Darba kārtība
Brisele
Pirmdiena, 2020. gada 14. septembris - Ceturtdiena, 2020. gada 17. septembris 235k
Ceturtdiena, 2020. gada 17. septembris168kVersija: Ceturtdiena, 2020. gada 17. septembris, 10:14
 Darba kārtības punkti
08:30   Rezultātu paziņošana
08:45 - 13:00   Debates
09:30 - 10:45   Pirmais balsošanas laiks
12:30   Rezultātu paziņošana
13:00 - 14:15   Otrais balsošanas laiks
16:30   Rezultātu paziņošana
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

08:30   Rezultātu paziņošana      
08:45 - 13:00   Debates       Uzstāšanās laiks
53 pointSeksuālās vardarbības pret bērniem un bērnu seksuālās izmantošanas apkarošana
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2020/2702(RSP)]
51Termiņi pointPilsētvides un zaļās infrastruktūras nozīmība: Eiropas gads zaļākām pilsētām (2022)
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2019/2805(RSP)]
     
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz (O-000039/2020 - B9-0014/20)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Komisija
Pilsētvides un zaļās infrastruktūras nozīmība — Eiropas gads zaļākām pilsētām (2022)
77 pointNepieciešamība pēc ES tūlītējas rīcības saistībā ar pašreizējo humanitāro situāciju bēgļu nometnē Morijā
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2020/2781(RSP)]
  pointDebates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 144. pants)
82Termiņi -Stāvoklis Filipīnās, tostarp Maria Ressa lieta
[2020/2782(RSP)]
RC-B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020
81Termiņi -Dr. Denisa Mukveges lieta Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR)
[2020/2783(RSP)]
B9-0286/2020, RC-B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020
80Termiņi -Humanitārā situācija Mozambikā
[2020/2784(RSP)]
B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC-B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020
09:30 - 10:45   Pirmais balsošanas laiks      
92 voteGalīgie balsojumi
62Termiņi voteKonstatēšana, ka ir droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu
Ziņojums:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par konstatēšanu, ka ir droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu
[2017/0360R(NLE)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
50Termiņi voteRezolūcijas priekšlikums - Stratēģiskā pieeja attiecībā uz farmaceitiskiem līdzekļiem vidē
[2019/2816(RSP)]
B9-0242/2020
30Termiņi voteES ēku fonda energoefektivitātes potenciāla maksimāla izmantošana
Ziņojums:  Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)
Ziņojums par ES ēku fonda energoefektivitātes potenciāla maksimālu izmantošanu
[2020/2070(INI)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
61Termiņi voteZāļu trūkums — jaunās problēmas risināšana
Ziņojums:  Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)
Ziņojums par zāļu trūkumu — jaunās problēmas risināšana
[2020/2071(INI)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
63Termiņi voteRomu integrācijas valsts stratēģiju īstenošana: negatīvas attieksmes pret romu izcelsmes cilvēkiem apkarošana Eiropā
Ziņojums:  Romeo Franz (A9-0147/2020)
Ziņojums par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu: negatīvas attieksmes pret romu izcelsmes cilvēkiem apkarošana Eiropā
[2020/2011(INI)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
71Termiņi voteGatavošanās Eiropadomes ārkārtas sanāksmei, kas veltīta bīstamajam spriedzes saasinājumam un Turcijas lomai Vidusjūras reģiona austrumu daļā
Rezolūciju priekšlikumi
[2020/2774(RSP)]
B9-0258/2020, RC-B9-0260/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020, B9-0270/2020
75Termiņi voteStāvoklis Baltkrievijā
Rezolūciju priekšlikumi
[2020/2779(RSP)]
RC-B9-0271/2020, B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020, B9-0278/2020
73Termiņi voteStāvoklis Krievijā, A. Navaļnija noindēšanas mēģinājums
Rezolūciju priekšlikumi
[2020/2777(RSP)]
B9-0279/2020, RC-B9-0280/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020, B9-0284/2020
93 voteBalsošana par grozījumiem
121 voteRezolūciju priekšlikumi:
122 voteRezolūciju priekšlikumi: Humanitārā situācija Mozambikā
123 voteRezolūciju priekšlikumi: Covid-19: ES veiktā veselības jomas novērtēšanas un riska klasifikācijas koordinēšana, un ietekme uz Šengenu un vienoto tirgu
124 voteRezolūciju priekšlikumi: Pilsētvides un zaļās infrastruktūras nozīmība — Eiropas gads zaļākām pilsētām (2022)
12:30   Rezultātu paziņošana      
13:00 - 14:15   Otrais balsošanas laiks      
86 voteGalīgie balsojumi
82Termiņi voteStāvoklis Filipīnās, tostarp Maria Ressa lieta
Rezolūciju priekšlikumi
[2020/2782(RSP)]
RC-B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020
81Termiņi voteDr. Denisa Mukveges lieta Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR)
Rezolūciju priekšlikumi
[2020/2783(RSP)]
B9-0286/2020, RC-B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020
80Termiņi voteHumanitārā situācija Mozambikā
Rezolūciju priekšlikumi
[2020/2784(RSP)]
B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC-B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020
41Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš***IvoteIlgtspējīgs dzelzceļa tirgus, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu
Ziņojums:
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
68Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš voteBudžeta grozījuma Nr. 8 projekts "Maksājumu apropriāciju palielinājums Ārkārtas atbalsta instrumentam, lai finansētu Covid-19 vakcīnu stratēģiju, un Papildinātās investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu ietekmei"
Ziņojums:  Monika Hohlmeier
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Budžeta komiteja
70Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu: vairāku vielu, tajā skaitā flonikamīda, haloksifopa un mandestrobīna, maksimālie atlieku līmeņi
[2020/2734(RPS)]
B9-0245/2020
56Termiņi voteEiropas kultūras atveseļošana
Rezolūciju priekšlikumi
[2020/2708(RSP)]
RC-B9-0246/2020, B9-0246/2020, B9-0250/2020
Debates: Piektdiena, 2020. gada 10. jūlijs
76Termiņi voteCovid-19: ES veiktā veselības jomas novērtēšanas un riska klasifikācijas koordinēšana, un ietekme uz Šengenu un vienoto tirgu
Rezolūciju priekšlikumi
[2020/2780(RSP)]
RC-B9-0257/2020, B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, B9-0267/2020, B9-0269/2020
51Termiņi voteRezolūcijas priekšlikums - Pilsētvides un zaļās infrastruktūras nozīmība: Eiropas gads zaļākām pilsētām (2022)
[2019/2805(RSP)]
B9-0243/2020
16:30   Rezultātu paziņošana      
08:45 - 13:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)20'
Komisija (ieskaitot atbildes)40'
Autors (komiteja)3'
Katra rezolūcijas priekšlikuma autors (Reglamenta 144. pants)1'
Deputāti 104'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI5'30
51item on the agendapointPilsētvides un zaļās infrastruktūras nozīmība: Eiropas gads zaļākām pilsētām (2022)
(O-000039/2020 - B9-0014/20) 
  -Rezolūcijas priekšlikumsTrešdiena, 2020. gada 9. septembris, 13:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2020. gada 15. septembris, 12:00
82item on the agendapointStāvoklis Filipīnās, tostarp Maria Ressa lieta
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 16. septembris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2020. gada 16. septembris, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmTrešdiena, 2020. gada 16. septembris, 19:00
81item on the agendapointDr. Denisa Mukveges lieta Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR)
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 16. septembris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2020. gada 16. septembris, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmTrešdiena, 2020. gada 16. septembris, 19:00
80item on the agendapointHumanitārā situācija Mozambikā
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 16. septembris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2020. gada 16. septembris, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmTrešdiena, 2020. gada 16. septembris, 19:00
62item on the agendapointKonstatēšana, ka ir droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -GrozījumiPiektdiena, 2020. gada 11. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 19:00
50item on the agendapointStratēģiskā pieeja attiecībā uz farmaceitiskiem līdzekļiem vidē
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -Rezolūcijas priekšlikumsTrešdiena, 2020. gada 9. septembris, 13:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2020. gada 15. septembris, 12:00
30item on the agendapointES ēku fonda energoefektivitātes potenciāla maksimāla izmantošana
Ciarán Cuffe (A9-0134/2020
  -Referenta iesniegtie grozījumi, vismaz 71 deputāts, alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPiektdiena, 2020. gada 11. septembris, 13:00
  -Kopīgi alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 19:00
61item on the agendapointZāļu trūkums — jaunās problēmas risināšana
Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020
  -Referenta iesniegtie grozījumi, vismaz 71 deputāts, alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPiektdiena, 2020. gada 11. septembris, 13:00
  -Kopīgi alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 19:00
63item on the agendapointRomu integrācijas valsts stratēģiju īstenošana: negatīvas attieksmes pret romu izcelsmes cilvēkiem apkarošana Eiropā
Romeo Franz (A9-0147/2020
  -GrozījumiPiektdiena, 2020. gada 11. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 19:00
71item on the agendapointGatavošanās Eiropadomes ārkārtas sanāksmei, kas veltīta bīstamajam spriedzes saasinājumam un Turcijas lomai Vidusjūras reģiona austrumu daļā
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2020. gada 15. septembris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2020. gada 15. septembris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmTrešdiena, 2020. gada 16. septembris, 10:00
75item on the agendapointStāvoklis Baltkrievijā
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2020. gada 15. septembris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2020. gada 15. septembris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmTrešdiena, 2020. gada 16. septembris, 10:00
73item on the agendapointStāvoklis Krievijā, A. Navaļnija noindēšanas mēģinājums
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2020. gada 15. septembris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2020. gada 15. septembris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmTrešdiena, 2020. gada 16. septembris, 10:00
41item on the agendapointIlgtspējīgs dzelzceļa tirgus, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu
  -(iespējams) Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2020. gada 15. septembris, 13:00
  -(iespējams) Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2020. gada 15. septembris, 19:00
68item on the agendapointBudžeta grozījuma Nr. 8 projekts "Maksājumu apropriāciju palielinājums Ārkārtas atbalsta instrumentam, lai finansētu Covid-19 vakcīnu stratēģiju, un Papildinātās investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu ietekmei"
Monika Hohlmeier
  -(iespējams) Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2020. gada 15. septembris, 13:00
  -(iespējams) Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2020. gada 15. septembris, 19:00
70item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu: vairāku vielu, tajā skaitā flonikamīda, haloksifopa un mandestrobīna, maksimālie atlieku līmeņi
  -GrozījumiPiektdiena, 2020. gada 11. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 19:00
56item on the agendapointEiropas kultūras atveseļošana
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 9. septembris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2020. gada 15. septembris, 12:00
76item on the agendapointCovid-19: ES veiktā veselības jomas novērtēšanas un riska klasifikācijas koordinēšana, un ietekme uz Šengenu un vienoto tirgu
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 16. septembris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2020. gada 16. septembris, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmTrešdiena, 2020. gada 16. septembris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 17. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika