Förslag till föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 14 september 2020 - Torsdagen den 17 september 2020 191k
Tisdagen den 15 september 2020 Utgåva: Tisdagen den 7 juli 2020, 15:10
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt      
  pointOmröstning om begäranden om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)
41Ännu inte antagen text, eventuell tidsfrist***I-Förordning om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-pandemin
Betänkande:

[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Utskottet för transport och turism
28 pointDebatt om utrikesärenden i närvaro av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (bekräftas senare)
36 pointPresentation av rådets ståndpunkt om förslaget till den allmänna budgeten – budgetåret 2021
[2020/2697(RSP)]
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING      
56Tidsfrist voteKulturell återhämtning i Europa
Resolutionsförslag
[2020/2708(RSP)]
Debatt: Fredagen den 10 juli 2020
3 voteFärdigbehandlade texter
41item on the agendapointFörordning om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-pandemin
  -(eventuellt) Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 15 september 2020, 13:00
  -(eventuellt) Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 16 september 2020, 12:00
56item on the agendapointKulturell återhämtning i Europa
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 9 september 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 14 september 2020, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 14 september 2020, 20:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 15 september 2020, 12:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 11 september 2020, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 14 september 2020, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 15 september 2020, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 16 september 2020, 10:00
Senaste uppdatering: 7 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy