Дневен ред
БрюкселПонеделник, 14 септември 2020 г. - Четвъртък, 17 септември 2020 г. 270k
Втoрник, 15 септември 2020168kВерсия: Четвъртък, 17 септември 2020, 10:52
 Точки от дневния ред
09:00   Обявяване на резултатите
09:15 - 13:00   Разисквания
10:30 - 11:45   Първо гласуване
14:15   Обявяване на резултатите
14:30 - 15:30   Разискване
17:00 - 18:15   Второ гласуване
 Време за изказвания
 Срокове

09:00   Обявяване на резултатите      
09:15 - 13:00   Разисквания       Време за изказвания
71Срок pointПодготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие
Изявления на Съвета и Комисията
[2020/2774(RSP)]
  pointОбщо разискване - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
75Срок -Положението в Беларус
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

[2020/2779(RSP)]
72 -Положението в Ливан
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

[2020/2775(RSP)]
73Срок -Положението в Русия, отравянето на Алексей Навални
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

[2020/2777(RSP)]
10:30 - 11:45   Първо гласуване      
96 voteГласуване на изменения
97 voteNikos Androulakis (ENVI A9-0148/2020) - Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
98 voteJutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) - Глобална система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите
99 voteJosé Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) - Проект на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз
100 voteSven Mikser (AFET A9-0136/2020) - Изпълнение на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия
14:15   Обявяване на резултатите      
14:30 - 15:30   Разискване       Време за изказвания
76Срок pointCovid-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар
Изявления на Съвета и Комисията
[2020/2780(RSP)]
17:00 - 18:15   Второ гласуване      
90 voteОкончателно гласуване    
20Срок voteРолята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб
Доклад:  Stanislav Polčák (A9-0143/2020)
Доклад относно ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб
[2019/2156(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
10Срок voteСътрудничество между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог
Доклад:  Javier Nart (A9-0129/2020)
Доклад относно сътрудничеството между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог
[2020/2002(INI)]
Комисия по външни работи
101 voteГласуване на изменения
102 voteEsther de Lange (ENVI A9-0139/2020) - Типово одобрение на моторни превозни средства (емисии в реални условия на движение)
103 voteManolis Kefalogiannis (REGI A9-0135/2020) - Създаване на Фонда за справедлив преход
104 voteHannah Neumann (AFET A9-0137/2020) - Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС
09:15 - 13:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)15'
Комисия (включително отговорите)10'
Членове на ЕП135'
PPE33'30S&D27'Renew18'30ID15'Verts/ALE13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI7'
14:30 - 15:30   Разискване     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)10'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'Renew4'ID3'30Verts/ALE3'30ECR3'GUE/NGL3'NI2'30
71item on the agendapointПодготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 септември 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 15 септември 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 15 септември 2020, 20:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеCряда, 16 септември 2020, 10:00
75item on the agendapointПоложението в Беларус
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 септември 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 15 септември 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 15 септември 2020, 20:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеCряда, 16 септември 2020, 10:00
73item on the agendapointПоложението в Русия, отравянето на Алексей Навални
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 септември 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 15 септември 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 15 септември 2020, 20:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеCряда, 16 септември 2020, 10:00
76item on the agendapointCovid-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 септември 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 16 септември 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 16 септември 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеCряда, 16 септември 2020, 19:00
20item on the agendapointРолята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб
Stanislav Polčák (A9-0143/2020
  -Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП, алтернативни предложения за резолюцииCряда, 9 септември 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 11 септември 2020, 12:00
10item on the agendapointСътрудничество между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог
Javier Nart (A9-0129/2020
  -Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП, алтернативни предложения за резолюцииCряда, 9 септември 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 11 септември 2020, 12:00
Последно осъвременяване: 17 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност