Agenda
Brussel
Maandag 5 oktober 2020 - Donderdag 8 oktober 2020 225k
Dinsdag 6 oktober 2020157kVersie: Woensdag 7 oktober 2020, 10:44
 Agendapunten
09:00   Bekendmaking van de uitslag
09:15 - 13:00   Debatten
10:30 - 11:45   Eerste stemming
14:15   Bekendmaking van de uitslag
15:00 - 17:00   Debat
17:45 - 19:00   Tweede stemming
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00   Bekendmaking van de uitslag      
09:15 - 13:00   Debatten       Spreektijd
  pointGezamenlijk debat - Bijeenkomsten van de Europese Raad van 1-2 oktober en 15-16 oktober 2020
52 -Conclusies van de buitengewone Europese Raad van 1-2 oktober 2020
Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2020/2787(RSP)]
53 -Voorbereiding van de Europese Raad van 15-16 oktober 2020
Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2788(RSP)]
19Deadline pointDe Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit
Verslag:  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Verslag over de Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit
[2019/2157(INI)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
10:30 - 11:45   Eerste stemming      
99 voteStemming over amendementen
107 voteMichal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - De instelling van een EU-mechanisme voor de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten
108 voteJörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - De tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018
14:15   Bekendmaking van de uitslag      
15:00 - 17:00   Debat       Spreektijd
44Deadline***IpointEuropese klimaatwet
Verslag:  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
17:45 - 19:00   Tweede stemming      
100 voteStemming over amendementen
109 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europese klimaatwet
110 voteVeronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - De gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen
113 votePetri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - De Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit
09:15 - 13:00   Debatten     item on the agenda
Voorzitter van de Europese Raad (inclusief antwoorden)15'
Commissie (inclusief antwoorden)20'
Rapporteurs6'
Rapporteur voor advies   (2x1') 2'
Leden120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 17:00   Debat     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)5'
Rapporteur6'
Rapporteurs voor advies   (4x1') 4'
Leden75'
PPE17'30S&D14'Renew10'ID8'30Verts/ALE8'ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
19item on the agendapointDe Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden, alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 30 september 2020, 13:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesDonderdag 1 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 2 oktober 2020, 12:00
44item on the agendapointEuropese klimaatwet
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 30 september 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 5 oktober 2020, 12:00
Laatst bijgewerkt op: 7 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid