/20)
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kummissjoni
Approċċ strateġiku għall-prodotti farmaċewtiċi fl-ambjent
49Skadenza*pointProposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema ta' Riżorsi Proprji tal-Unjoni Ewropea
Rapport:  José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema ta' Riżorsi Proprji tal-Unjoni Ewropea
[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]
Kumitat għall-Baġits
29Skadenza***IpointEmenda tad-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili
Rapport:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
35Skadenza***IpointSistema globali tal-ġbir tad-data għad-data dwar il-konsum taż-żejt tal-fjuwil mill-bastimenti
Rapport:  Jutta Paulus (A9-0144/2020)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2015/757 biex titqies b'mod xieraq is-sistema globali tal-ġbir tad-data għad-data dwar il-konsum taż-żejt tal-fjuwil mill-bastimenti
[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
16Skadenza pointL-esportazzjoni ta' armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK
Rapport:  Hannah Neumann (A9-0137/2020)
Rapport dwar l-esportazzjoni ta' armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK
[2020/2003(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
23Skadenza pointL-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia
Rapport:  Sven Mikser (A9-0136/2020)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia
[2019/2200(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
19:15 - 20:30   Sessjoni ta' votazzjoni      
79 voteKumment: Id-dibattiti ser jitqassmu u jsiru fid-diversi sessjonijiet ta' votazzjoni skont l-għadd ta' emendi
130 voteVotazzjonijiet permezz ta' vot sigriet
129 voteĦatra tal-President tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP
Rapport:  Irene Tinagli (A9-0152/2020)
Rapport dwar il-proposta għall-ħatra tal-President tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq
[N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
128 voteĦatra ta' Membru Indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP
Rapport:  Irene Tinagli (A9-0151/2020)
Rapport dwar il-proposta għall-ħatra ta' Membru Indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq
[N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
127 voteĦatra ta' Membru Indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP
Rapport:  Irene Tinagli (A9-0153/2020)
Rapport dwar il-proposta għall-ħatra ta' membru indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq
[N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
67 voteVotazzjonijiet dwar talbiet għal proċedura urġenti (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)
41Test li għadu ma ġiex adottat, skadenza possibbli***IpointSuq ferrovjarju sostenibbli fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19
Talba tal-Kummissjoni għal proċedura urġenti
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
68Test li għadu ma ġiex adottat, skadenza possibbli pointAbbozz tal-baġit emendatorju Nru 8: Żieda fl-approprjazzjonijiet ta' pagament għall-Istrument għall-Appoġġ ta' Emerġenza biex tiġi ffinanzjata l-istrateġija dwar il-vaċċini kontra l-COVID-19 u għall-impatt tal-Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus Plus
Talba tal-Kummissjoni għal proċedura urġenti
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
87 voteVotazzjonijiet uniċi
78*voteProposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Portugall japplika rata mnaqqsa tad-dazju tas-sisa fuq ċerti prodotti alkoħoliċi prodotti fir-reġjuni awtonomi ta' Madeira u tal-Azores
Rapport:  Younous Omarjee (A9-0140/2020)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Portugall japplika rata mnaqqsa tad-dazju tas-sisa fuq ċerti prodotti alkoħoliċi prodotti fir-reġjuni awtonomi ta' Madeira u tal-Azores
[COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)]
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
18 voteMiżuri effikaċi biex Erasmus+, Ewropa Kreattiva u l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jsiru aktar "ħodor"
Rapport:  Laurence Farreng (A9-0141/2020)
Rapport dwar miżuri effikaċi biex Erasmus+, Ewropa Kreattiva u l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jsiru aktar "ħodor"
[2019/2195(INI)]
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
88 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
89 voteStanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) - Ir-rwol tal-UE fil-protezzjoni u r-restawr tal-foresti tad-dinja
91 voteJavier Nart (AFET A9-0129/2020) - Kooperazzjoni UE-Afrika fil-qasam tas-sigurtà fir-reġjun tas-Saħel, fil-Punent tal-Afrika u fil-Qarn tal-Afrika
17:30 - 22:30   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)10'
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)30'
Rapporteur   (7x6') 42'
Rapporteur għal opinjoni   (4x1') 4'
Awtur (kumitat)3'
Awtur2'
Membri120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
62item on the agendapointId-determinazzjoni ta' riskju ċar ta' ksur gravi tal-istat tad-dritt mir-Repubblika tal-Polonja
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -EmendiIl-Ġimgħa, 11 ta' Settembru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 14 ta' Settembru 2020, 19:00
50item on the agendapointApproċċ strateġiku għall-prodotti farmaċewtiċi fl-ambjent
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -Mozzjoni għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 9 ta' Settembru 2020, 13:00
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 14 ta' Settembru 2020, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tlieta, 15 ta' Settembru 2020, 12:00
49item on the agendapointProposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema ta' Riżorsi Proprji tal-Unjoni Ewropea
José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 9 ta' Settembru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 11 ta' Settembru 2020, 12:00
29item on the agendapointEmenda tad-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 9 ta' Settembru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 11 ta' Settembru 2020, 12:00
35item on the agendapointSistema globali tal-ġbir tad-data għad-data dwar il-konsum taż-żejt tal-fjuwil mill-bastimenti
Jutta Paulus (A9-0144/2020
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 9 ta' Settembru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 11 ta' Settembru 2020, 12:00
16item on the agendapointL-esportazzjoni ta' armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK
Hannah Neumann (A9-0137/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 9 ta' Settembru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 11 ta' Settembru 2020, 12:00
23item on the agendapointL-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia
Sven Mikser (A9-0136/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 9 ta' Settembru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 11 ta' Settembru 2020, 12:00
41item on the agendapointSuq ferrovjarju sostenibbli fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19
  -(eventwalment) Emendi; rifjutIt-Tlieta, 15 ta' Settembru 2020, 13:00
  -(eventwalment) Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tlieta, 15 ta' Settembru 2020, 19:00
68item on the agendapointAbbozz tal-baġit emendatorju Nru 8: Żieda fl-approprjazzjonijiet ta' pagament għall-Istrument għall-Appoġġ ta' Emerġenza biex tiġi ffinanzjata l-istrateġija dwar il-vaċċini kontra l-COVID-19 u għall-impatt tal-Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus Plus
Monika Hohlmeier
  -(eventwalment) Emendi; rifjutIt-Tlieta, 15 ta' Settembru 2020, 13:00
  -(eventwalment) Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tlieta, 15 ta' Settembru 2020, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 17 ta' Settembru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza