Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 - Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 257k
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020173kΈκδοση: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 10:40
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
09:15 - 13:00   Συζητήσεις
10:30 - 11:45   Πρώτη ψηφοφορία
14:15   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
15:00 - 17:00   Συζητήσεις
17:15 - 18:30   Δεύτερη ψηφοφορία
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
09:15 - 13:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
91 pointΕπανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν όσον αφορά τη σύγκρουση για το Ναγκόρνο Καραμπάχ
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2020/2809(RSP)]
90 pointΔιπλωματική αποστολή της ΕΕ στη Βενεζουέλα ενόψει πιθανών εκλογών
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2020/2810(RSP)]
89 pointΚατάσταση στο Ιράν
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2020/2811(RSP)]
10:30 - 11:45   Πρώτη ψηφοφορία      
125 voteΈγκριση του νέου χαρτοφυλακίου του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Επιτροπής Valdis Dombrovskis
[2020/2203(INS)]
75 voteΈγκριση του διορισμού της Mairead McGUINNESS ως Επιτρόπου

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]
101 voteΤελικές ψηφοφορίες
39Προθεσμία voteΘέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
Έκθεση:  Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Έκθεση σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
[2020/2072(INL)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
18Προθεσμία voteΕφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
Έκθεση:  Jörgen Warborn (A9-0160/2020)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
[2019/2197(INI)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
129 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
128 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Eυρωπαϊκός νόμος για το κλίμα
14:15   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
15:00 - 17:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
50 pointΟ ρόλος των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών στο σκάνδαλο Wirecard
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2701(RSP)]
  pointΚοινή συζήτηση - Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
49Προθεσμία -Ψηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας: αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών
Έκθεση:  Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα: αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών

[2020/2034(INL)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
48Προθεσμία -Περαιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών
Έκθεση:  Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)
Έκθεση σχετικά με την περαιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών

[2020/2036(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
17:15 - 18:30   Δεύτερη ψηφοφορία      
106 voteΤελικές ψηφοφορίες
44Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκός νόμος για το κλίμα
Έκθεση:  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
97Προθεσμία***IvoteIσοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών που διενεργούνται στην Ουκρανία και ισοδυναμία των σπόρων δημητριακών προς σπορά που παράγονται στην Ουκρανία
Έκθεση:  Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών που διενεργούνται στην Ουκρανία και την ισοδυναμία των σπόρων δημητριακών προς σπορά που παράγονται στην Ουκρανία
[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
83Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού: Προδιαγραφές για το διοξείδιο του τιτανίου (E 171)
[2020/2795(RPS)]
B9-0308/2020
82Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού: Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ακρυλαμιδίου σε ορισμένα τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά
[2020/2735(RPS)]
B9-0311/2020
19Προθεσμία voteΗ ευρωπαϊκή δασική στρατηγική - μελλοντική πορεία
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή δασική στρατηγική - μελλοντική πορεία
[2019/2157(INI)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
102 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
114 vote(TRAN) - Εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων στη σήραγγα της Μάγχης
115 vote(TRAN) - Απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται η Γαλλία να συνάψει διεθνή συμφωνία σχετικά με τη σήραγγα της Μάγχης
117 voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία
118 voteOndřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Ψηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας: αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών
119 voteIsabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Περαιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών
09:15 - 13:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Βουλευτές135'
PPE33'30S&D26'30Renew18'30ID15'Verts/ALE13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI7'
15:00 - 17:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Εισηγητής   (2x6') 12'
Βουλευτές60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
39item on the agendapointΘέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
Michal Šimečka (A9-0170/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, 12:00
18item on the agendapointΕφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
Jörgen Warborn (A9-0160/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, 12:00
49item on the agendapointΨηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας: αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών
Ondřej Kovařík (A9-0161/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, 12:00
48item on the agendapointΠεραιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών
Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020
  -Τροπολογίες του εισηγητή, 71 βουλευτές τουλάχιστον, εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, 12:00
44item on the agendapointΕυρωπαϊκός νόμος για το κλίμα
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, 12:00
97item on the agendapointIσοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών που διενεργούνται στην Ουκρανία και ισοδυναμία των σπόρων δημητριακών προς σπορά που παράγονται στην Ουκρανία
Veronika Vrecionová (A9-0164/2020
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠαρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, 12:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, 19:00
83item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού: Προδιαγραφές για το διοξείδιο του τιτανίου (E 171)
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, 12:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, 19:00
82item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού: Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ακρυλαμιδίου σε ορισμένα τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, 12:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, 19:00
19item on the agendapointΗ ευρωπαϊκή δασική στρατηγική - μελλοντική πορεία
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Τροπολογίες του εισηγητή, 71 βουλευτές τουλάχιστον, εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΠέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, 12:00
Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου