Pořad jednání
BruselPondělí, 14. září 2020 - Čtvrtek, 17. září 2020 237k
Středa, 16. září 2020165kVerze: Čtvrtek, 17. září 2020, 10:10
 Body k pořadu jednání
09:00   Oznámení výsledků
09:15 - 12:30   Rozprava
13:00 - 14:15   První hlasování
16:45   Oznámení výsledků
17:30 - 18:45   Druhé hlasování
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00   Oznámení výsledků      
09:15 - 12:30   Rozprava       Řečnická doba
37 pointStav Unie
Prohlášení předsedkyně Komise
[2020/2696(RSP)]
13:00 - 14:15   První hlasování      
105 voteKonečná hlasování
29Lhůta***IvoteZměna rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie
Zpráva:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
35Lhůta***IvoteCelosvětový systém shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí
Zpráva:  Jutta Paulus (A9-0144/2020)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2015/757 za účelem náležitého zohlednění celosvětového systému shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí
[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
49Lhůta*voteNávrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
Zpráva:  José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]
Rozpočtový výbor
23Lhůta voteProvádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií
Zpráva:  Sven Mikser (A9-0136/2020)
Zpráva k provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií
[2019/2200(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
106 voteHlasování o pozměňovacích návrzích
107 voteJuan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) – Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky
108 voteNávrh usnesení – Strategický přístup k léčivým přípravkům v životním prostředí
109 voteCiarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) – Maximalizace potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU
110 voteNathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) – Nedostatek léků – jak řešit vznikající problém
111 voteRomeo Franz (LIBE A9-0147/2020) – Provádění vnitrostátních strategií pro integraci Romů: boj proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě
16:45   Oznámení výsledků      
17:30 - 18:45   Druhé hlasování      
94 voteKonečná hlasování
60Lhůta***IvoteSchvalování typu motorových vozidel (emise v reálném provozu)
Zpráva:  Esther de Lange (A9-0139/2020)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla
[COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
64Lhůta***IvoteFond pro spravedlivou transformaci
Zpráva:  Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci
[COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
16Lhůta voteVývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP
Zpráva:  Hannah Neumann (A9-0137/2020)
Zpráva o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP
[2020/2003(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
112 voteHlasování o pozměňovacích návrzích
113 vote(TRAN) – Udržitelný železniční trh s ohledem na pandemii COVID-19
117 voteNávrhy usnesení – Příprava zvláštního zasedání Evropské rady, které se zaměří na nebezpečnou eskalaci a úlohu Turecka ve východním Středomoří
118 voteNávrhy usnesení – Situace v Bělorusku
119 voteNávrhy usnesení – Situace v Rusku a otrávení Alexeje Navalného
09:15 - 12:30   Rozprava     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)5'
Předsedkyně Komise40'
Poslanci104'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI5'30
29item on the agendapointZměna rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 9. září 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 11. září 2020, 12:00
35item on the agendapointCelosvětový systém shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí
Jutta Paulus (A9-0144/2020
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 9. září 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 11. září 2020, 12:00
49item on the agendapointNávrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020
  -Pozměňovací návrhyStředa, 9. září 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 11. září 2020, 12:00
23item on the agendapointProvádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií
Sven Mikser (A9-0136/2020
  -Pozměňovací návrhyStředa, 9. září 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 11. září 2020, 12:00
60item on the agendapointSchvalování typu motorových vozidel (emise v reálném provozu)
Esther de Lange (A9-0139/2020
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPátek, 11. září 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 14. září 2020, 19:00
64item on the agendapointFond pro spravedlivou transformaci
Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPátek, 11. září 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 14. září 2020, 19:00
16item on the agendapointVývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP
Hannah Neumann (A9-0137/2020
  -Pozměňovací návrhyStředa, 9. září 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 11. září 2020, 12:00
Poslední aktualizace: 17. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí