Esityslista
BrysselMaanantai 14. syyskuuta 2020 - Torstai 17. syyskuuta 2020 231k
Keskiviikko 16. syyskuuta 2020157kVersio: Torstai 17. syyskuuta 2020, 10:12
 Esityslistan kohdat
09:00   Tulosten ilmoittaminen
09:15 - 12:30   Keskustelu
13:00 - 14:15   Ensimmäiset äänestykset
16:45   Tulosten ilmoittaminen
17:30 - 18:45   Toiset äänestykset
 Puheajat
 Määräajat

09:00   Tulosten ilmoittaminen      
09:15 - 12:30   Keskustelu       Puheajat
37 pointUnionin tila
Komission puheenjohtajan julkilausuma
[2020/2696(RSP)]
13:00 - 14:15   Ensimmäiset äänestykset      
105 voteLopulliset äänestykset
29Määräaika***IvoteUnionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttaminen
Mietintö:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
35Määräaika***IvoteAlusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuinen tiedonkeruujärjestelmä
Mietintö:  Jutta Paulus (A9-0144/2020)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuisen tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi
[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
49Määräaika*voteEsitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä
Mietintö:  José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)
Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä
[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]
Budjettivaliokunta
23Määräaika voteEU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
Mietintö:  Sven Mikser (A9-0136/2020)
Mietintö EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta
[2019/2200(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
106 voteÄänestykset tarkistuksista
107 voteJuan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) - Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta
108 votePäätöslauselmaesitys - Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
109 voteCiarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - EU:n rakennuskannan energiatehokkuuspotentiaalin maksimointi
110 voteNathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Lääkepula – kuinka ratkaista kasvava ongelma
111 voteRomeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpano: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa
16:45   Tulosten ilmoittaminen      
17:30 - 18:45   Toiset äänestykset      
94 voteLopulliset äänestykset
60Määräaika***IvoteMoottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä (todelliset ajonaikaiset päästöt)
Mietintö:  Esther de Lange (A9-0139/2020)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta
[COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
64Määräaika***IvoteOikeudenmukaisen siirtymän rahasto
Mietintö:  Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta
[COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)]
Aluekehitysvaliokunta
16Määräaika voteAsevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano
Mietintö:  Hannah Neumann (A9-0137/2020)
Mietintö aseviennistä: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano
[2020/2003(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
112 voteÄänestykset tarkistuksista
113 vote(TRAN) - Asetus toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19-pandemian johdosta
117 votePäätöslauselmaesitykset - Ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu, erityisesti vaarallinen eskaloituminen ja Turkin rooli itäisellä Välimerellä
118 votePäätöslauselmaesitykset- Valko-Venäjän tilanne
119 votePäätöslauselmaesitykset - Venäjän tilanne ja Aleksei Navalnyin myrkyttäminen
09:15 - 12:30   Keskustelu     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)5'
Komission puheenjohtaja40'
Jäsenet104'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI5'30
29item on the agendapointUnionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttaminen
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. syyskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 11. syyskuuta 2020, 12:00
35item on the agendapointAlusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuinen tiedonkeruujärjestelmä
Jutta Paulus (A9-0144/2020
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. syyskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 11. syyskuuta 2020, 12:00
49item on the agendapointEsitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä
José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. syyskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 11. syyskuuta 2020, 12:00
23item on the agendapointEU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
Sven Mikser (A9-0136/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. syyskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 11. syyskuuta 2020, 12:00
60item on the agendapointMoottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä (todelliset ajonaikaiset päästöt)
Esther de Lange (A9-0139/2020
  -Tarkistukset; hylkääminenPerjantai 11. syyskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 14. syyskuuta 2020, 19:00
64item on the agendapointOikeudenmukaisen siirtymän rahasto
Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020
  -Tarkistukset; hylkääminenPerjantai 11. syyskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 14. syyskuuta 2020, 19:00
16item on the agendapointAsevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano
Hannah Neumann (A9-0137/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. syyskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 11. syyskuuta 2020, 12:00
Päivitetty viimeksi: 17. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö