Dnevni red
BruxellesPonedjeljak, 14. rujna 2020. - Četvrtak, 17. rujna 2020. 232k
srijeda, 16. rujna 2020.160kVerzija: četvrtak, 17. rujna 2020., 10:13
 Točke dnevnog reda
09:00   Objava rezultata glasovanja
09:15 - 12:30   Rasprava
13:00 - 14:15   Prvo glasovanje
16:45   Objava rezultata glasovanja
17:30 - 18:45   Drugo glasovanje
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00   Objava rezultata glasovanja      
09:15 - 12:30   Rasprava       Vrijeme za izlaganje
37 pointStanje Unije
Izjava predsjednice Komisije
[2020/2696(RSP)]
13:00 - 14:15   Prvo glasovanje      
105 voteKonačno glasovanje
29Rok***IvoteIzmjena Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu
Izvješće:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
35Rok***IvoteGlobalni sustav prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima
Izvješće:  Jutta Paulus (A9-0144/2020)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/757 kako bi se na odgovarajući način uzeo u obzir globalni sustav prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima
[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
49Rok*voteNacrt odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije
Izvješće:  José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)
Izvješće o nacrtu odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije
[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]
Odbor za proračune
23Rok voteProvedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije
Izvješće:  Sven Mikser (A9-0136/2020)
Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije
[2019/2200(INI)]
Odbor za vanjske poslove
106 voteGlasovanje o amandmanima
107 voteJuan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) - Utvrđivanje da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava
108 votePrijedlog rezolucije - Strateški pristup lijekovima u okolišu
109 voteCiarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - Maksimalno iskorištavanje potencijala za energetsku učinkovitost fonda zgrada EU-a
110 voteNathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Nestašica lijekova – rješenja za novonastali problem
111 voteRomeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Izvješće o provedbi nacionalnih strategija integracije Roma: borba protiv negativnih stavova prema osobama romskog podrijetla u Europi
16:45   Objava rezultata glasovanja      
17:30 - 18:45   Drugo glasovanje      
94 voteKonačno glasovanje
60Rok***IvoteHomologacija tipa motornih vozila (stvarne emisije tijekom vožnje)
Izvješće:  Esther de Lange (A9-0139/2020)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila
[COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
64Rok***IvoteFond za pravednu tranziciju
Izvješće:  Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju
[COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
16Rok voteIzvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP
Izvješće:  Hannah Neumann (A9-0137/2020)
Izvješće o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP
[2020/2003(INI)]
Odbor za vanjske poslove
112 voteGlasovanje o amandmanima
113 vote(TRAN) - Uredba o utvrđivanju mjera za održivo željezničko tržište s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19
117 votePrijedlozi rezolucija - Priprema izvanrednog sastanka Europskog vijeća s naglaskom na opasnoj eskalaciji i ulozi Turske u istočnom Sredozemlju
118 votePrijedlozi rezolucija - Stanje u Bjelarusu
119 votePrijedlozi rezolucija - Stanje u Rusiji, trovanje Alekseja Navaljnog
09:15 - 12:30   Rasprava     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)5'
predsjednik Komisije40'
Zastupnici104'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI5'30
29item on the agendapointIzmjena Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 9. rujna 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 11. rujna 2020., 12:00
35item on the agendapointGlobalni sustav prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima
Jutta Paulus (A9-0144/2020
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 9. rujna 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 11. rujna 2020., 12:00
49item on the agendapointNacrt odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije
José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020
  -Amandmani srijeda, 9. rujna 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 11. rujna 2020., 12:00
23item on the agendapointProvedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije
Sven Mikser (A9-0136/2020
  -Amandmani srijeda, 9. rujna 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 11. rujna 2020., 12:00
60item on the agendapointHomologacija tipa motornih vozila (stvarne emisije tijekom vožnje)
Esther de Lange (A9-0139/2020
  -Amandmani; odbijanjepetak, 11. rujna 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 14. rujna 2020., 19:00
64item on the agendapointFond za pravednu tranziciju
Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020
  -Amandmani; odbijanjepetak, 11. rujna 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 14. rujna 2020., 19:00
16item on the agendapointIzvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP
Hannah Neumann (A9-0137/2020
  -Amandmani srijeda, 9. rujna 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 11. rujna 2020., 12:00
Posljednje ažuriranje: 17. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti