Darbotvarkė
Briuselis
Pirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. rugsėjo 17 d. 237k
Antradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d.159kVersija: Ketvirtadienis, 2020 m. rugsėjo 17 d., 10:14
 Darbotvarkės klausimai
09:00   Rezultatų paskelbimas
09:15 - 13:00   Diskusijos
10:30 - 11:45   Pirmasis balsavimas
14:15   Rezultatų paskelbimas
14:30 - 15:30   Diskusijos
17:00 - 18:15   Antrasis balsavimas
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00   Rezultatų paskelbimas      
09:15 - 13:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
71Galutinis terminas pointPasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2774(RSP)]
  pointBendros diskusijos – Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimai
75Galutinis terminas -Padėtis Baltarusijoje
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

[2020/2779(RSP)]
72 -Padėtis Libane
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

[2020/2775(RSP)]
73Galutinis terminas -Padėtis Rusijoje, A. Navalno apnuodijimas
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

[2020/2777(RSP)]
10:30 - 11:45   Pirmasis balsavimas      
96 voteBalsavimas dėl pakeitimų
97 voteNikos Androulakis (ENVI A9-0148/2020) - Dalinis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo keitimas
98 voteJutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) - Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema
99 voteJosé Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) - Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas
100 voteSven Mikser (AFET A9-0136/2020) - ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas
14:15   Rezultatų paskelbimas      
14:30 - 15:30   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
76Galutinis terminas pointCovid-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos klasifikaciją bei poveikis Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2780(RSP)]
17:00 - 18:15   Antrasis balsavimas      
90 voteGalutinis balsavimas
20Galutinis terminas voteES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus
Pranešimas:  Stanislav Polčák (A9-0143/2020)
Pranešimas dėl ES vaidmens apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus
[2019/2156(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
10Galutinis terminas voteES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje
Pranešimas:  Javier Nart (A9-0129/2020)
Pranešimas dėl ES ir Afrikos bendradarbiavimo saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje
[2020/2002(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
101 voteBalsavimas dėl pakeitimų
102 voteEsther de Lange (ENVI A9-0139/2020) - Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas (realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis)
103 voteManolis Kefalogiannis (REGI A9-0135/2020) - Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas
104 voteHannah Neumann (AFET A9-0137/2020) - Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas
09:15 - 13:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis (kartu su atsakymais)15'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Parlamento nariai135'
PPE33'30S&D27'Renew18'30ID15'Verts/ALE13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI7'
14:30 - 15:30   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Parlamento nariai30'
PPE5'30S&D5'Renew4'ID3'30Verts/ALE3'30ECR3'GUE/NGL3'NI2'30
71item on the agendapointPasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 10:00
75item on the agendapointPadėtis Baltarusijoje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 10:00
73item on the agendapointPadėtis Rusijoje, A. Navalno apnuodijimas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 10:00
76item on the agendapointCovid-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos klasifikaciją bei poveikis Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 19:00
20item on the agendapointES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus
Stanislav Polčák (A9-0143/2020
  -Pranešėjo siūlomi pakeitimai (ne mažiau kaip 71 EP narys), alternatyvus pasiūlymai dėl rezoliucijos Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 9 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. rugsėjo 11 d., 12:00
10item on the agendapointES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje
Javier Nart (A9-0129/2020
  -Pranešėjo siūlomi pakeitimai (ne mažiau kaip 71 EP narys), alternatyvus pasiūlymai dėl rezoliucijos Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 9 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. rugsėjo 11 d., 12:00
Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika