Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 - Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 271k
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020164kΈκδοση: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, 10:11
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
09:15 - 13:00   Συζητήσεις
10:30 - 11:45   Πρώτη ψηφοφορία
14:15   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
14:30 - 15:30   Συζήτηση
17:00 - 18:15   Δεύτερη ψηφοφορία
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
09:15 - 13:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
71Προθεσμία pointΠροετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα επικεντρωθεί στην επικίνδυνη κλιμάκωση και στον ρόλο της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2774(RSP)]
  pointΚοινή συζήτηση - Δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
75Προθεσμία -Η κατάσταση στη Λευκορωσία
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

[2020/2779(RSP)]
72 -Η κατάσταση στον Λίβανο
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

[2020/2775(RSP)]
73Προθεσμία -Η κατάσταση στη Ρωσία, η δηλητηρίαση του Alexei Navalny
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

[2020/2777(RSP)]
10:30 - 11:45   Πρώτη ψηφοφορία      
96 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
97 voteΝίκος Ανδρουλάκης (ENVI A9-0148/2020) - Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης
98 voteJutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) - Παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία
99 voteJosé Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) - Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
100 voteSven Mikser (AFET A9-0136/2020) - Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία
14:15   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
14:30 - 15:30   Συζήτηση       Χρόνος αγόρευσης
76Προθεσμία pointCovid-19: Ο συντονισμός των υγειονομικών αξιολογήσεων και της ταξινόμησης των κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ και οι επιπτώσεις στον χώρο Σένγκεν και την ενιαία αγορά
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2780(RSP)]
17:00 - 18:15   Δεύτερη ψηφοφορία      
90 voteΤελικές ψηφοφορίες
20Προθεσμία voteΟ ρόλος της ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη
Έκθεση:  Stanislav Polčák (A9-0143/2020)
Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη
[2019/2156(INI)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
10Προθεσμία voteΣυνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ ΕΕ και Αφρικής στην περιοχή του Σαχέλ, στη Δυτική Αφρική και στο Κέρας της Αφρικής
Έκθεση:  Javier Nart (A9-0129/2020)
Έκθεση σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ ΕΕ και Αφρικής στην περιοχή του Σαχέλ, στη Δυτική Αφρική και στο Κέρας της Αφρικής
[2020/2002(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
101 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
102 voteEsther de Lange (ENVI A9-0139/2020) - Έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων (εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης)
103 voteΜανώλης Κεφαλογιάννης (REGI A9-0135/2020) - Θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης
104 voteHannah Neumann (AFET A9-0137/2020) - Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ
09:15 - 13:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Βουλευτές135'
PPE33'30S&D27'Renew18'30ID15'Verts/ALE13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI7'
14:30 - 15:30   Συζήτηση     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'Renew4'ID3'30Verts/ALE3'30ECR3'GUE/NGL3'NI2'30
71item on the agendapointΠροετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα επικεντρωθεί στην επικίνδυνη κλιμάκωση και στον ρόλο της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 10:00
75item on the agendapointΗ κατάσταση στη Λευκορωσία
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 10:00
73item on the agendapointΗ κατάσταση στη Ρωσία, η δηλητηρίαση του Alexei Navalny
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 10:00
76item on the agendapointCovid-19: Ο συντονισμός των υγειονομικών αξιολογήσεων και της ταξινόμησης των κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ και οι επιπτώσεις στον χώρο Σένγκεν και την ενιαία αγορά
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
20item on the agendapointΟ ρόλος της ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη
Stanislav Polčák (A9-0143/2020
  -Τροπολογίες του εισηγητή, 71 βουλευτές τουλάχιστον, εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, 12:00
10item on the agendapointΣυνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ ΕΕ και Αφρικής στην περιοχή του Σαχέλ, στη Δυτική Αφρική και στο Κέρας της Αφρικής
Javier Nart (A9-0129/2020
  -Τροπολογίες του εισηγητή, 71 βουλευτές τουλάχιστον, εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, 12:00
Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου