Program
BruselPondelok, 14. septembra 2020 - Štvrtok, 17. septembra 2020 236k
Štvrtok, 17. septembra 2020174kVerzia: Štvrtok, 17. septembra 2020, 10:16
 Body programu
08:30   Oznámenie výsledkov
08:45 - 13:00   Rozpravy
09:30 - 10:45   Prvé hlasovanie
12:30   Oznámenie výsledkov
13:00 - 14:15   Druhé hlasovanie
16:30   Oznámenie výsledkov
 Rečnícky čas
 Lehoty

08:30   Oznámenie výsledkov      
08:45 - 13:00   Rozpravy       Rečnícky čas
53 pointBoj proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2020/2702(RSP)]
51Termín pointVýznam mestskej a zelenej infraštruktúry – Európsky rok zelenších miest 2022
Otázka na ústne zodpovedanie - [2019/2805(RSP)]
     
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz (O-000039/2020 - B9-0014/20)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Význam mestskej a zelenej infraštruktúry – Európsky rok zelenších miest 2022
77 pointPotreba okamžitej a humanitárnej reakcie EÚ na súčasnú situáciu v utečeneckom tábore v Morii
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2020/2781(RSP)]
  pointRozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144)
82Termín -Situácia na Filipínach vrátane prípadu Marie Ressovej
[2020/2782(RSP)]
RC-B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020
81Termín -Prípad Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike (KDR)
[2020/2783(RSP)]
B9-0286/2020, RC-B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020
80Termín -Humanitárna situácia v Mozambiku
[2020/2784(RSP)]
B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC-B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020
09:30 - 10:45   Prvé hlasovanie      
92 voteZáverečné hlasovanie
62Termín voteUrčenie jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky
Správa:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásady právneho štátu zo strany Poľskej republiky
[2017/0360R(NLE)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
50Termín voteNávrh uznesenia - Strategický prístup k liekom v životnom prostredí
[2019/2816(RSP)]
B9-0242/2020
30Termín voteMaximalizácia potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov EÚ
Správa:  Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)
Správa o maximalizácii potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov v EÚ
[2020/2070(INI)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
61Termín voteNedostatok liekov – ako riešiť vznikajúci problém
Správa:  Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)
Správa o nedostatku liekov – ako riešiť vznikajúci problém
[2020/2071(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
63Termín voteVykonávanie vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči osobám rómskeho pôvodu v Európe
Správa:  Romeo Franz (A9-0147/2020)
Správa o vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči ľuďom rómskeho pôvodu v Európe
[2020/2011(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
71Termín votePríprava osobitného zasadnutia Európskej rady so zameraním na nebezpečnú eskaláciu a úlohu Turecka vo východnom Stredomorí
Návrhy uznesení
[2020/2774(RSP)]
B9-0258/2020, RC-B9-0260/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020, B9-0270/2020
75Termín voteSituácia v Bielorusku
Návrhy uznesení
[2020/2779(RSP)]
RC-B9-0271/2020, B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020, B9-0278/2020
73Termín voteSituácia v Rusku, otrava Alexeja Navaľného
Návrhy uznesení
[2020/2777(RSP)]
B9-0279/2020, RC-B9-0280/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020, B9-0284/2020
93 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
121 voteNávrhy uznesení – Prípad Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike (KDR)
122 voteNávrhy uznesení – Humanitárna situácia v Mozambiku
123 voteNávrhy uznesení – Covid-19: Koordinácia hodnotení zdravotného stavu a klasifikácie rizika v EÚ a dôsledky pre Schengen a jednotný trh
124 voteNávrhy uznesenia – Význam mestskej a zelenej infraštruktúry – Európsky rok zelenších miest 2022
12:30   Oznámenie výsledkov      
13:00 - 14:15   Druhé hlasovanie      
86 voteZáverečné hlasovanie
82Termín voteSituácia na Filipínach vrátane prípadu Marie Ressovej
Návrhy uznesení
[2020/2782(RSP)]
RC-B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020
81Termín votePrípad Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike (KDR)
Návrhy uznesení
[2020/2783(RSP)]
B9-0286/2020, RC-B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020
80Termín voteHumanitárna situácia v Mozambiku
Návrhy uznesení
[2020/2784(RSP)]
B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC-B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020
41Text zatiaľ neprijatý, možný termín***IvoteUdržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na pandémiu COVID-19
Správa:
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
68Text zatiaľ neprijatý, možný termín voteNávrh opravného rozpočtu č. 8: Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov pre nástroj núdzovej podpory na financovanie stratégie v oblasti vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 a pre dosah Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus
Správa:  Monika Hohlmeier
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Výbor pre rozpočet
70Termín voteNámietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí viacerých látok vrátane flonikamidu, haloxyfopu a mandestrobínu
[2020/2734(RPS)]
B9-0245/2020
56Termín voteKultúrna obnova Európy
Návrhy uznesení
[2020/2708(RSP)]
RC-B9-0246/2020, B9-0246/2020, B9-0250/2020
Rozprava: Piatok, 10. júla 2020
76Termín voteCovid-19: Koordinácia hodnotení zdravotného stavu a klasifikácie rizika a dôsledkov pre Schengen a jednotný trh na úrovni EÚ
Návrhy uznesení
[2020/2780(RSP)]
RC-B9-0257/2020, B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, B9-0267/2020, B9-0269/2020
51Termín voteNávrh uznesenia - Význam mestskej a zelenej infraštruktúry – Európsky rok zelenších miest 2022
[2019/2805(RSP)]
B9-0243/2020
16:30   Oznámenie výsledkov      
08:45 - 13:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)20'
Komisia (vrátane odpovedí)40'
Autor (výbor)3'
Autor každého návrhu uznesenia (článok 144 rokovacieho poriadku)1'
Poslanci104'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI5'30
51item on the agendapointVýznam mestskej a zelenej infraštruktúry – Európsky rok zelenších miest 2022
(O-000039/2020 - B9-0014/20) 
  -Návrh uzneseniaStreda, 9. septembra 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia Pondelok, 14. septembra 2020, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 15. septembra 2020, 12:00
82item on the agendapointSituácia na Filipínach vrátane prípadu Marie Ressovej
  -Návrhy uzneseníPondelok, 14. septembra 2020, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 16. septembra 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 16. septembra 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 16. septembra 2020, 19:00
81item on the agendapointPrípad Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike (KDR)
  -Návrhy uzneseníPondelok, 14. septembra 2020, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 16. septembra 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 16. septembra 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 16. septembra 2020, 19:00
80item on the agendapointHumanitárna situácia v Mozambiku
  -Návrhy uzneseníPondelok, 14. septembra 2020, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 16. septembra 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 16. septembra 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 16. septembra 2020, 19:00
62item on the agendapointUrčenie jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 11. septembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 14. septembra 2020, 19:00
50item on the agendapointStrategický prístup k liekom v životnom prostredí
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -Návrh uzneseniaStreda, 9. septembra 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia Pondelok, 14. septembra 2020, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 15. septembra 2020, 12:00
30item on the agendapointMaximalizácia potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov EÚ
Ciarán Cuffe (A9-0134/2020
  -Pozmeňujúce návrhy predložené spravodajcom, najmenej 71 poslancov EP, alternatívne návrhy uzneseníPiatok, 11. septembra 2020, 13:00
  -Spoločné alternatívne návrhy uzneseníPondelok, 14. septembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 14. septembra 2020, 19:00
61item on the agendapointNedostatok liekov – ako riešiť vznikajúci problém
Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020
  -Pozmeňujúce návrhy predložené spravodajcom, najmenej 71 poslancov EP, alternatívne návrhy uzneseníPiatok, 11. septembra 2020, 13:00
  -Spoločné alternatívne návrhy uzneseníPondelok, 14. septembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 14. septembra 2020, 19:00
63item on the agendapointVykonávanie vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči osobám rómskeho pôvodu v Európe
Romeo Franz (A9-0147/2020
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 11. septembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 14. septembra 2020, 19:00
71item on the agendapointPríprava osobitného zasadnutia Európskej rady so zameraním na nebezpečnú eskaláciu a úlohu Turecka vo východnom Stredomorí
  -Návrhy uzneseníPondelok, 14. septembra 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 15. septembra 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 15. septembra 2020, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 16. septembra 2020, 10:00
75item on the agendapointSituácia v Bielorusku
  -Návrhy uzneseníPondelok, 14. septembra 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 15. septembra 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 15. septembra 2020, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 16. septembra 2020, 10:00
73item on the agendapointSituácia v Rusku, otrava Alexeja Navaľného
  -Návrhy uzneseníPondelok, 14. septembra 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 15. septembra 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 15. septembra 2020, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 16. septembra 2020, 10:00
41item on the agendapointUdržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na pandémiu COVID-19
  -(prípadne) Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 15. septembra 2020, 13:00
  -(prípadne) Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 15. septembra 2020, 19:00
68item on the agendapointNávrh opravného rozpočtu č. 8: Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov pre nástroj núdzovej podpory na financovanie stratégie v oblasti vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 a pre dosah Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus
Monika Hohlmeier
  -(prípadne) Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 15. septembra 2020, 13:00
  -(prípadne) Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 15. septembra 2020, 19:00
70item on the agendapointNámietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí viacerých látok vrátane flonikamidu, haloxyfopu a mandestrobínu
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 11. septembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 14. septembra 2020, 19:00
56item on the agendapointKultúrna obnova Európy
  -Návrhy uzneseníStreda, 9. septembra 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 14. septembra 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 14. septembra 2020, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 15. septembra 2020, 12:00
76item on the agendapointCovid-19: Koordinácia hodnotení zdravotného stavu a klasifikácie rizika a dôsledkov pre Schengen a jednotný trh na úrovni EÚ
  -Návrhy uzneseníPondelok, 14. septembra 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 16. septembra 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 16. septembra 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 16. septembra 2020, 19:00
Posledná úprava: 17. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia