Darbotvarkė
Briuselis
Pirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. rugsėjo 17 d. 237k
Ketvirtadienis, 2020 m. rugsėjo 17 d.171kVersija: Ketvirtadienis, 2020 m. rugsėjo 17 d., 10:14
 Darbotvarkės klausimai
08:30   Rezultatų paskelbimas
08:45 - 13:00   Diskusijos
09:30 - 10:45   Pirmasis balsavimas
12:30   Rezultatų paskelbimas
13:00 - 14:15   Antrasis balsavimas
16:30   Rezultatų paskelbimas
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

08:30   Rezultatų paskelbimas      
08:45 - 13:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
53 pointKova su seksualine prievarta prieš vaikus ir jų seksualiniu išnaudojimu
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2702(RSP)]
51Galutinis terminas pointMiesto ir žaliosios infrastruktūros svarba. 2022-ieji – Europos žalesnių miestų metai
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2019/2805(RSP)]
     
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz (O-000039/2020 - B9-0014/20)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Miesto ir žaliosios infrastruktūros svarba. 2022-ieji – Europos žalesnių miestų metai
77 pointES skubaus humanitarinio atsako poreikis reaguojant į dabartinę padėtį pabėgėlių stovykloje Morijoje
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2781(RSP)]
  pointDiskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)
82Galutinis terminas -Padėtis Filipinuose, taip pat Marijos Resa (Maria Ressa) byla
[2020/2782(RSP)]
RC-B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020
81Galutinis terminas -Gydytojo Deniso Mukwege byla Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR)
[2020/2783(RSP)]
B9-0286/2020, RC-B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020
80Galutinis terminas -Humanitarinė padėtis Mozambike
[2020/2784(RSP)]
B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC-B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020
09:30 - 10:45   Pirmasis balsavimas      
92 voteGalutinis balsavimas
62Galutinis terminas voteAiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas
Pranešimas:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo
[2017/0360R(NLE)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
50Galutinis terminas votePasiūlymas dėl rezoliucijos - Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje
[2019/2816(RSP)]
B9-0242/2020
30Galutinis terminas voteES pastatų ūkio energijos vartojimo efektyvumo potencialo didinimas
Pranešimas:  Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)
Pranešimas dėl ES pastatų ūkio energijos vartojimo efektyvumo potencialo didinimo
[2020/2070(INI)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
61Galutinis terminas voteVaistų stygius: kylančios problemos sprendimo būdai
Pranešimas:  Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)
Pranešimas dėl vaistų stygiaus: kylančios problemos sprendimo būdai
[2020/2071(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
63Galutinis terminas voteRomų integracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimas: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje
Pranešimas:  Romeo Franz (A9-0147/2020)
Pranešimas „Romų integracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimas: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje“
[2020/2011(INI)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
71Galutinis terminas votePasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2020/2774(RSP)]
B9-0258/2020, RC-B9-0260/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020, B9-0270/2020
75Galutinis terminas votePadėtis Baltarusijoje
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2020/2779(RSP)]
RC-B9-0271/2020, B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020, B9-0278/2020
73Galutinis terminas votePadėtis Rusijoje, A. Navalno apnuodijimas
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2020/2777(RSP)]
B9-0279/2020, RC-B9-0280/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020, B9-0284/2020
93 voteBalsavimas dėl pakeitimų
121 votePasiūlymai dėl rezoliucijų – Gydytojo Deniso Mukwege byla Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR)
122 votePasiūlymai dėl rezoliucijų – Humanitarinė padėtis Mozambike
123 votePasiūlymai dėl rezoliucijų – Covid-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos klasifikaciją bei poveikis Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai
124 votePasiūlymai dėl rezoliucijų – Miesto ir žaliosios infrastruktūros svarba. 2022-ieji – Europos žalesnių miestų metai
12:30   Rezultatų paskelbimas      
13:00 - 14:15   Antrasis balsavimas      
86 voteGalutinis balsavimas
82Galutinis terminas votePadėtis Filipinuose, taip pat Marijos Resa (Maria Ressa) byla
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2020/2782(RSP)]
RC-B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020
81Galutinis terminas voteGydytojo Deniso Mukwege byla Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR)
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2020/2783(RSP)]
B9-0286/2020, RC-B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020
80Galutinis terminas voteHumanitarinė padėtis Mozambike
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2020/2784(RSP)]
B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC-B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020
41Dar nepriimtas tekstas, galimas galutinis terminas***IvoteTvari geležinkelių rinka atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją
Pranešimas:
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
68Dar nepriimtas tekstas, galimas galutinis terminas vote2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr.8. mokėjimų asignavimų padidinimas skubios paramos priemonei siekiant finansuoti COVID-19 vakcinų strategiją ir Išplėstinės atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvos poveikį
Pranešimas:  Monika Hohlmeier
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Biudžeto komitetas
70Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: Ddidžiausios leidžiamosios kai kurių medžiagų, įskaitant flonikamidą, haloksifopą ir mandestrobiną, liekanų koncentracijos
[2020/2734(RPS)]
B9-0245/2020
56Galutinis terminas voteEuropos kultūros gaivinimas
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2020/2708(RSP)]
RC-B9-0246/2020, B9-0246/2020, B9-0250/2020
Diskusijos: Penktadienis, 2020 m. liepos 10 d.
76Galutinis terminas voteCovid-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos klasifikaciją bei poveikis Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2020/2780(RSP)]
RC-B9-0257/2020, B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, B9-0267/2020, B9-0269/2020
51Galutinis terminas votePasiūlymas dėl rezoliucijos - Miesto ir žaliosios infrastruktūros svarba. 2022-ieji – Europos žalesnių miestų metai
[2019/2805(RSP)]
B9-0243/2020
16:30   Rezultatų paskelbimas      
08:45 - 13:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)20'
Komisija (kartu su atsakymais)40'
Autorius (komitetas)3'
Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius (144 straipsnis)1'
Parlamento nariai104'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI5'30
51item on the agendapointMiesto ir žaliosios infrastruktūros svarba. 2022-ieji – Europos žalesnių miestų metai
(O-000039/2020 - B9-0014/20) 
  -Pasiūlymas dėl rezoliucijosTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 9 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 12:00
82item on the agendapointPadėtis Filipinuose, taip pat Marijos Resa (Maria Ressa) byla
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 20:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 19:00
81item on the agendapointGydytojo Deniso Mukwege byla Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR)
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 20:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 19:00
80item on the agendapointHumanitarinė padėtis Mozambike
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 20:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 19:00
62item on the agendapointAiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -PakeitimaiPenktadienis, 2020 m. rugsėjo 11 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 19:00
50item on the agendapointStrateginis požiūris į vaistus aplinkoje
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -Pasiūlymas dėl rezoliucijosTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 9 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 12:00
30item on the agendapointES pastatų ūkio energijos vartojimo efektyvumo potencialo didinimas
Ciarán Cuffe (A9-0134/2020
  -Pranešėjo siūlomi pakeitimai (ne mažiau kaip 71 EP narys), alternatyvus pasiūlymai dėl rezoliucijos Penktadienis, 2020 m. rugsėjo 11 d., 13:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 19:00
61item on the agendapointVaistų stygius: kylančios problemos sprendimo būdai
Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020
  -Pranešėjo siūlomi pakeitimai (ne mažiau kaip 71 EP narys), alternatyvus pasiūlymai dėl rezoliucijos Penktadienis, 2020 m. rugsėjo 11 d., 13:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 19:00
63item on the agendapointRomų integracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimas: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje
Romeo Franz (A9-0147/2020
  -PakeitimaiPenktadienis, 2020 m. rugsėjo 11 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 19:00
71item on the agendapointPasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 10:00
75item on the agendapointPadėtis Baltarusijoje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 10:00
73item on the agendapointPadėtis Rusijoje, A. Navalno apnuodijimas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 10:00
41item on the agendapointTvari geležinkelių rinka atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją
  -(prireikus) Pakeitimai; atmetimasAntradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 13:00
  -(prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 19:00
68item on the agendapoint2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr.8. mokėjimų asignavimų padidinimas skubios paramos priemonei siekiant finansuoti COVID-19 vakcinų strategiją ir Išplėstinės atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvos poveikį
Monika Hohlmeier
  -(prireikus) Pakeitimai; atmetimasAntradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 13:00
  -(prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 19:00
70item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: Ddidžiausios leidžiamosios kai kurių medžiagų, įskaitant flonikamidą, haloksifopą ir mandestrobiną, liekanų koncentracijos
  -PakeitimaiPenktadienis, 2020 m. rugsėjo 11 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 19:00
56item on the agendapointEuropos kultūros gaivinimas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 9 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 12:00
76item on the agendapointCovid-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos klasifikaciją bei poveikis Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d., 19:00
Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika