Päevakord
Brüssel
Esmaspäev, 14. september 2020 - Neljapäev, 17. september 2020 229k
Neljapäev, 17. september 2020163kVersioon: Neljapäev, 17. september 2020, 10:11
 Päevakorra punktid
08:30   Tulemuste teatavaks tegemine
08:45 - 13:00   Arutelud
09:30 - 10:45   Esimene hääletusvoor
12:30   Tulemuste teatavaks tegemine
13:00 - 14:15   Teine hääletusvoor
16:30   Tulemuste teatavaks tegemine
 Kõneaeg
 Tähtajad

08:30   Tulemuste teatavaks tegemine      
08:45 - 13:00   Arutelud       Kõneaeg
53 pointVõitlus laste seksuaalse kuritarvitamise ja seksuaalse ärakasutamise vastu
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2702(RSP)]
51Tähtaeg pointRohelise linnataristu olulisus – rohelisemate linnade Euroopa aasta 2022
Suuliselt vastatav küsimus - [2019/2805(RSP)]
     
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz (O-000039/2020 - B9-0014/20)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Komisjon
Rohelise linnataristu olulisus – rohelisemate linnade Euroopa aasta 2022
77 pointVajadus ELi viivitamatu humanitaarreageerimise järele olukorrale Moria pagulaslaagris
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2781(RSP)]
  pointInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 144)
82Tähtaeg -Olukord Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum
[2020/2782(RSP)]
RC-B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020
81Tähtaeg -Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis
[2020/2783(RSP)]
B9-0286/2020, RC-B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020
80Tähtaeg -Humanitaarolukord Mosambiigis
[2020/2784(RSP)]
B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC-B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020
09:30 - 10:45   Esimene hääletusvoor      
92 voteLõpphääletused
62Tähtaeg voteÕigusriigi põhimõtte Poola Vabariigi poolse tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine
Raport:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega järeldatakse ilmset ohtu, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet
[2017/0360R(NLE)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
50Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanek - Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele
[2019/2816(RSP)]
B9-0242/2020
30Tähtaeg voteELi hoonefondi energiatõhususe potentsiaali suurendamine
Raport:  Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)
Raport ELi hoonete energiatõhususe potentsiaali suurendamise kohta
[2020/2070(INI)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
61Tähtaeg voteRavimite nappus ja tekkiva probleemi lahendamine
Raport:  Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)
Raport ravimite nappuse ja tekkiva probleemi lahendamise kohta
[2020/2071(INI)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
63Tähtaeg voteRomasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamine: negatiivsete hoiakutega võitlemine roma taustaga inimeste suhtes Euroopas
Raport:  Romeo Franz (A9-0147/2020)
Raport romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamise ja roma päritolu inimeste suhtes Euroopas levinud negatiivsete hoiakute vastu võitlemise kohta

[2020/2011(INI)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
71Tähtaeg voteEuroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas
Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2774(RSP)]
B9-0258/2020, RC-B9-0260/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020, B9-0270/2020
75Tähtaeg voteOlukord Valgevenes
Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2779(RSP)]
RC-B9-0271/2020, B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020, B9-0278/2020
73Tähtaeg voteOlukord Venemaal ja Aleksei Navalnõi mürgitamine
Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2777(RSP)]
B9-0279/2020, RC-B9-0280/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020, B9-0284/2020
93 voteMuudatusettepanekute hääletamine
121 voteResolutsiooni ettepanekud - Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis
122 voteResolutsiooni ettepanekud - Humanitaarolukord Mosambiigis
123 voteResolutsiooni ettepanekud - COVID-19 ning ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimine ja selle tagajärjed Schengenile ja ühtsele turule
124 voteResolutsiooni ettepanekud - Rohelise linnataristu olulisus – rohelisemate linnade Euroopa aasta 2022
12:30   Tulemuste teatavaks tegemine      
13:00 - 14:15   Teine hääletusvoor      
86 voteLõpphääletused
82Tähtaeg voteOlukord Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum
Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2782(RSP)]
RC-B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020
81Tähtaeg voteDr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis
Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2783(RSP)]
B9-0286/2020, RC-B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020
80Tähtaeg voteHumanitaarolukord Mosambiigis
Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2784(RSP)]
B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC-B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020
41Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg***IvoteKestlik raudteeturg seoses COVID-19 pandeemiaga
Raport:
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
68Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg vote2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 8. Maksete assigneeringute suurendamine erakorralise toetuse rahastamisvahendile, et rahastada COVID-19 vaktsiinistrateegiat ja koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse+ mõju jaoks
Raport:  Monika Hohlmeier
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Eelarvekomisjon
70Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c alusel: Teatavate ainete, sealhulgas flonikamiidi, haloksüfopi ja mandestrobiini jääkide piirnormid
[2020/2734(RPS)]
B9-0245/2020
56Tähtaeg voteEuroopa kultuurielu taastumine
Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2708(RSP)]
RC-B9-0246/2020, B9-0246/2020, B9-0250/2020
Arutelu: Reede, 10. juuli 2020
76Tähtaeg voteCOVID-19 ning ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimine ja selle tagajärjed Schengenile ja ühtsele turule
Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2780(RSP)]
RC-B9-0257/2020, B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, B9-0267/2020, B9-0269/2020
51Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanek - Rohelise linnataristu olulisus – rohelisemate linnade Euroopa aasta 2022
[2019/2805(RSP)]
B9-0243/2020
16:30   Tulemuste teatavaks tegemine      
08:45 - 13:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)20'
Komisjon (koos vastustega)40'
Koostaja (komisjon)3'
Iga resolutsiooni ettepaneku koostaja (kodukorra artikkel 144)1'
Parlamendiliikmed104'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI5'30
51item on the agendapointRohelise linnataristu olulisus – rohelisemate linnade Euroopa aasta 2022
(O-000039/2020 - B9-0014/20) 
  -Resolutsiooni ettepanekKolmapäev, 9. september 2020, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 15. september 2020, 12:00
82item on the agendapointOlukord Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 14. september 2020, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 16. september 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 16. september 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 16. september 2020, 19:00
81item on the agendapointDr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 14. september 2020, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 16. september 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 16. september 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 16. september 2020, 19:00
80item on the agendapointHumanitaarolukord Mosambiigis
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 14. september 2020, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 16. september 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 16. september 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 16. september 2020, 19:00
62item on the agendapointÕigusriigi põhimõtte Poola Vabariigi poolse tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -MuudatusettepanekudReede, 11. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
50item on the agendapointStrateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -Resolutsiooni ettepanekKolmapäev, 9. september 2020, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 15. september 2020, 12:00
30item on the agendapointELi hoonefondi energiatõhususe potentsiaali suurendamine
Ciarán Cuffe (A9-0134/2020
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudReede, 11. september 2020, 13:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Esmaspäev, 14. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
61item on the agendapointRavimite nappus ja tekkiva probleemi lahendamine
Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudReede, 11. september 2020, 13:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Esmaspäev, 14. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
63item on the agendapointRomasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamine: negatiivsete hoiakutega võitlemine roma taustaga inimeste suhtes Euroopas
Romeo Franz (A9-0147/2020
  -MuudatusettepanekudReede, 11. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
71item on the agendapointEuroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 15. september 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 15. september 2020, 20:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 16. september 2020, 10:00
75item on the agendapointOlukord Valgevenes
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 15. september 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 15. september 2020, 20:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 16. september 2020, 10:00
73item on the agendapointOlukord Venemaal ja Aleksei Navalnõi mürgitamine
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 15. september 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 15. september 2020, 20:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 16. september 2020, 10:00
41item on the agendapointKestlik raudteeturg seoses COVID-19 pandeemiaga
  -(võimalik) Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 15. september 2020, 13:00
  -(võimalik) Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 15. september 2020, 19:00
68item on the agendapoint2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 8. Maksete assigneeringute suurendamine erakorralise toetuse rahastamisvahendile, et rahastada COVID-19 vaktsiinistrateegiat ja koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse+ mõju jaoks
Monika Hohlmeier
  -(võimalik) Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 15. september 2020, 13:00
  -(võimalik) Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 15. september 2020, 19:00
70item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c alusel: Teatavate ainete, sealhulgas flonikamiidi, haloksüfopi ja mandestrobiini jääkide piirnormid
  -MuudatusettepanekudReede, 11. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
56item on the agendapointEuroopa kultuurielu taastumine
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 9. september 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 14. september 2020, 20:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 15. september 2020, 12:00
76item on the agendapointCOVID-19 ning ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimine ja selle tagajärjed Schengenile ja ühtsele turule
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 16. september 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 16. september 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 16. september 2020, 19:00
Viimane päevakajastamine: 17. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika