Dnevni red
Bruselj
Ponedeljek, 14. september 2020 - Četrtek, 17. september 2020 231k
Četrtek, 17. september 2020167kRazličica: Četrtek, 17. september 2020, 10:17
 Točke na dnevnem redu
08:30   Razglasitev izida
08:45 - 13:00   Razprave
09:30 - 10:45   Prvo glasovanje
12:30   Razglasitev izida
13:00 - 14:15   Drugo glasovanje
16:30   Razglasitev izida
 Čas za govor
 Roki

08:30   Razglasitev izida      
08:45 - 13:00   Razprave       Čas za govor
53 pointBoj proti spolni zlorabi in izkoriščanju otrok
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2702(RSP)]
51Rok pointPomen mestne in zelene infrastrukture – evropsko leto bolj zelenih mest 2022
Vprašanje za ustni odgovor - [2019/2805(RSP)]
     
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz (O-000039/2020 - B9-0014/20)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Pomen mestne in zelene infrastrukture – evropsko leto bolj zelenih mest 2022
77 pointPotreba po takojšnjem humanitarnem odzivu EU na sedanje razmere v begunskem taborišču Moria
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2781(RSP)]
  pointRazprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)
82Rok -Razmere na Filipinih in primer Marie Ressa
[2020/2782(RSP)]
RC-B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020
81Rok -Primer dr. Denisa Mukwegeja v Demokratični republiki Kongo
[2020/2783(RSP)]
B9-0286/2020, RC-B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020
80Rok -Humanitarne razmere v Mozambiku
[2020/2784(RSP)]
B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC-B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020
09:30 - 10:45   Prvo glasovanje      
92 voteKončno glasovanje
62Rok voteUgotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
Poročilo:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Vmesno poročilo o predlogu sklepa Sveta o ugotovitvi očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
[2017/0360R(NLE)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
50Rok votePredlog resolucije - Strateški pristop k farmacevtskim izdelkom v okolju
[2019/2816(RSP)]
B9-0242/2020
30Rok voteČim večje izkoriščanje potenciala stavbnega fonda EU za energetsko učinkovitost
Poročilo:  Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)
Poročilo o čim večjem izkoriščanju potenciala stavbnega fonda EU za energetsko učinkovitost
[2020/2070(INI)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
61Rok votePomanjkanje zdravil – kako rešiti vse večji problem
Poročilo:  Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)
Poročilo o pomanjkanju zdravil – kako rešiti vse večji problem
[2020/2071(INI)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
63Rok voteIzvajanje nacionalnih strategij vključevanja Romov: boj proti predsodkom zoper ljudi romskega porekla v Evropi
Poročilo:  Romeo Franz (A9-0147/2020)
Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov: boj proti predsodkom zoper ljudi romskega porekla v Evropi
[2020/2011(INI)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
71Rok votePriprave na izredno zasedanje Evropskega sveta s poudarkom na nevarnem zaostrovanju in vlogi Turčije v vzhodnem Sredozemlju
Predlogi resolucij
[2020/2774(RSP)]
B9-0258/2020, RC-B9-0260/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020, B9-0270/2020
75Rok voteRazmere v Belorusiji
Predlogi resolucij
[2020/2779(RSP)]
RC-B9-0271/2020, B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020, B9-0278/2020
73Rok voteRazmere v Rusiji in zastrupitev Alekseja Navalnega
Predlogi resolucij
[2020/2777(RSP)]
B9-0279/2020, RC-B9-0280/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020, B9-0284/2020
93 voteGlasovanje o predlogih sprememb
121 votePredlogi resolucij – Primer dr. Denisa Mukwegeja v Demokratični republiki Kongo
122 votePredlogi resolucij – Humanitarne razmere v Mozambiku
123 votePredlogi resolucij – Pandemija covida-19: usklajevanje zdravstvenih ocen in stopnje tveganja na ravni EU ter posledice za schengensko območje
124 votePredlogi resolucij – Pomen mestne in zelene infrastrukture – evropsko leto bolj zelenih mest 2022
12:30   Razglasitev izida      
13:00 - 14:15   Drugo glasovanje      
86 voteKončno glasovanje
82Rok voteRazmere na Filipinih in primer Marie Ressa
Predlogi resolucij
[2020/2782(RSP)]
RC-B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020
81Rok votePrimer dr. Denisa Mukwegeja v Demokratični republiki Kongo
Predlogi resolucij
[2020/2783(RSP)]
B9-0286/2020, RC-B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020
80Rok voteHumanitarne razmere v Mozambiku
Predlogi resolucij
[2020/2784(RSP)]
B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC-B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020
41Še ne sprejeto besedilo, morebiten rok***IvoteTrajnostni trg storitev v železniškem prometu zaradi pandemije COVID-19
Poročilo:
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Odbor za promet in turizem
68Še ne sprejeto besedilo, morebiten rok votePredlog spremembe proračuna št. 8: Povečanje odobritev plačil za instrument za nujno pomoč za financiranje strategije za cepiva proti COVID-19 in za učinek naložbene pobude v odziv na koronavirus plus
Poročilo:  Monika Hohlmeier
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Odbor za proračun
70Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c): mejne vrednosti za več snovi, vključno s flonikamidom, haloksifopom in mandestrobinom
[2020/2734(RPS)]
B9-0245/2020
56Rok voteKulturna obnova Evrope
Predlogi resolucij
[2020/2708(RSP)]
RC-B9-0246/2020, B9-0246/2020, B9-0250/2020
Razprava: Petek, 10. julij 2020
76Rok votePandemija covida-19: usklajevanje zdravstvenih ocen in stopnje tveganja na ravni EU ter posledice za schengensko območje in enotni trg
Predlogi resolucij
[2020/2780(RSP)]
RC-B9-0257/2020, B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, B9-0267/2020, B9-0269/2020
51Rok votePredlog resolucije - Pomen mestne in zelene infrastrukture – evropsko leto bolj zelenih mest 2022
[2019/2805(RSP)]
B9-0243/2020
16:30   Razglasitev izida      
08:45 - 13:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)20'
Komisija (vključno z odgovori)40'
Avtor (odbor)3'
Avtor posameznega predloga resolucije (člen 144 Poslovnika)1'
Poslanci104'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI5'30
51item on the agendapointPomen mestne in zelene infrastrukture – evropsko leto bolj zelenih mest 2022
(O-000039/2020 - B9-0014/20) 
  -Predlog resolucijeSreda, 9. september 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 14. september 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 15. september 2020, 12:00
82item on the agendapointRazmere na Filipinih in primer Marie Ressa
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 14. september 2020, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 16. september 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 16. september 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 16. september 2020, 19:00
81item on the agendapointPrimer dr. Denisa Mukwegeja v Demokratični republiki Kongo
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 14. september 2020, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 16. september 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 16. september 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 16. september 2020, 19:00
80item on the agendapointHumanitarne razmere v Mozambiku
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 14. september 2020, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 16. september 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 16. september 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 16. september 2020, 19:00
62item on the agendapointUgotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -Predlogi spremembPetek, 11. september 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 14. september 2020, 19:00
50item on the agendapointStrateški pristop k farmacevtskim izdelkom v okolju
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -Predlog resolucijeSreda, 9. september 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 14. september 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 15. september 2020, 12:00
30item on the agendapointČim večje izkoriščanje potenciala stavbnega fonda EU za energetsko učinkovitost
Ciarán Cuffe (A9-0134/2020
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev, nadomestni predlogi resolucijPetek, 11. september 2020, 13:00
  -Skupni nadomestni predlogi resolucijPonedeljek, 14. september 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 14. september 2020, 19:00
61item on the agendapointPomanjkanje zdravil – kako rešiti vse večji problem
Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev, nadomestni predlogi resolucijPetek, 11. september 2020, 13:00
  -Skupni nadomestni predlogi resolucijPonedeljek, 14. september 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 14. september 2020, 19:00
63item on the agendapointIzvajanje nacionalnih strategij vključevanja Romov: boj proti predsodkom zoper ljudi romskega porekla v Evropi
Romeo Franz (A9-0147/2020
  -Predlogi spremembPetek, 11. september 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 14. september 2020, 19:00
71item on the agendapointPriprave na izredno zasedanje Evropskega sveta s poudarkom na nevarnem zaostrovanju in vlogi Turčije v vzhodnem Sredozemlju
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 14. september 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 15. september 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 15. september 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 16. september 2020, 10:00
75item on the agendapointRazmere v Belorusiji
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 14. september 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 15. september 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 15. september 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 16. september 2020, 10:00
73item on the agendapointRazmere v Rusiji in zastrupitev Alekseja Navalnega
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 14. september 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 15. september 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 15. september 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 16. september 2020, 10:00
41item on the agendapointTrajnostni trg storitev v železniškem prometu zaradi pandemije COVID-19
  -(predvidoma) Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 15. september 2020, 13:00
  -(predvidoma) Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 15. september 2020, 19:00
68item on the agendapointPredlog spremembe proračuna št. 8: Povečanje odobritev plačil za instrument za nujno pomoč za financiranje strategije za cepiva proti COVID-19 in za učinek naložbene pobude v odziv na koronavirus plus
Monika Hohlmeier
  -(predvidoma) Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 15. september 2020, 13:00
  -(predvidoma) Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 15. september 2020, 19:00
70item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c): mejne vrednosti za več snovi, vključno s flonikamidom, haloksifopom in mandestrobinom
  -Predlogi spremembPetek, 11. september 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 14. september 2020, 19:00
56item on the agendapointKulturna obnova Evrope
  -Predlogi resolucijSreda, 9. september 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 14. september 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 14. september 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 15. september 2020, 12:00
76item on the agendapointPandemija covida-19: usklajevanje zdravstvenih ocen in stopnje tveganja na ravni EU ter posledice za schengensko območje in enotni trg
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 14. september 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 16. september 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 16. september 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 16. september 2020, 19:00
Zadnja posodobitev: 17. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov