Aġenda
Brussell
It-Tnejn, 5 ta' Ottubru 2020 - Il-Ħamis, 8 ta' Ottubru 2020 232k
It-Tlieta, 6 ta' Ottubru 2020163kVerżjoni: L-Erbgħa, 7 ta' Ottubru 2020, 10:43
 Punti fuq l-aġenda
09:00   Tħabbir tar-riżultati
09:15 - 13:00   Dibattiti
10:30 - 11:45   L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
14:15   Tħabbir tar-riżultati
15:00 - 17:00   Dibattitu
17:45 - 19:00   It-tieni sessjoni ta' votazzjoni
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00   Tħabbir tar-riżultati      
09:15 - 13:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
  pointDibattitu konġunt - Il-laqgħat tal-Kunsill Ewropew tal-1 u t-2 ta' Ottubru u tal-15 u s-16 ta' Ottubru 2020
52 -Konklużjonijiet tal-Laqgħa Straordinarja tal-Kunsill Ewropew tal-1 u t-2 ta' Ottubru 2020
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni

[2020/2787(RSP)]
53 -Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta' Ottubru 2020
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2020/2788(RSP)]
19Skadenza pointL-Istrateġija Ewropea għall-Foresti - It-Triq 'il Quddiem
Rapport:  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Rapport dwar l-Istrateġija Ewropea għall-Foresti - It-Triq 'il Quddiem
[2019/2157(INI)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
10:30 - 11:45   L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni      
99 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
107 voteMichal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - L-Istabbiliment ta' Mekkaniżmu tal-UE dwar id-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali
108 voteJörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni - rapport annwali 2018
14:15   Tħabbir tar-riżultati      
15:00 - 17:00   Dibattitu       Ħin għad-diskorsi
44Skadenza***IpointLiġi Ewropea dwar il-Klima
Rapport:  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1999 ("il-Liġi Ewropea dwar il-Klima")
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
17:45 - 19:00   It-tieni sessjoni ta' votazzjoni      
100 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
109 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Liġi Ewropea dwar il-Klima
110 voteVeronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fl-Ukrajna fuq l-uċuħ tar-raba' li jipproduċu ż-żerriegħa taċ-ċereali u dwar l-ekwivalenza taż-żerriegħa taċ-ċereali prodotta fl-Ukrajna
113 votePetri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Rapport dwar l-Istrateġija Ewropea għall-Foresti - It-Triq 'il Quddiem
09:15 - 13:00   Dibattiti     item on the agenda
President tal-Kunsill Ewropew (bit-tweġibiet)15'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)20'
Rapporteurs6'
Rapporteur għal opinjoni   (2x1') 2'
Membri120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 17:00   Dibattitu     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)5'
Rapporteur6'
Rapporteurs għal opinjoni   (4x1') 4'
Membri75'
PPE17'30S&D14'Renew10'ID8'30Verts/ALE8'ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
19item on the agendapointL-Istrateġija Ewropea għall-Foresti - It-Triq 'il Quddiem
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Emendi tar-Rapporteur, mill-inqas 71 Membru tal-PE, Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattiviL-Erbgħa, 30 ta' Settembru 2020, 13:00
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti alternattiviIl-Ħamis, 1 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 2 ta' Ottubru 2020, 12:00
44item on the agendapointLiġi Ewropea dwar il-Klima
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 30 ta' Settembru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 5 ta' Ottubru 2020, 12:00
Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Ottubru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza