Päevakord
Brüssel
Esmaspäev, 14. september 2020 - Neljapäev, 17. september 2020 229k
Teisipäev, 15. september 2020153kVersioon: Neljapäev, 17. september 2020, 10:11
 Päevakorra punktid
09:00   Tulemuste teatavaks tegemine
09:15 - 13:00   Arutelud
10:30 - 11:45   Esimene hääletusvoor
14:15   Tulemuste teatavaks tegemine
14:30 - 15:30   Arutelu
17:00 - 18:15   Teine hääletusvoor
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00   Tulemuste teatavaks tegemine      
09:15 - 13:00   Arutelud       Kõneaeg
71Tähtaeg pointEuroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2774(RSP)]
  pointÜhine arutelu – Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja sisepoliitika kõrge esindaja avaldused
75Tähtaeg -Olukord Valgevenes
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus

[2020/2779(RSP)]
72 -Olukord Liibanonis
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus

[2020/2775(RSP)]
73Tähtaeg -Olukord Venemaal ja Aleksei Navalnõi mürgitamine
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus

[2020/2777(RSP)]
10:30 - 11:45   Esimene hääletusvoor      
96 voteMuudatusettepanekute hääletamine
97 voteNikos Androulakis (ENVI A9-0148/2020) - Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi käsitleva otsuse nr 1313/2013/EL muutmine
98 voteJutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) - Laevade kütusekulu käsitlev üleilmne andmekogumissüsteem
99 voteJosé Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) - Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta
100 voteSven Mikser (AFET A9-0136/2020) - ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine
14:15   Tulemuste teatavaks tegemine      
14:30 - 15:30   Arutelu       Kõneaeg
76Tähtaeg pointCOVID-19 ning ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimine ja selle tagajärjed Schengenile ja ühtsele turule
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2780(RSP)]
17:00 - 18:15   Teine hääletusvoor      
90 voteLõpphääletused
20Tähtaeg voteELi roll maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel
Raport:  Stanislav Polčák (A9-0143/2020)
Raport ELi rolli kohta maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel
[2019/2156(INI)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
10Tähtaeg voteELi ja Aafrika julgeolekukoostöö Sahelis, Lääne-Aafrikas ja Aafrika Sarves
Raport:  Javier Nart (A9-0129/2020)
Raport ELi ja Aafrika julgeolekukoostöö kohta Sahelis, Lääne-Aafrikas ja Aafrika Sarves
[2020/2002(INI)]
Väliskomisjon
101 voteMuudatusettepanekute hääletamine
102 voteEsther de Lange (ENVI A9-0139/2020) - Mootorsõidukite tüübikinnitus (tegelikus liikluses tekkivad heitkogused)
103 voteManolis Kefalogiannis (REGI A9-0135/2020) - Õiglase ülemineku fondi asutamine
104 voteHannah Neumann (AFET A9-0137/2020) - Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine
09:15 - 13:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)15'
Komisjon (koos vastustega)10'
Parlamendiliikmed135'
PPE33'30S&D27'Renew18'30ID15'Verts/ALE13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI7'
14:30 - 15:30   Arutelu     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)10'
Parlamendiliikmed30'
PPE5'30S&D5'Renew4'ID3'30Verts/ALE3'30ECR3'GUE/NGL3'NI2'30
71item on the agendapointEuroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 15. september 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 15. september 2020, 20:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 16. september 2020, 10:00
75item on the agendapointOlukord Valgevenes
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 15. september 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 15. september 2020, 20:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 16. september 2020, 10:00
73item on the agendapointOlukord Venemaal ja Aleksei Navalnõi mürgitamine
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 15. september 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 15. september 2020, 20:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 16. september 2020, 10:00
76item on the agendapointCOVID-19 ning ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimine ja selle tagajärjed Schengenile ja ühtsele turule
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 16. september 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 16. september 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 16. september 2020, 19:00
20item on the agendapointELi roll maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel
Stanislav Polčák (A9-0143/2020
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 9. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 11. september 2020, 12:00
10item on the agendapointELi ja Aafrika julgeolekukoostöö Sahelis, Lääne-Aafrikas ja Aafrika Sarves
Javier Nart (A9-0129/2020
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 9. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 11. september 2020, 12:00
Viimane päevakajastamine: 17. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika