Darbotvarkė
Briuselis
Pirmadienis, 2020 m. spalio 5 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. spalio 8 d. 226k
Pirmadienis, 2020 m. spalio 5 d.165kVersija: Trečiadienis, 2020 m. spalio 7 d., 10:43
 Darbotvarkės klausimai
17:00 - 22:30   Diskusijos
19:15 - 20:30   Balsavimas
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

17:00 - 22:30   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
39Galutinis terminas pointES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo steigimas
Pranešimas:  Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Pranešimas dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo steigimo
[2020/2072(INL)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
71 pointTeisinės valstybės sąlyga derybose dėl 2021–2027 DFP ir priemonė „Next Generation EU“
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2797(RSP)]
60Galutinis terminas pointTeisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2793(RSP)]
35 pointTarybos pozicijos dėl 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas
[2020/2697(RSP)]
87 pointMoterų dalyvavimas priimant sprendimus bendrovių valdybose, taip pat derybų dėl direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių padėtis
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2808(RSP)]
88Galutinis terminas pointJaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu - [2020/2764(RSP)]
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Tarybai
Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas
19:15 - 20:30   Balsavimas      
86 votePastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo pakeitimų skaičiaus
85 voteBalsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
78Dar nepriimtas tekstas, galimas galutinis terminas***IpointGeležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
79Dar nepriimtas tekstas, galimas galutinis terminas***IpointSprendimas, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo sąsiaurio tunelio
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
80Dar nepriimtas tekstas, galimas galutinis terminas***IpointEkologinė gamyba: taikymo pradžios data ir tam tikros kitos datos
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
105 voteVienas balsavimas
54***IvoteEuropos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 514/2014 dalinis keitimas kiek tai susiję su įsipareigojimų panaikinimo procedūra
Pranešimas:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatos, susijusios su įsipareigojimų panaikinimo procedūra
[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
55*voteGvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam tradiciniam romui taikomi netiesioginių mokesčių tarifai
Pranešimas:  Younous Omarjee (A9-0156/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Prancūzijai leidžiama Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam tradiciniam romui taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus
[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]
Regioninės plėtros komitetas
56*voteAIEM mokestis Kanarų salose
Pranešimas:  Younous Omarjee (A9-0157/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Kanarų salose taikomo AIEM mokesčio
[COM(2020)0355 -  - 2020/0163(CNS)]
Regioninės plėtros komitetas
57*voteDoko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarkos pratęsimas
Pranešimas:  Younous Omarjee (A9-0159/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo keičiamas Tarybos sprendimo Nr. 940/2014/ES dėl doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarkos taikymo laikotarpis
[COM(2020)0371 -  - 2020/0174(CNS)]
Regioninės plėtros komitetas
58 voteTaisomojo biudžeto Nr. 7/2020 projektas. Pajamų (nuosavų išteklių) atnaujinimas
Pranešimas:  Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7/2020 projekto. Pajamų (nuosavų išteklių) atnaujinimas
[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]
Biudžeto komitetas
17:00 - 22:30   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)45'
Komisija (kartu su atsakymais)45'
Biudžeto komiteto pirmininkas3'
Pranešėjai biudžeto klausimu6'
Pranešėjai6'
Nuomonės referentai   (2x1') 2'
Autorius (komitetas)3'
Parlamento nariai120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
39item on the agendapointES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo steigimas
Michal Šimečka (A9-0170/2020
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 30 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 2 d., 12:00
60item on the agendapointTeisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 30 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2020 m. spalio 5 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2020 m. spalio 5 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. spalio 6 d., 12:00
88item on the agendapointJaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas
(O-000058/2020 - B9-0018/20) (O-000059/2020 - B9-0019/20) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2020 m. spalio 5 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2020 m. spalio 6 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2020 m. spalio 6 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2020 m. spalio 7 d., 10:00
78item on the agendapointGeležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje
  -(prireikus) Pakeitimai; atmetimasAntradienis, 2020 m. spalio 6 d., 13:00
  -(prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. spalio 6 d., 18:00
79item on the agendapointSprendimas, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo sąsiaurio tunelio
  -(prireikus) Pakeitimai; atmetimasAntradienis, 2020 m. spalio 6 d., 13:00
  -(prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. spalio 6 d., 18:00
80item on the agendapointEkologinė gamyba: taikymo pradžios data ir tam tikros kitos datos
  -(prireikus) Pakeitimai; atmetimasAntradienis, 2020 m. spalio 6 d., 13:00
  -(prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. spalio 6 d., 18:00
Atnaujinta: 2020 m. spalio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika