Dagsorden
Bruxelles
Mandag den 5. oktober 2020 - Torsdag den 8. oktober 2020 231k
Tirsdag den 6. oktober 2020159kUdgave: Onsdag den 7. oktober 2020, 10:40
 Punkter på dagsordenen
09:00   Meddelelse af resultater
09:15 - 13:00   Forhandling
10:30 - 11:45   Første afstemningsrunde
14:15   Meddelelse af resultater
15:00 - 17:00   Forhandling
17:45 - 19:00   Anden afstemningsrunde
 Taletid
 Frister

09:00   Meddelelse af resultater      
09:15 - 13:00   Forhandling       Taletid
  pointForhandling under ét - Det Europæiske Råds møder den 1.-2. oktober og den 15.-16. oktober 2020
52 -Konklusioner fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 1. og 2. oktober 2020
Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen

[2020/2787(RSP)]
53 -Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 15. og 16. oktober 2020
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2788(RSP)]
19Frist pointDen europæiske skovstrategi - vejen frem
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Betænkning om den europæiske skovstrategi - vejen frem
[2019/2157(INI)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
10:30 - 11:45   Første afstemningsrunde      
99 voteAfstemning om ændringsforslag
107 voteMichal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder
108 voteJörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Gennemførelse af den fælles handelspolitik – årsberetning 2018
14:15   Meddelelse af resultater      
15:00 - 17:00   Forhandling       Taletid
44Frist***IpointDen europæiske klimalov
Betænkning:  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov")
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
17:45 - 19:00   Anden afstemningsrunde      
100 voteAfstemning om ændringsforslag
109 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Den europæiske klimalov
110 voteVeronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Ukraine, af afgrøder til formering af sædekorn og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine
113 votePetri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Den europæiske skovstrategi – vejen frem
09:15 - 13:00   Forhandling     item on the agenda
Formanden for Det Europæiske Råd (inkl. svar)15'
Kommissionen (inkl. svar)20'
Ordførere6'
Ordfører for udtalelse   (2x1') 2'
Medlemmer120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 17:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)5'
Ordfører6'
Ordførere for udtalelser   (4x1') 4'
Medlemmer75'
PPE17'30S&D14'Renew10'ID8'30Verts/ALE8'ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
19item on the agendapointDen europæiske skovstrategi - vejen frem
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Ændringsforslag fra ordføreren, mindst 71 medlemmer, alternative beslutningsforslag Onsdag den 30. september 2020, 13:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagTorsdag den 1. oktober 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 2. oktober 2020, 12:00
44item on the agendapointDen europæiske klimalov
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 30. september 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 5. oktober 2020, 12:00
Seneste opdatering: 7. oktober 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik