Porządek obrad
Bruksela
Poniedziałek, 5 października 2020 r. - Czwartek, 8 października 2020 r. 228k
Wtorek, 6 października 2020162kWersja: Środa, 7 października 2020, 10:44
 Punkty porządku dziennego
09:00   Ogłoszenie wyników
09:15 - 13:00   Debaty
10:30 - 11:45   Pierwsza część głosowania
14:15   Ogłoszenie wyników
15:00 - 17:00   Debata
17:45 - 19:00   Druga część głosowania
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00   Ogłoszenie wyników      
09:15 - 13:00   Debaty       Czas wystąpień
  pointDebata łączna - Posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 1-2 października i 15–16 października 2020 r.
52 -Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 1-2 października 2020 r.
Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji

[2020/2787(RSP)]
53 -Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 15–16 października 2020 r.
Oświadczenia Rady i Komisji

[2020/2788(RSP)]
19Termin pointEuropejska strategia leśna – dalsze działania
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii leśnej – Dalsze działania
[2019/2157(INI)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10:30 - 11:45   Pierwsza część głosowania      
99 voteGłosowanie nad poprawkami
107 voteMichal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - Ustanowienie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych
108 voteJörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Realizacja wspólnej polityki handlowej – roczne sprawozdanie za 2018 r.
14:15   Ogłoszenie wyników      
15:00 - 17:00   Debata       Czas wystąpień
44Termin***IpointEuropejskie prawo o klimacie
Sprawozdanie:  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
17:45 - 19:00   Druga część głosowania      
100 voteGłosowanie nad poprawkami
109 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europejskie prawo o klimacie
110 voteVeronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i równoważność materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie
113 votePetri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Europejska strategia leśna – dalsze działania
09:15 - 13:00   Debaty     item on the agenda
Przewodniczący Rady Europejskiej (łącznie z odpowiedziami)15'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Sprawozdawcy6'
Sprawozdawca komisji opiniodawczej   (2x1') 2'
Posłowie120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 17:00   Debata     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)5'
Sprawozdawca6'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (4x1') 4'
Posłowie75'
PPE17'30S&D14'Renew10'ID8'30Verts/ALE8'ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
19item on the agendapointEuropejska strategia leśna – dalsze działania
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 71 posłów, alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 30 września 2020, 13:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiCzwartek, 1 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 2 października 2020, 12:00
44item on the agendapointEuropejskie prawo o klimacie
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 30 września 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePoniedziałek, 5 października 2020, 12:00
Ostatnia aktualizacja: 7 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności