Dagsorden
Bruxelles
Mandag den 14. september 2020 - Torsdag den 17. september 2020 237k
Onsdag den 16. september 2020163kUdgave: Torsdag den 17. september 2020, 10:10
 Punkter på dagsordenen
09:00   Meddelelse af resultater
09:15 - 12:30   Forhandling
13:00 - 14:15   Første afstemningsrunde
16:45   Meddelelse af resultater
17:30 - 18:45   Anden afstemningsrunde
 Taletid
 Frister

09:00   Meddelelse af resultater      
09:15 - 12:30   Forhandling       Taletid
37 pointUnionens tilstand
Redegørelse ved Kommissionens formand
[2020/2696(RSP)]
13:00 - 14:15   Første afstemningsrunde      
105 voteEndelig afstemning
29Frist***IvoteÆndring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
Betænkning:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Betænkning om orslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
35Frist***IvoteDet globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug
Betænkning:  Jutta Paulus (A9-0144/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/757 for at tage passende hensyn til det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug
[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
49Frist*voteForslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
Betænkning:  José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]
Budgetudvalget
23Frist voteRapport om EU’s associeringsaftale med Georgien
Betænkning:  Sven Mikser (A9-0136/2020)
Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Georgien
[2019/2200(INI)]
Udenrigsudvalget
106 voteAfstemning om ændringsforslag
107 voteJuan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) - Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet
108 voteBeslutningsforslag - Strategisk tilgang til lægemidler i miljøet
109 voteCiarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - Maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse
110 voteNathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Manglen på lægemidler – håndtering af et voksende problem
111 voteRomeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Betænkning om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa
16:45   Meddelelse af resultater      
17:30 - 18:45   Anden afstemningsrunde      
94 voteEndelig afstemning
60Frist***IvoteTypegodkendelse af motorkøretøjer (emission ved faktisk kørsel )
Betænkning:  Esther de Lange (A9-0139/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer
[COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
64Frist***IvoteFonden for Retfærdig Omstilling
Betænkning:  Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling
[COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
16Frist voteVåbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP
Betænkning:  Hannah Neumann (A9-0137/2020)
Betænkning om våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP
[2020/2003(INI)]
Udenrigsudvalget
112 voteAfstemning om ændringsforslag
113 vote(TRAN) - Forordning om foranstaltninger til fremme af et bæredygtigt jernbanemarked i lyset af covid-19-pandemien
117 voteBeslutningsforslag - Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde
118 voteBeslutningsforslag - Situationen i Hviderusland
119 voteBeslutningsforslag - Situationen i Rusland, forgiftningen af Alekséj Naválnyj
09:15 - 12:30   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)5'
Formand for Kommissionen40'
Medlemmer104'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI5'30
29item on the agendapointÆndring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 9. september 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 11. september 2020, 12:00
35item on the agendapointDet globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug
Jutta Paulus (A9-0144/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 9. september 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 11. september 2020, 12:00
49item on the agendapointForslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020
  -ÆndringsforslagOnsdag den 9. september 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 11. september 2020, 12:00
23item on the agendapointRapport om EU’s associeringsaftale med Georgien
Sven Mikser (A9-0136/2020
  -ÆndringsforslagOnsdag den 9. september 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 11. september 2020, 12:00
60item on the agendapointTypegodkendelse af motorkøretøjer (emission ved faktisk kørsel )
Esther de Lange (A9-0139/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseFredag den 11. september 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 14. september 2020, 19:00
64item on the agendapointFonden for Retfærdig Omstilling
Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseFredag den 11. september 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 14. september 2020, 19:00
16item on the agendapointVåbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP
Hannah Neumann (A9-0137/2020
  -ÆndringsforslagOnsdag den 9. september 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 11. september 2020, 12:00
Seneste opdatering: 17. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik