Päevakord
Brüssel
Esmaspäev, 5. oktoober 2020 - Neljapäev, 8. oktoober 2020 224k
Teisipäev, 6. oktoober 2020152kVersioon: Kolmapäev, 7. oktoober 2020, 10:41
 Päevakorra punktid
09:00   Tulemuste teatavaks tegemine
09:15 - 13:00   Arutelud
10:30 - 11:45   Esimene hääletusvoor
14:15   Tulemuste teatavaks tegemine
15:00 - 17:00   Arutelu
17:45 - 19:00   Teine hääletusvoor
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00   Tulemuste teatavaks tegemine      
09:15 - 13:00   Arutelud       Kõneaeg
  pointÜhine arutelu - Euroopa Ülemkogu 1.–2. oktoobri ning 15.–16. oktoobri 2020. aasta kohtumised
52 -Euroopa Ülemkogu 1.–2. oktoobri 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused
Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused

[2020/2787(RSP)]
53 -Euroopa Ülemkogu 15.–16. oktoobri 2020. aasta erakorralise kohtumise ettevalmistamine
Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2788(RSP)]
19Tähtaeg pointEuroopa metsastrateegia – edasised sammud
Raport:  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Raport Euroopa metsastrateegia ja edasiste sammude kohta
[2019/2157(INI)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
10:30 - 11:45   Esimene hääletusvoor      
99 voteMuudatusettepanekute hääletamine
107 voteMichal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) – ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomine
108 voteJörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) – Ühise kaubanduspoliitika rakendamine – 2018. aasta aruanne
14:15   Tulemuste teatavaks tegemine      
15:00 - 17:00   Arutelu       Kõneaeg
44Tähtaeg***IpointEuroopa kliimaseadus
Raport:  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
17:45 - 19:00   Teine hääletusvoor      
100 voteMuudatusettepanekute hääletamine
109 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – Euroopa kliimaseadus
110 voteVeronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) – Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsus ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsus
113 votePetri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) – Euroopa metsastrateegia – edasised sammud
09:15 - 13:00   Arutelud     item on the agenda
Euroopa Ülemkogu eesistuja (koos vastustega)15'
Komisjon (koos vastustega)20'
Raportöörid6'
Arvamuse koostaja   (2x1') 2'
Parlamendiliikmed120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 17:00   Arutelu     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)5'
Raportöör6'
Arvamuse koostajad   (4x1') 4'
Parlamendiliikmed75'
PPE17'30S&D14'Renew10'ID8'30Verts/ALE8'ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
19item on the agendapointEuroopa metsastrateegia – edasised sammud
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 30. september 2020, 13:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Neljapäev, 1. oktoober 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 2. oktoober 2020, 12:00
44item on the agendapointEuroopa kliimaseadus
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 30. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 5. oktoober 2020, 12:00
Viimane päevakajastamine: 7. oktoober 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika