Darba kārtība
Brisele
Pirmdiena, 2020. gada 5. oktobris - Ceturtdiena, 2020. gada 8. oktobris 226k
Pirmdiena, 2020. gada 5. oktobris166kVersija: Trešdiena, 2020. gada 7. oktobris, 10:43
 Darba kārtības punkti
17:00 - 22:30   Debates
19:15 - 20:30   Balsošana
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

17:00 - 22:30   Debates       Uzstāšanās laiks
1  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
39Termiņi pointES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveide
Ziņojums:  Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Ziņojums par ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveidi
[2020/2072(INL)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
71 pointTiesiskuma nosacījumi saistībā ar DFS 2021.–2027. gadam un "Next Generation EU"
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2020/2797(RSP)]
60Termiņi pointTiesiskums un pamattiesības Bulgārijā
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2020/2793(RSP)]
35 pointPadomes veiktā iepazīstināšana ar tās nostāju attiecībā uz 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
[2020/2697(RSP)]
87 pointSieviešu līdzdalība uzņēmumu valžu lēmumu pieņemšanā, tostarp stāvoklis attiecībā uz direktīvu par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2020/2808(RSP)]
88Termiņi pointGarantijas jauniešiem stiprināšana
Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski - [2020/2764(RSP)]
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Padome
Garantijas jauniešiem stiprināšana
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Komisija
Garantijas jauniešiem stiprināšana
19:15 - 20:30   Balsošana      
86 votePiezīme. Balsošana tiks sadalīta vairākās daļās atkarībā no grozījumu skaita
85 voteBalsošana par pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)
78Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš***IpointDzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības noteikumu piemērošana Lamanša tunelī
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja

Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)
79Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš***IpointLēmums, ar ko Francijai piešķir pilnvaras slēgt starptautisku nolīgumu attiecībā uz Lamanša tuneli
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja

Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)
80Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš***IpointBioloģiskā ražošana: piemērošanas sākumdiena un daži citi datumi
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)
105 voteViens balsojums
54***IvotePriekšlikums, ar ko attiecībā uz saistību atcelšanas procedūru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014
Ziņojums:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz saistību atcelšanas procedūru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014
[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
55*voteGvadelupa, Francijas Gviāna, Martinika un Reinjona: netiešo nodokļu likme “tradicionālajam” rumam
Ziņojums:  Younous Omarjee (A9-0156/2020)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam “tradicionālajam” rumam
[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]
Reģionālās attīstības komiteja
56*voteKanāriju salās piemērojamais AIEM nodoklis
Ziņojums:  Younous Omarjee (A9-0157/2020)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kanāriju salās piemērojamo AIEM nodokli
[COM(2020)0355 -  - 2020/0163(CNS)]
Reģionālās attīstības komiteja
57*voteOstu nodokļa režīma pagarināšana Francijas tālākajos reģionos
Ziņojums:  Younous Omarjee (A9-0159/2020)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmuma Nr. 940/2014/ES par ostu nodevu nodokļa režīma Francijas tālākajos reģionos piemērošanas termiņu
[COM(2020)0371 -  - 2020/0174(CNS)]
Reģionālās attīstības komiteja
58 voteBudžeta grozījuma Nr. 7/2020 projekts – Ieņēmumu atjaunināšana (pašu resursi)
Ziņojums:  Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā 2020. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7 projektu „Ieņēmumu atjaunināšana (pašu resursi)“
[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]
Budžeta komiteja
17:00 - 22:30   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)45'
Komisija (ieskaitot atbildes)45'
Budžeta komitejas priekšsēdētājs3'
Budžeta ziņojuma referenti6'
Referenti6'
Atzinumu sagatavotāji   (2x1') 2'
Autors (komiteja)3'
Deputāti 120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
39item on the agendapointES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveide
Michal Šimečka (A9-0170/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 30. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 2. oktobris, 12:00
60item on the agendapointTiesiskums un pamattiesības Bulgārijā
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 30. septembris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2020. gada 5. oktobris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2020. gada 5. oktobris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2020. gada 6. oktobris, 12:00
88item on the agendapointGarantijas jauniešiem stiprināšana
(O-000058/2020 - B9-0018/20) (O-000059/2020 - B9-0019/20) 
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2020. gada 5. oktobris, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2020. gada 6. oktobris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2020. gada 6. oktobris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmTrešdiena, 2020. gada 7. oktobris, 10:00
78item on the agendapointDzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības noteikumu piemērošana Lamanša tunelī
  -(iespējams) Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2020. gada 6. oktobris, 13:00
  -(iespējams) Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2020. gada 6. oktobris, 18:00
79item on the agendapointLēmums, ar ko Francijai piešķir pilnvaras slēgt starptautisku nolīgumu attiecībā uz Lamanša tuneli
  -(iespējams) Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2020. gada 6. oktobris, 13:00
  -(iespējams) Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2020. gada 6. oktobris, 18:00
80item on the agendapointBioloģiskā ražošana: piemērošanas sākumdiena un daži citi datumi
  -(iespējams) Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2020. gada 6. oktobris, 13:00
  -(iespējams) Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2020. gada 6. oktobris, 18:00
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 7. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika