Pořad jednání
Brusel
Pondělí, 5. října 2020 - Čtvrtek, 8. října 2020 228k
Úterý, 6. října 2020160kVerze: Středa, 7. října 2020, 10:39
 Body k pořadu jednání
09:00   Oznámení výsledků
09:15 - 13:00   Rozpravy
10:30 - 11:45   První hlasování
14:15   Oznámení výsledků
15:00 - 17:00   Rozprava
17:45 - 19:00   Druhé hlasování
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00   Oznámení výsledků      
09:15 - 13:00   Rozpravy       Řečnická doba
  pointSpolečná rozprava - Zasedání Evropské rady ve dnech 1.–2. října a 15.–16. října 2020
52 -Závěry ze zvláštního zasedání Evropské rady ve dnech 1.–2. října 2020
Prohlášení Evropské rady a Komise

[2020/2787(RSP)]
53 -Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 15.–16. října 2020
Prohlášení Rady a Komise

[2020/2788(RSP)]
19Lhůta pointEvropská strategie v oblasti lesnictví – další postup
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Zpráva o evropské strategii v oblasti lesnictví – dalším postupu
[2019/2157(INI)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
10:30 - 11:45   První hlasování      
99 voteHlasování o pozměňovacích návrzích
107 voteMichal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) – Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva
108 voteJörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) – Provádění společné obchodní politiky – výroční zpráva za rok 2018
14:15   Oznámení výsledků      
15:00 - 17:00   Rozprava       Řečnická doba
44Lhůta***IpointEvropský právní rámec pro klima
Zpráva:  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
17:45 - 19:00   Druhé hlasování      
100 voteHlasování o pozměňovacích návrzích
109 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – Evropský právní rámec pro klima
110 voteVeronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) – Rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině
113 votePetri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) – Evropská strategie v oblasti lesnictví – další postup
09:15 - 13:00   Rozpravy     item on the agenda
Předseda Evropské rady (včetně odpovědí)15'
Komise (včetně odpovědí)20'
Zpravodajové6'
Navrhovatel   (2x1') 2'
Poslanci120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 17:00   Rozprava     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)5'
Zpravodaj6'
Zpravodajové   (4x1') 4'
Poslanci75'
PPE17'30S&D14'Renew10'ID8'30Verts/ALE8'ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
19item on the agendapointEvropská strategie v oblasti lesnictví – další postup
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 71 poslanců, alternativní návrhy usneseníStředa, 30. září 2020, 13:00
  -Alternativní společné návrhy usneseníČtvrtek, 1. října 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 2. října 2020, 12:00
44item on the agendapointEvropský právní rámec pro klima
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 30. září 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 5. října 2020, 12:00
Poslední aktualizace: 7. října 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí