Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 - Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 271k
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020188kΈκδοση: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, 10:11
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
08:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
08:45 - 13:00   Συζητήσεις
09:30 - 10:45   Πρώτη ψηφοφορία
12:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
13:00 - 14:15   Δεύτερη ψηφοφορία
16:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

08:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
08:45 - 13:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
53 pointΚαταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2702(RSP)]
51Προθεσμία pointΗ σημασία των πράσινων αστικών υποδομών – Ευρωπαϊκό Έτος για πιο πράσινες πόλεις 2022
Προφορική ερώτηση - [2019/2805(RSP)]
     
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz (O-000039/2020 - B9-0014/20)
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Επιτροπή
Η σημασία των πράσινων αστικών υποδομών – Ευρωπαϊκό Έτος για πιο πράσινες πόλεις 2022
77 pointΗ ανάγκη για ανάληψη άμεσης και ανθρωπιστικής δράσης από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης στον καταυλισμό προσφύγων της Μόριας
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2781(RSP)]
  pointΣυζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)
82Προθεσμία -Η κατάσταση στις Φιλιππίνες, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης της Maria Ressa
[2020/2782(RSP)]
RC-B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020
81Προθεσμία -Η υπόθεση του δρος Denis Mukwege στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)
[2020/2783(RSP)]
B9-0286/2020, RC-B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020
80Προθεσμία -Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Μοζαμβίκη
[2020/2784(RSP)]
B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC-B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020
09:30 - 10:45   Πρώτη ψηφοφορία      
92 voteΤελικές ψηφοφορίες
62Προθεσμία voteΔιαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας
Έκθεση:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας
[2017/0360R(NLE)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
50Προθεσμία voteΠρόταση ψηφίσματος - Στρατηγική προσέγγιση σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον
[2019/2816(RSP)]
B9-0242/2020
30Προθεσμία voteΜεγιστοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ
Έκθεση:  Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)
Έκθεση σχετικά με τη μεγιστοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ
[2020/2070(INI)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
61Προθεσμία voteΈλλειψη φαρμάκων – τρόποι αντιμετώπισης ενός αναδυόμενου προβλήματος
Έκθεση:  Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)
Έκθεση σχετικά με την έλλειψη φαρμάκων – τρόποι αντιμετώπισης ενός αναδυόμενου προβλήματος
[2020/2071(INI)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
63Προθεσμία voteΕφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην Ευρώπη
Έκθεση:  Romeo Franz (A9-0147/2020)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην Ευρώπη
[2020/2011(INI)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
71Προθεσμία voteΠροετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα επικεντρωθεί στην επικίνδυνη κλιμάκωση και στον ρόλο της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο
Προτάσεις ψηφισμάτων
[2020/2774(RSP)]
B9-0258/2020, RC-B9-0260/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020, B9-0270/2020
75Προθεσμία voteΗ κατάσταση στη Λευκορωσία
Προτάσεις ψηφισμάτων
[2020/2779(RSP)]
RC-B9-0271/2020, B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020, B9-0278/2020
73Προθεσμία voteΗ κατάσταση στη Ρωσία, η δηλητηρίαση του Alexei Navalny
Προτάσεις ψηφισμάτων
[2020/2777(RSP)]
B9-0279/2020, RC-B9-0280/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020, B9-0284/2020
93 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
121 voteΠροτάσεις ψηφισμάτων - Η υπόθεση του δρος Denis Mukwege στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)
122 voteΠροτάσεις ψηφισμάτων - Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Μοζαμβίκη
123 voteΠροτάσεις ψηφισμάτων - Covid-19: Ο συντονισμός των υγειονομικών αξιολογήσεων και της ταξινόμησης των κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ και οι επιπτώσεις στον χώρο Σένγκεν και την ενιαία αγορά
124 voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Η σημασία των πράσινων αστικών υποδομών – Ευρωπαϊκό Έτος για πιο πράσινες πόλεις 2022
12:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
13:00 - 14:15   Δεύτερη ψηφοφορία      
86 voteΤελικές ψηφοφορίες
82Προθεσμία voteΗ κατάσταση στις Φιλιππίνες, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης της Maria Ressa
Προτάσεις ψηφισμάτων
[2020/2782(RSP)]
RC-B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020
81Προθεσμία voteΗ υπόθεση του δρος Denis Mukwege στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)
Προτάσεις ψηφισμάτων
[2020/2783(RSP)]
B9-0286/2020, RC-B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020
80Προθεσμία voteΗ ανθρωπιστική κατάσταση στη Μοζαμβίκη
Προτάσεις ψηφισμάτων
[2020/2784(RSP)]
B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC-B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020
41Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία***IvoteΒιώσιμη σιδηροδρομική αγορά στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
Έκθεση:
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
68Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία voteΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8: Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης, ώστε να χρηματοδοτηθεί η στρατηγική για τα εμβόλια COVID-19, και για τον αντίκτυπο της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού +
Έκθεση:  Monika Hohlmeier
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
70Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού: Ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων ουσιών, μεταξύ των οποίων οι ουσίες flonicamid, haloxyfop και mandestrobin
[2020/2734(RPS)]
B9-0245/2020
56Προθεσμία voteΠολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης
Προτάσεις ψηφισμάτων
[2020/2708(RSP)]
RC-B9-0246/2020, B9-0246/2020, B9-0250/2020
Συζήτηση: Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020
76Προθεσμία voteCovid-19: Ο συντονισμός των υγειονομικών αξιολογήσεων και της ταξινόμησης των κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ και οι επιπτώσεις στον χώρο Σένγκεν και την ενιαία αγορά
Προτάσεις ψηφισμάτων
[2020/2780(RSP)]
RC-B9-0257/2020, B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, B9-0267/2020, B9-0269/2020
51Προθεσμία voteΠρόταση ψηφίσματος - Η σημασία των πράσινων αστικών υποδομών – Ευρωπαϊκό Έτος για πιο πράσινες πόλεις 2022
[2019/2805(RSP)]
B9-0243/2020
16:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
08:45 - 13:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)40'
Συντάκτης (επιτροπή)3'
Συντάκτης κάθε πρότασης ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)1'
Βουλευτές104'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI5'30
51item on the agendapointΗ σημασία των πράσινων αστικών υποδομών – Ευρωπαϊκό Έτος για πιο πράσινες πόλεις 2022
(O-000039/2020 - B9-0014/20) 
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 12:00
82item on the agendapointΗ κατάσταση στις Φιλιππίνες, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης της Maria Ressa
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
81item on the agendapointΗ υπόθεση του δρος Denis Mukwege στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
80item on the agendapointΗ ανθρωπιστική κατάσταση στη Μοζαμβίκη
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
62item on the agendapointΔιαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
50item on the agendapointΣτρατηγική προσέγγιση σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 12:00
30item on the agendapointΜεγιστοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ
Ciarán Cuffe (A9-0134/2020
  -Τροπολογίες του εισηγητή, 71 βουλευτές τουλάχιστον, εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΠαρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
61item on the agendapointΈλλειψη φαρμάκων – τρόποι αντιμετώπισης ενός αναδυόμενου προβλήματος
Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020
  -Τροπολογίες του εισηγητή, 71 βουλευτές τουλάχιστον, εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΠαρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
63item on the agendapointΕφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην Ευρώπη
Romeo Franz (A9-0147/2020
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
71item on the agendapointΠροετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα επικεντρωθεί στην επικίνδυνη κλιμάκωση και στον ρόλο της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 10:00
75item on the agendapointΗ κατάσταση στη Λευκορωσία
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 10:00
73item on the agendapointΗ κατάσταση στη Ρωσία, η δηλητηρίαση του Alexei Navalny
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 10:00
41item on the agendapointΒιώσιμη σιδηροδρομική αγορά στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
  -(ενδεχομένως) Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -(ενδεχομένως) Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
68item on the agendapointΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8: Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης, ώστε να χρηματοδοτηθεί η στρατηγική για τα εμβόλια COVID-19, και για τον αντίκτυπο της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού +
Monika Hohlmeier
  -(ενδεχομένως) Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -(ενδεχομένως) Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
70item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού: Ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων ουσιών, μεταξύ των οποίων οι ουσίες flonicamid, haloxyfop και mandestrobin
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
56item on the agendapointΠολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΤετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, 12:00
76item on the agendapointCovid-19: Ο συντονισμός των υγειονομικών αξιολογήσεων και της ταξινόμησης των κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ και οι επιπτώσεις στον χώρο Σένγκεν και την ενιαία αγορά
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΔευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου