Program
Brusel
Pondelok, 5. októbra 2020 - Štvrtok, 8. októbra 2020 230k
Utorok, 6. októbra 2020162kVerzia: Streda, 7. októbra 2020, 10:45
 Body programu
09:00   Oznámenie výsledkov
09:15 - 13:00   Rozpravy
10:30 - 11:45   Prvé hlasovanie
14:15   Oznámenie výsledkov
15:00 - 17:00   Rozprava
17:45 - 19:00   Druhé hlasovanie
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00   Oznámenie výsledkov      
09:15 - 13:00   Rozpravy       Rečnícky čas
  pointSpoločná rozprava - Zasadnutia Európskej rady 1. – 2. októbra a 15. – 16. októbra 2020
52 -Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady konaného 1. a 2. októbra 2020
Vyhlásenia Európskej rady a Komisie

[2020/2787(RSP)]
53 -Príprava zasadnutia Európskej rady 15. – 16. októbra 2020
Vyhlásenia Rady a Komisie

[2020/2788(RSP)]
19Termín pointEurópska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup
Správa:  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Správa o európskej stratégii lesného hospodárstva – ďalší postup
[2019/2157(INI)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
10:30 - 11:45   Prvé hlasovanie      
99 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
107 voteMichal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - Zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva
108 voteJörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018
14:15   Oznámenie výsledkov      
15:00 - 17:00   Rozprava       Rečnícky čas
44Termín***IpointEurópsky právny predpis v oblasti klímy
Správa:  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
17:45 - 19:00   Druhé hlasovanie      
100 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
109 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Európsky právny predpis v oblasti klímy
110 voteVeronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine
113 votePetri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Európska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup
09:15 - 13:00   Rozpravy     item on the agenda
Predseda Európskej rady (vrátane odpovedí)15'
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Spravodajcovia6'
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko   (2x1') 2'
Poslanci120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 17:00   Rozprava     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)5'
Spravodajca6'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (4x1') 4'
Poslanci75'
PPE17'30S&D14'Renew10'ID8'30Verts/ALE8'ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
19item on the agendapointEurópska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Pozmeňujúce návrhy predložené spravodajcom, najmenej 71 poslancov EP, alternatívne návrhy uzneseníStreda, 30. septembra 2020, 13:00
  -Spoločné alternatívne návrhy uzneseníŠtvrtok, 1. októbra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 2. októbra 2020, 12:00
44item on the agendapointEurópsky právny predpis v oblasti klímy
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 30. septembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 5. októbra 2020, 12:00
Posledná úprava: 7. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia