Dnevni red
Bruselj
Ponedeljek, 5. oktober 2020 - Četrtek, 8. oktober 2020 221k
Ponedeljek, 5. oktober 2020163kRazličica: Sreda, 7. oktober 2020, 17:47
 Točke na dnevnem redu
17:00 - 22:30   Razprave
19:15 - 20:30   Glasovanje
 Čas za govor
 Roki

17:00 - 22:30   Razprave       Čas za govor
1  pointNadaljevanje zasedanja in razpored dela
39Rok pointUvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice
Poročilo:  Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Poročilo o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice
[2020/2072(INL)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
71 pointPogojevanje pravne države v večletnem finančnem okviru 2021-2027 in evropskem instrumentu za okrevanje
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2797(RSP)]
60Rok pointPravna država in temeljne pravice v Bolgariji
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2793(RSP)]
35 pointPredstavitev Sveta o njegovem stališču o predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2021
[2020/2697(RSP)]
87 pointŽenske pri odločanju v upravnih odborih družb ter stanje na področju direktive o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2808(RSP)]
88Rok pointOkrepitev jamstva za mlade
Vprašanja za ustni odgovor - [2020/2764(RSP)]
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Svet
Okrepitev jamstva za mlade
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Komisija
Okrepitev jamstva za mlade
19:15 - 20:30   Glasovanje      
86 voteOpomba: glasovanje bo potekalo v več delih, odvisno od števila predlogov sprememb
85 voteGlasovanje o zahtevah za obravnavo po nujnem postopku (člen 163 Poslovnika)
78Še ne sprejeto besedilo, morebiten rok***IpointUporaba pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema v predoru pod Rokavskim prelivom
Zahteva Komisije za nujni postopek
??10627?? - TRAN
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]
Odbor za promet in turizem

Zahteva za obravnavo po nujnem postopku (člen 163 Poslovnika)
79Še ne sprejeto besedilo, morebiten rok***IpointSklep o pooblastilu Franciji za sklenitev mednarodnega sporazuma o predoru pod Rokavskim prelivom
Zahteva Komisije za nujni postopek
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]
Odbor za promet in turizem

Zahteva za obravnavo po nujnem postopku (člen 163 Poslovnika)
80Še ne sprejeto besedilo, morebiten rok***IpointEkološka pridelava: datum začetka uporabe in nekateri drugi datumi
Zahteva Komisije za nujni postopek

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Zahteva za obravnavo po nujnem postopku (člen 163 Poslovnika)
105 voteEno samo glasovanje
54***IvoteSprememba Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkom sprostitve obveznosti
Poročilo:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkom sprostitve obveznosti
[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
55*voteGvadelup, Francoska Gvajana, Martinik in Reunion: posredni davki na „tradicionalni“ rum
Poročilo:  Younous Omarjee (A9-0156/2020)
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o dovoljenju Franciji, da uporabi znižano stopnjo nekaterih posrednih davkov na „tradicionalni“ rum, proizveden na Gvadelupu, v Francoski Gvajani, na Martiniku in Reunionu
[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]
Odbor za regionalni razvoj
56*voteDavek AIEM na Kanarskih otokih
Poročilo:  Younous Omarjee (A9-0157/2020)
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o davku AIEM, ki se uporablja na Kanarskih otokih
[COM(2020)0355 -  - 2020/0163(CNS)]
Odbor za regionalni razvoj
57*votePodaljšanje obdobja uporabe režima pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah
Poročilo:  Younous Omarjee (A9-0159/2020)
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi obdobja uporabe Sklepa št. 940/2014/EU o režimu pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah
[COM(2020)0371 -  - 2020/0174(CNS)]
Odbor za regionalni razvoj
58 votePredlog spremembe proračuna št. 7/2020: posodobitev prihodkov (lastna sredstva)
Poročilo:  Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 7/2020 za proračunsko leto 2020 – posodobitev prihodkov (lastna sredstva)
[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]
Odbor za proračun
17:00 - 22:30   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)45'
Komisija (vključno z odgovori)45'
Predsednik Odbora za proračun3'
Poročevalci za proračun6'
Poročevalci6'
Pripravljavci mnenja   (2x1') 2'
Avtor (odbor)3'
Poslanci120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
39item on the agendapointUvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice
Michal Šimečka (A9-0170/2020
  -Predlogi spremembSreda, 30. september 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 2. oktober 2020, 12:00
60item on the agendapointPravna država in temeljne pravice v Bolgariji
  -Predlogi resolucijSreda, 30. september 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 5. oktober 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 5. oktober 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 6. oktober 2020, 12:00
88item on the agendapointOkrepitev jamstva za mlade
(O-000058/2020 - B9-0018/20) (O-000059/2020 - B9-0019/20) 
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 5. oktober 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 6. oktober 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 6. oktober 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 7. oktober 2020, 10:00
78item on the agendapointUporaba pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema v predoru pod Rokavskim prelivom
  -(predvidoma) Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 6. oktober 2020, 13:00
  -(predvidoma) Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 6. oktober 2020, 18:00
79item on the agendapointSklep o pooblastilu Franciji za sklenitev mednarodnega sporazuma o predoru pod Rokavskim prelivom
  -(predvidoma) Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 6. oktober 2020, 13:00
  -(predvidoma) Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 6. oktober 2020, 18:00
80item on the agendapointEkološka pridelava: datum začetka uporabe in nekateri drugi datumi
  -(predvidoma) Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 6. oktober 2020, 13:00
  -(predvidoma) Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 6. oktober 2020, 18:00
Zadnja posodobitev: 7. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov