Dagsorden
Bruxelles
Mandag den 14. september 2020 - Torsdag den 17. september 2020 237k
Tirsdag den 15. september 2020161kUdgave: Torsdag den 17. september 2020, 10:10
 Punkter på dagsordenen
09:00   Meddelelse af resultater
09:15 - 13:00   Forhandling
10:30 - 11:45   Første afstemningsrunde
14:15   Meddelelse af resultater
14:30 - 15:30   Forhandling
17:00 - 18:15   Anden afstemningsrunde
 Taletid
 Frister

09:00   Meddelelse af resultater      
09:15 - 13:00   Forhandling       Taletid
71Frist pointForberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2774(RSP)]
  pointforhandling under ét - redegørelser fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
75Frist -Situationen i Hviderusland
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2020/2779(RSP)]
72 -Situationen i Libanon
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2020/2775(RSP)]
73Frist -Situationen i Rusland, forgiftningen af Alekséj Naválnyj
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2020/2777(RSP)]
10:30 - 11:45   Første afstemningsrunde      
96 voteAfstemning om ændringsforslag
97 voteNikos Androulakis (ENVI A9-0148/2020) - om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
98 voteJutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) - Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug
99 voteJosé Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) - Forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
100 vote Sven Mikser (AFET A9-0136/2020) - Gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Georgien
14:15   Meddelelse af resultater      
14:30 - 15:30   Forhandling       Taletid
76Frist pointCovid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2780(RSP)]
17:00 - 18:15   Anden afstemningsrunde      
90 voteEndelig afstemning
20Frist voteEU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove
Betænkning:  Stanislav Polčák (A9-0143/2020)
Betænkning om EU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove
[2019/2156(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
10Frist voteSikkerhedssamarbejde mellem EU og Afrika i Sahelregionen, i Vestafrika og på Afrikas Horn
Betænkning:  Javier Nart (A9-0129/2020)
Betænkning om sikkerhedssamarbejdet mellem EU og Afrika i Sahelregionen, i Vestafrika og på Afrikas Horn
[2020/2002(INI)]
Udenrigsudvalget
101 voteAfstemning om ændringsforslag
102 voteEsther de Lange (ENVI A9-0139/2020) - Typegodkendelse af motorkøretøjer (emissioner under faktisk kørsel)
103 voteManolis Kefalogiannis (REGI A9-0135/2020) - Oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling
104 voteHannah Neumann (AFET A9-0137/2020) - Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP
09:15 - 13:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)15'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Medlemmer135'
PPE33'30S&D27'Renew18'30ID15'Verts/ALE13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI7'
14:30 - 15:30   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Medlemmer30'
PPE5'30S&D5'Renew4'ID3'30Verts/ALE3'30ECR3'GUE/NGL3'NI2'30
71item on the agendapointForberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde
  -Forslag til beslutningMandag den 14. september 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 15. september 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 15. september 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningOnsdag den 16. september 2020, 10:00
75item on the agendapointSituationen i Hviderusland
  -Forslag til beslutningMandag den 14. september 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 15. september 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 15. september 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningOnsdag den 16. september 2020, 10:00
73item on the agendapointSituationen i Rusland, forgiftningen af Alekséj Naválnyj
  -Forslag til beslutningMandag den 14. september 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 15. september 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 15. september 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningOnsdag den 16. september 2020, 10:00
76item on the agendapointCovid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked
  -Forslag til beslutningMandag den 14. september 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 16. september 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 16. september 2020, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningOnsdag den 16. september 2020, 19:00
20item on the agendapointEU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove
Stanislav Polčák (A9-0143/2020
  -Ændringsforslag fra ordføreren, mindst 71 medlemmer, alternative beslutningsforslag Onsdag den 9. september 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 11. september 2020, 12:00
10item on the agendapointSikkerhedssamarbejde mellem EU og Afrika i Sahelregionen, i Vestafrika og på Afrikas Horn
Javier Nart (A9-0129/2020
  -Ændringsforslag fra ordføreren, mindst 71 medlemmer, alternative beslutningsforslag Onsdag den 9. september 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 11. september 2020, 12:00
Seneste opdatering: 17. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik