Dagsorden
Bruxelles
Mandag den 14. september 2020 - Torsdag den 17. september 2020 237k
Torsdag den 17. september 2020171kUdgave: Torsdag den 17. september 2020, 10:10
 Punkter på dagsordenen
08:30   Meddelelse af resultater
08:45 - 13:00   Forhandling
09:30 - 10:45   Første afstemningsrunde
12:30   Meddelelse af resultater
13:00 - 14:15   Anden afstemningsrunde
16:30   Meddelelse af resultater
 Taletid
 Frister

08:30   Meddelelse af resultater      
08:45 - 13:00   Forhandling       Taletid
53 pointBekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2702(RSP)]
51Frist pointByernes og den grønne infrastrukturs betydning – Det europæiske år for grønnere byer 2022
Mundtlig forespørgsel - [2019/2805(RSP)]
     
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz (O-000039/2020 - B9-0014/20)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Kommissionen
Byernes og den grønne infrastrukturs betydning – Det europæiske år for grønnere byer 2022
77 pointBehovet for en øjeblikkelig humanitær EU-indsats som reaktion på den nuværende situation i flygtningelejren i Moria
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2781(RSP)]
  pointForhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)
82Frist -Situationen i Filippinerne, herunder sagen vedrørende Maria Ressa
[2020/2782(RSP)]
RC-B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020
81Frist -Sagen vedrørende Denis Mukwege i Den Demokratiske Republik Congo (DRC)
[2020/2783(RSP)]
B9-0286/2020, RC-B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020
80Frist -Den humanitære situation i Mozambique
[2020/2784(RSP)]
B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC-B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020
09:30 - 10:45   Første afstemningsrunde      
92 voteEndelig afstemning
62Frist voteFastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet
Betænkning:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse, hvorved det fastslås, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet
[2017/0360R(NLE)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
50Frist voteForslag til beslutning - Strategisk tilgang til lægemidler i miljøet
[2019/2816(RSP)]
B9-0242/2020
30Frist voteMaksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse
Betænkning:  Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)
Betænkning om maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse
[2020/2070(INI)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
61Frist voteMangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem
Betænkning:  Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)
Betænkning om manglen på lægemidler – håndtering af et voksende problem
[2020/2071(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
63Frist voteBetænkning om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa
Betænkning:  Romeo Franz (A9-0147/2020)
Betænkning om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa
[2020/2011(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
71Frist voteForberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde
Forslag til beslutning
[2020/2774(RSP)]
B9-0258/2020, RC-B9-0260/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020, B9-0270/2020
75Frist voteSituationen i Hviderusland
Forslag til beslutning
[2020/2779(RSP)]
RC-B9-0271/2020, B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020, B9-0278/2020
73Frist voteSituationen i Rusland, forgiftningen af Alekséj Naválnyj
Forslag til beslutning
[2020/2777(RSP)]
B9-0279/2020, RC-B9-0280/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020, B9-0284/2020
93 voteAfstemning om ændringsforslag
121 voteBeslutningsforslag - Sagen vedrørende Denis Mukwege i Den Demokratiske Republik Congo (DRC)
122 voteBelutningsforslag - Den humanitære situation i Mozambique
123 voteBeslutningsforslag - Covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked
124 voteBeslutningsforslag - Byernes og den grønne infrastrukturs betydning - Det europæiske år for grønnere byer 2022
12:30   Meddelelse af resultater      
13:00 - 14:15   Anden afstemningsrunde      
86 voteEndelig afstemning
82Frist voteSituationen i Filippinerne, herunder sagen vedrørende Maria Ressa
Forslag til beslutning
[2020/2782(RSP)]
RC-B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020
81Frist voteSagen vedrørende Denis Mukwege i Den Demokratiske Republik Congo (DRC)
Forslag til beslutning
[2020/2783(RSP)]
B9-0286/2020, RC-B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020
80Frist voteDen humanitære situation i Mozambique
Forslag til beslutning
[2020/2784(RSP)]
B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC-B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020
41Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist***IvoteEt bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-udbruddet
Betænkning:
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
68Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist voteForslag til ændringsbudget nr. 8 til det almindelige budget for 2020 Forhøjelse af betalingsbevillingerne til nødhjælpsinstrumentet for at finansiere strategien for covid-19-vacciner og i forbindelse med investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset plus
Betænkning:  Monika Hohlmeier
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Budgetudvalget
70Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2, 3 og stk. 4, litra c): Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer for flere stoffer, herunder flonicamid, haloxyfop, mandestrobin
[2020/2734(RPS)]
B9-0245/2020
56Frist voteKulturel genopbygning af Europa
Forslag til beslutning
[2020/2708(RSP)]
RC-B9-0246/2020, B9-0246/2020, B9-0250/2020
Forhandling: Fredag den 10. juli 2020
76Frist voteCovid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked
Forslag til beslutning
[2020/2780(RSP)]
RC-B9-0257/2020, B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, B9-0267/2020, B9-0269/2020
51Frist voteForslag til beslutning - Byernes og den grønne infrastrukturs betydning – Det europæiske år for grønnere byer 2022
[2019/2805(RSP)]
B9-0243/2020
16:30   Meddelelse af resultater      
08:45 - 13:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)20'
Kommissionen (inkl. svar)40'
Forespørger (udvalg)3'
Forslagsstillerne for de enkelte beslutningsforslag (artikel 144)1'
Medlemmer104'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI5'30
51item on the agendapointByernes og den grønne infrastrukturs betydning – Det europæiske år for grønnere byer 2022
(O-000039/2020 - B9-0014/20) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 9. september 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 14. september 2020, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 15. september 2020, 12:00
82item on the agendapointSituationen i Filippinerne, herunder sagen vedrørende Maria Ressa
  -Forslag til beslutningMandag den 14. september 2020, 20:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 16. september 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 16. september 2020, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningOnsdag den 16. september 2020, 19:00
81item on the agendapointSagen vedrørende Denis Mukwege i Den Demokratiske Republik Congo (DRC)
  -Forslag til beslutningMandag den 14. september 2020, 20:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 16. september 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 16. september 2020, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningOnsdag den 16. september 2020, 19:00
80item on the agendapointDen humanitære situation i Mozambique
  -Forslag til beslutningMandag den 14. september 2020, 20:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 16. september 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 16. september 2020, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningOnsdag den 16. september 2020, 19:00
62item on the agendapointFastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -ÆndringsforslagFredag den 11. september 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 14. september 2020, 19:00
50item on the agendapointStrategisk tilgang til lægemidler i miljøet
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 9. september 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 14. september 2020, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 15. september 2020, 12:00
30item on the agendapointMaksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse
Ciarán Cuffe (A9-0134/2020
  -Ændringsforslag fra ordføreren, mindst 71 medlemmer, alternative beslutningsforslag Fredag den 11. september 2020, 13:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagMandag den 14. september 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 14. september 2020, 19:00
61item on the agendapointMangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem
Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020
  -Ændringsforslag fra ordføreren, mindst 71 medlemmer, alternative beslutningsforslag Fredag den 11. september 2020, 13:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagMandag den 14. september 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 14. september 2020, 19:00
63item on the agendapointBetænkning om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa
Romeo Franz (A9-0147/2020
  -ÆndringsforslagFredag den 11. september 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 14. september 2020, 19:00
71item on the agendapointForberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde
  -Forslag til beslutningMandag den 14. september 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 15. september 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 15. september 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningOnsdag den 16. september 2020, 10:00
75item on the agendapointSituationen i Hviderusland
  -Forslag til beslutningMandag den 14. september 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 15. september 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 15. september 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningOnsdag den 16. september 2020, 10:00
73item on the agendapointSituationen i Rusland, forgiftningen af Alekséj Naválnyj
  -Forslag til beslutningMandag den 14. september 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 15. september 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 15. september 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningOnsdag den 16. september 2020, 10:00
41item on the agendapointEt bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-udbruddet
  -(eventuelt) Ændringsforslag; forkastelseTirsdag den 15. september 2020, 13:00
  -(eventuelt) Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 15. september 2020, 19:00
68item on the agendapointForslag til ændringsbudget nr. 8 til det almindelige budget for 2020 Forhøjelse af betalingsbevillingerne til nødhjælpsinstrumentet for at finansiere strategien for covid-19-vacciner og i forbindelse med investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset plus
Monika Hohlmeier
  -(eventuelt) Ændringsforslag; forkastelseTirsdag den 15. september 2020, 13:00
  -(eventuelt) Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 15. september 2020, 19:00
70item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2, 3 og stk. 4, litra c): Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer for flere stoffer, herunder flonicamid, haloxyfop, mandestrobin
  -ÆndringsforslagFredag den 11. september 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 14. september 2020, 19:00
56item on the agendapointKulturel genopbygning af Europa
  -Forslag til beslutningOnsdag den 9. september 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 14. september 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 14. september 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 15. september 2020, 12:00
76item on the agendapointCovid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked
  -Forslag til beslutningMandag den 14. september 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 16. september 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 16. september 2020, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningOnsdag den 16. september 2020, 19:00
Seneste opdatering: 17. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik