Ordinea de zi
Bruxelles
Luni, 5 octombrie 2020 - Joi, 8 octombrie 2020 230k
Marţi, 6 octombrie 2020155kVersiune: Miercuri, 7 octombrie 2020, 10:44
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00   Anunțarea rezultatelor
09:15 - 13:00   Dezbateri
10:30 - 11:45   Prima sesiune de votare
14:15   Anunțarea rezultatelor
15:00 - 17:00   Dezbatere
17:45 - 19:00   A doua sesiune de votare
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00   Anunțarea rezultatelor      
09:15 - 13:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointDezbatere comună - Reuniunile Consiliului European din 1-2 octombrie și 15-16 octombrie 2020
52 -Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 1 și 2 octombrie 2020
Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei

[2020/2787(RSP)]
53 -Pregătirea reuniunii Consiliului European din 15 și 16 octombrie 2020
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2020/2788(RSP)]
19Termen pointStrategia europeană pentru păduri - Calea de urmat
Raport  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Raport referitor la strategia europeană pentru păduri - Calea de urmat
[2019/2157(INI)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
10:30 - 11:45   Prima sesiune de votare      
99 voteVotarea amendamentelor
107 voteMichal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale
108 voteJörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Punerea în aplicare a politicii comerciale comune – Raportul anual pe 2018
14:15   Anunțarea rezultatelor      
15:00 - 17:00   Dezbatere       Timpul afectat luărilor de cuvânt
44Termen***IpointLegea europeană a climei
Raport  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
17:45 - 19:00   A doua sesiune de votare      
100 voteVotarea amendamentelor
109 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Legea europeană a climei
110 voteVeronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură producătoare de semințe și echivalența semințelor de cereale produse în Ucraina
113 votePetri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Strategia europeană pentru păduri - Calea de urmat
09:15 - 13:00   Dezbateri     item on the agenda
Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile)15'
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
Raportori 6'
Raportorul pentru aviz   (2x1') 2'
Deputaţi120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 17:00   Dezbatere     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)5'
Raportorul6'
Raportori pentru aviz   (4x1') 4'
Deputaţi75'
PPE17'30S&D14'Renew10'ID8'30Verts/ALE8'ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
19item on the agendapointStrategia europeană pentru păduri - Calea de urmat
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Amendamente depuse de raportor, cel puţin 71 de deputați; propuneri de rezoluție de înlocuireMiercuri, 30 septembrie 2020, 13:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireJoi, 1 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 2 octombrie 2020, 12:00
44item on the agendapointLegea europeană a climei
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Amendamente; respingereMiercuri, 30 septembrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 5 octombrie 2020, 12:00
Ultima actualizare: 7 octombrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate