Pořad jednání
Brusel
Pondělí, 14. září 2020 - Čtvrtek, 17. září 2020 237k
Čtvrtek, 17. září 2020173kVerze: Čtvrtek, 17. září 2020, 10:10
 Body k pořadu jednání
08:30   Oznámení výsledků
08:45 - 13:00   Rozpravy
09:30 - 10:45   První hlasování
12:30   Oznámení výsledků
13:00 - 14:15   Druhé hlasování
16:30   Oznámení výsledků
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

08:30   Oznámení výsledků      
08:45 - 13:00   Rozpravy       Řečnická doba
53 pointBoj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí
Prohlášení Rady a Komise
[2020/2702(RSP)]
51Lhůta pointVýznam městské a zelené infrastruktury – Evropský rok zelenějších měst 2022
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2019/2805(RSP)]
     
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz (O-000039/2020 - B9-0014/20)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komise
Význam městské a zelené infrastruktury – Evropský rok zelenějších měst 2022
77 pointPotřeba okamžité a humanitární reakce EU na současnou situaci v uprchlickém táboře v Morii
Prohlášení Rady a Komise
[2020/2781(RSP)]
  pointRozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)
82Lhůta -Situace na Filipínách včetně případu Marie Ressaové
[2020/2782(RSP)]
RC-B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020
81Lhůta -Případ dr. Denise Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC)
[2020/2783(RSP)]
B9-0286/2020, RC-B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020
80Lhůta -Humanitární situace v Mozambiku
[2020/2784(RSP)]
B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC-B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020
09:30 - 10:45   První hlasování      
92 voteKonečná hlasování
62Lhůta voteZjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky
Zpráva:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky
[2017/0360R(NLE)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
50Lhůta voteNávrh usnesení - Strategický přístup k léčivým přípravkům v životním prostředí
[2019/2816(RSP)]
B9-0242/2020
30Lhůta voteMaximalizace potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU
Zpráva:  Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)
Zpráva o maximalizaci potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU
[2020/2070(INI)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
61Lhůta voteNedostatek léků – jak řešit vznikající problém
Zpráva:  Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)
Zpráva o nedostatku léků – jak řešit vznikající problém
[2020/2071(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
63Lhůta voteProvádění vnitrostátních strategií pro integraci Romů: boj proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě
Zpráva:  Romeo Franz (A9-0147/2020)
Zpráva o provádění vnitrostátních strategií integrace Romů: boji proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě
[2020/2011(INI)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
71Lhůta votePříprava zvláštního zasedání Evropské rady, které se zaměří na nebezpečnou eskalaci a úlohu Turecka ve východním Středomoří
Návrhy usnesení
[2020/2774(RSP)]
B9-0258/2020, RC-B9-0260/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020, B9-0270/2020
75Lhůta voteSituace v Bělorusku
Návrhy usnesení
[2020/2779(RSP)]
RC-B9-0271/2020, B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020, B9-0278/2020
73Lhůta voteSituace v Rusku a otrávení Alexeje Navalného
Návrhy usnesení
[2020/2777(RSP)]
B9-0279/2020, RC-B9-0280/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020, B9-0284/2020
93 voteHlasování o pozměňovacích návrzích
121 voteNávrhy usnesení – Případ dr. Denise Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC)
122 voteNávrhy usnesení – Humanitární situace v Mozambiku
123 voteNávrhy usnesení – COVID-19: Koordinace zdravotních posudků a klasifikace rizik na úrovni EU a dopady na schengenský prostor a jednotný trh
124 voteNávrhy usnesení – Význam městské a zelené infrastruktury – Evropský rok zelenějších měst 2022
12:30   Oznámení výsledků      
13:00 - 14:15   Druhé hlasování      
86 voteKonečná hlasování
82Lhůta voteSituace na Filipínách včetně případu Marie Ressaové
Návrhy usnesení
[2020/2782(RSP)]
RC-B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020
81Lhůta votePřípad dr. Denise Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC)
Návrhy usnesení
[2020/2783(RSP)]
B9-0286/2020, RC-B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020
80Lhůta voteHumanitární situace v Mozambiku
Návrhy usnesení
[2020/2784(RSP)]
B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC-B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020
41Text dosud nebyl přijat, možná bude stanovena lhůta***IvoteUdržitelný železniční trh s ohledem na pandemii COVID-19
Zpráva:
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
68Text dosud nebyl přijat, možná bude stanovena lhůta voteNávrh opravného rozpočtu č. 8: Navýšení prostředků na platby v rámci nástroje pro mimořádnou podporu na financování strategie pro očkovací látky proti COVID-19 a v rámci dopadu iniciativy pro reakci na koronavirus plus
Zpráva:  Monika Hohlmeier
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Rozpočtový výbor
70Lhůta voteNámitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c): Maximální limity reziduí pro některé látky včetně flonikamidu, haloxyfopu a mandestrobinu
[2020/2734(RPS)]
B9-0245/2020
56Lhůta voteKulturní oživení Evropy
Návrhy usnesení
[2020/2708(RSP)]
RC-B9-0246/2020, B9-0246/2020, B9-0250/2020
Rozprava: Pátek, 10. července 2020
76Lhůta voteCOVID-19: Koordinace zdravotních posudků a klasifikace rizik na úrovni EU a dopady na schengenský prostor a jednotný trh
Návrhy usnesení
[2020/2780(RSP)]
RC-B9-0257/2020, B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, B9-0267/2020, B9-0269/2020
51Lhůta voteNávrh usnesení - Význam městské a zelené infrastruktury – Evropský rok zelenějších měst 2022
[2019/2805(RSP)]
B9-0243/2020
16:30   Oznámení výsledků      
08:45 - 13:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)20'
Komise (včetně odpovědí)40'
Autor (výbor)3'
Autor každého návrhu usnesení (článek 144)1'
Poslanci104'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI5'30
51item on the agendapointVýznam městské a zelené infrastruktury – Evropský rok zelenějších měst 2022
(O-000039/2020 - B9-0014/20) 
  -Návrh usneseníStředa, 9. září 2020, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 14. září 2020, 19:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 15. září 2020, 12:00
82item on the agendapointSituace na Filipínách včetně případu Marie Ressaové
  -Návrhy usneseníPondělí, 14. září 2020, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 16. září 2020, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníStředa, 16. září 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníStředa, 16. září 2020, 19:00
81item on the agendapointPřípad dr. Denise Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC)
  -Návrhy usneseníPondělí, 14. září 2020, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 16. září 2020, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníStředa, 16. září 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníStředa, 16. září 2020, 19:00
80item on the agendapointHumanitární situace v Mozambiku
  -Návrhy usneseníPondělí, 14. září 2020, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 16. září 2020, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníStředa, 16. září 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníStředa, 16. září 2020, 19:00
62item on the agendapointZjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -Pozměňovací návrhyPátek, 11. září 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 14. září 2020, 19:00
50item on the agendapointStrategický přístup k léčivým přípravkům v životním prostředí
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -Návrh usneseníStředa, 9. září 2020, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 14. září 2020, 19:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 15. září 2020, 12:00
30item on the agendapointMaximalizace potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU
Ciarán Cuffe (A9-0134/2020
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 71 poslanců, alternativní návrhy usneseníPátek, 11. září 2020, 13:00
  -Alternativní společné návrhy usneseníPondělí, 14. září 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 14. září 2020, 19:00
61item on the agendapointNedostatek léků – jak řešit vznikající problém
Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 71 poslanců, alternativní návrhy usneseníPátek, 11. září 2020, 13:00
  -Alternativní společné návrhy usneseníPondělí, 14. září 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 14. září 2020, 19:00
63item on the agendapointProvádění vnitrostátních strategií pro integraci Romů: boj proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě
Romeo Franz (A9-0147/2020
  -Pozměňovací návrhyPátek, 11. září 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 14. září 2020, 19:00
71item on the agendapointPříprava zvláštního zasedání Evropské rady, které se zaměří na nebezpečnou eskalaci a úlohu Turecka ve východním Středomoří
  -Návrhy usneseníPondělí, 14. září 2020, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 15. září 2020, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníÚterý, 15. září 2020, 20:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníStředa, 16. září 2020, 10:00
75item on the agendapointSituace v Bělorusku
  -Návrhy usneseníPondělí, 14. září 2020, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 15. září 2020, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníÚterý, 15. září 2020, 20:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníStředa, 16. září 2020, 10:00
73item on the agendapointSituace v Rusku a otrávení Alexeje Navalného
  -Návrhy usneseníPondělí, 14. září 2020, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 15. září 2020, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníÚterý, 15. září 2020, 20:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníStředa, 16. září 2020, 10:00
41item on the agendapointUdržitelný železniční trh s ohledem na pandemii COVID-19
  -(případně) Pozměňovací návrhy; zamítnutíÚterý, 15. září 2020, 13:00
  -(případně) Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 15. září 2020, 19:00
68item on the agendapointNávrh opravného rozpočtu č. 8: Navýšení prostředků na platby v rámci nástroje pro mimořádnou podporu na financování strategie pro očkovací látky proti COVID-19 a v rámci dopadu iniciativy pro reakci na koronavirus plus
Monika Hohlmeier
  -(případně) Pozměňovací návrhy; zamítnutíÚterý, 15. září 2020, 13:00
  -(případně) Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 15. září 2020, 19:00
70item on the agendapointNámitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c): Maximální limity reziduí pro některé látky včetně flonikamidu, haloxyfopu a mandestrobinu
  -Pozměňovací návrhyPátek, 11. září 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 14. září 2020, 19:00
56item on the agendapointKulturní oživení Evropy
  -Návrhy usneseníStředa, 9. září 2020, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 14. září 2020, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníPondělí, 14. září 2020, 20:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 15. září 2020, 12:00
76item on the agendapointCOVID-19: Koordinace zdravotních posudků a klasifikace rizik na úrovni EU a dopady na schengenský prostor a jednotný trh
  -Návrhy usneseníPondělí, 14. září 2020, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 16. září 2020, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníStředa, 16. září 2020, 14:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníStředa, 16. září 2020, 19:00
Poslední aktualizace: 17. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí