Program
Brusel
Pondelok, 5. októbra 2020 - Štvrtok, 8. októbra 2020 230k
Pondelok, 5. októbra 2020170kVerzia: Streda, 7. októbra 2020, 10:45
 Body programu
17:00 - 22:30   Rozpravy
19:15 - 20:30   Hlasovanie
 Rečnícky čas
 Lehoty

17:00 - 22:30   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
39Termín pointZriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva
Správa:  Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Správa o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva
[2020/2072(INL)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
71 pointPodmienenosť dodržiavaním zásad právneho štátu v rámci rokovaní o VFR 2021 – 2027 a Next Generation EU
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2020/2797(RSP)]
60Termín pointPrávny štát a základné práva v Bulharsku
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2020/2793(RSP)]
35 pointVýklad Rady o jej pozícii k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2021
[2020/2697(RSP)]
87 pointÚčasť žien na rozhodovaní vo vrcholových orgánoch spoločností vrátane súčasného stavu smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2020/2808(RSP)]
88Termín pointPosilnenie záruky pre mladých ľudí
Otázky na ústne zodpovedanie - [2020/2764(RSP)]
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Rada
Posilnenie záruky pre mladých ľudí
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Komisia
Posilnenie záruky pre mladých ľudí
19:15 - 20:30   Hlasovanie      
86 votePoznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov
85 voteHlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 163 rokovacieho poriadku)
78Text zatiaľ neprijatý, možný termín***IpointUplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci tunela pod Lamanšským prielivom
Žiadosť Komisie o naliehavý postup
??10627?? - TRAN
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)
79Text zatiaľ neprijatý, možný termín***IpointRozhodnutie, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje uzavrieť medzinárodnú dohodu týkajúcu sa tunela pod Lamanšským prielivom
Žiadosť Komisie o naliehavý postup
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)
80Text zatiaľ neprijatý, možný termín***IpointEkologická výroba: dátum začatia uplatňovania a určité ďalšie dátumy
Žiadosť Komisie o naliehavý postup
??10627?? - AGRI
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)
105 voteJediné hlasovania
54***IvoteZmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o postup zrušenia viazanosti
Správa:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o postup zrušenia viazanosti
[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
55*voteGuadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion: nepriame dane z „tradičného“ rumu
Správa:  Younous Omarjee (A9-0156/2020)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion
[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]
Výbor pre regionálny rozvoj
56*voteDaň AIEM na Kanárskych ostrovoch
Správa:  Younous Omarjee (A9-0157/2020)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o dani AIEM uplatniteľnej na Kanárskych ostrovoch
[COM(2020)0355 -  - 2020/0163(CNS)]
Výbor pre regionálny rozvoj
57*votePredĺženie systému tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch
Správa:  Younous Omarjee (A9-0159/2020)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania
[COM(2020)0371 -  - 2020/0174(CNS)]
Výbor pre regionálny rozvoj
58 voteNávrh opravného rozpočtu č. 7/2020: Aktualizácia príjmov (vlastné zdroje)
Správa:  Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2020 na rozpočtový rok 2020 – aktualizácia príjmov (vlastné zdroje)
[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]
Výbor pre rozpočet
17:00 - 22:30   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)45'
Komisia (vrátane odpovedí)45'
Predseda Výboru pre rozpočet3'
Spravodajcovia pre rozpočet6'
Spravodajcovia6'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (2x1') 2'
Autor (výbor)3'
Poslanci120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
39item on the agendapointZriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva
Michal Šimečka (A9-0170/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 30. septembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 2. októbra 2020, 12:00
60item on the agendapointPrávny štát a základné práva v Bulharsku
  -Návrhy uzneseníStreda, 30. septembra 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 5. októbra 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 5. októbra 2020, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 6. októbra 2020, 12:00
88item on the agendapointPosilnenie záruky pre mladých ľudí
(O-000058/2020 - B9-0018/20) (O-000059/2020 - B9-0019/20) 
  -Návrhy uzneseníPondelok, 5. októbra 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 6. októbra 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 6. októbra 2020, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 7. októbra 2020, 10:00
78item on the agendapointUplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci tunela pod Lamanšským prielivom
  -(prípadne) Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 6. októbra 2020, 13:00
  -(prípadne) Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 6. októbra 2020, 18:00
79item on the agendapointRozhodnutie, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje uzavrieť medzinárodnú dohodu týkajúcu sa tunela pod Lamanšským prielivom
  -(prípadne) Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 6. októbra 2020, 13:00
  -(prípadne) Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 6. októbra 2020, 18:00
80item on the agendapointEkologická výroba: dátum začatia uplatňovania a určité ďalšie dátumy
  -(prípadne) Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 6. októbra 2020, 13:00
  -(prípadne) Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 6. októbra 2020, 18:00
Posledná úprava: 7. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia