Päevakord
Brüssel
Esmaspäev, 5. oktoober 2020 - Neljapäev, 8. oktoober 2020 224k
Kolmapäev, 7. oktoober 2020161kVersioon: Kolmapäev, 7. oktoober 2020, 10:41
 Päevakorra punktid
09:00   Tulemuste teatavaks tegemine
09:15 - 13:00   Arutelud
10:30 - 11:45   Esimene hääletusvoor
14:15   Tulemuste teatavaks tegemine
15:00 - 17:00   Arutelud
17:15 - 18:30   Teine hääletusvoor
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00   Tulemuste teatavaks tegemine      
09:15 - 13:00   Arutelud       Kõneaeg
91 pointArmeenia ja Aserbaidžaani sõjategevuse taaspuhkemine seoses Mägi-Karabahhi konfliktiga
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2020/2809(RSP)]
90 pointELi diplomaatiline missioon Venezuelas seoses võimalike valimistega
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2020/2810(RSP)]
89 pointOlukord Iraanis
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2020/2811(RSP)]
10:30 - 11:45   Esimene hääletusvoor      
125 voteEuroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi Valdis Dombrovskise uute ülesannete heakskiitmine
[2020/2203(INS)]
75 voteMairead McGuinnessi Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamise heakskiitmine

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]
101 voteLõpphääletused
39Tähtaeg voteELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomine
Raport:  Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Raport ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta
[2020/2072(INL)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
18Tähtaeg voteÜhise kaubanduspoliitika rakendamine – 2018. aasta aruanne
Raport:  Jörgen Warborn (A9-0160/2020)
Raport ühise kaubanduspoliitika rakendamise 2018. aasta aruande kohta
[2019/2197(INI)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
129 voteMuudatusettepanekute hääletamine
128 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – Euroopa kliimaseadus
14:15   Tulemuste teatavaks tegemine      
15:00 - 17:00   Arutelud       Kõneaeg
50 pointEuroopa järelevalveasutuste roll Wirecardi skandaalis
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2701(RSP)]
  pointÜhine arutelu - Finantsteenused
49Tähtaeg -Digitaalne rahandus: krüptovaradega seotud uued ohud ning õigusliku reguleerimise ja järelevalve alased ülesanded, mis puudutavad finantsteenuseid, finantseerimisasutusi ja finantsturge
Raport:  Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)
Raport soovitustega komisjonile digitaalse rahanduse kohta: krüptovaradega seotud uued ohud ning õigusliku reguleerimise ja järelevalve alased ülesanded, mis puudutavad finantsteenuseid, finantseerimisasutusi ja finantsturge

[2020/2034(INL)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
48Tähtaeg -Kapitaliturgude liidu edasine areng: kapitaliturgude kaudu rahastamise kättesaadavuse parandamine, eelkõige VKEde jaoks, ja jaeinvestorite osalemise soodustamine
Raport:  Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)
Raport kapitaliturgude liidu edasise arengu ning kapitaliturgude kaudu rahastamise kättesaadavuse parandamise kohta, eelkõige VKEde jaoks, ja jaeinvestorite osalemise soodustamise kohta

[2020/2036(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
17:15 - 18:30   Teine hääletusvoor      
106 voteLõpphääletused
44Tähtaeg***IvoteEuroopa kliimaseadus
Raport:  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
97Tähtaeg***IvoteUkrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsus ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsus
Raport:  Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsuse osas
[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
83Tähtaeg voteKodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c kohane vastuväide: titaandioksiidi (E 171) spetsifikatsioonid
[2020/2795(RPS)]
B9-0308/2020
82Tähtaeg voteKodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c kohane vastuväide: akrüülamiidi piirnormid teatavates imikute ja väikelaste toitudes
[2020/2735(RPS)]
B9-0311/2020
19Tähtaeg voteEuroopa metsastrateegia – edasised sammud
Raport:  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Raport Euroopa metsastrateegia ja edasiste sammude kohta
[2019/2157(INI)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
102 voteMuudatusettepanekute hääletamine
114 vote(TRAN) – Raudtee ohutus- ja koostalitluseeskirjade kohaldamine La Manche’i tunnelis
115 vote(TRAN) – Otsus, millega volitatakse Prantsusmaad sõlmima La Manche’i tunnelit käsitleva rahvusvahelise lepingu
117 voteResolutsiooni ettepanekud – Õigusriik ja põhiõigused Bulgaarias
118 voteOndřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) – Digitaalne rahandus: krüptovaradega seotud uued ohud ning õigusliku reguleerimise ja järelevalve alased ülesanded, mis puudutavad finantsteenuseid, finantseerimisasutusi ja finantsturge
119 voteIsabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) – Kapitaliturgude liidu edasine areng: kapitaliturgude kaudu rahastamise kättesaadavuse parandamine, eelkõige VKEde jaoks, ja jaeinvestorite osalemise soodustamine
09:15 - 13:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)30'
Parlamendiliikmed135'
PPE33'30S&D26'30Renew18'30ID15'Verts/ALE13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI7'
15:00 - 17:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)15'
Raportöör   (2x6') 12'
Parlamendiliikmed60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
39item on the agendapointELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomine
Michal Šimečka (A9-0170/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 30. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 2. oktoober 2020, 12:00
18item on the agendapointÜhise kaubanduspoliitika rakendamine – 2018. aasta aruanne
Jörgen Warborn (A9-0160/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 30. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 2. oktoober 2020, 12:00
49item on the agendapointDigitaalne rahandus: krüptovaradega seotud uued ohud ning õigusliku reguleerimise ja järelevalve alased ülesanded, mis puudutavad finantsteenuseid, finantseerimisasutusi ja finantsturge
Ondřej Kovařík (A9-0161/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 30. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 2. oktoober 2020, 12:00
48item on the agendapointKapitaliturgude liidu edasine areng: kapitaliturgude kaudu rahastamise kättesaadavuse parandamine, eelkõige VKEde jaoks, ja jaeinvestorite osalemise soodustamine
Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 30. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 2. oktoober 2020, 12:00
44item on the agendapointEuroopa kliimaseadus
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 30. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 5. oktoober 2020, 12:00
97item on the agendapointUkrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsus ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsus
Veronika Vrecionová (A9-0164/2020
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineReede, 2. oktoober 2020, 12:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 5. oktoober 2020, 19:00
83item on the agendapointKodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c kohane vastuväide: titaandioksiidi (E 171) spetsifikatsioonid
  -MuudatusettepanekudReede, 2. oktoober 2020, 12:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 5. oktoober 2020, 19:00
82item on the agendapointKodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c kohane vastuväide: akrüülamiidi piirnormid teatavates imikute ja väikelaste toitudes
  -MuudatusettepanekudReede, 2. oktoober 2020, 12:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 5. oktoober 2020, 19:00
19item on the agendapointEuroopa metsastrateegia – edasised sammud
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 30. september 2020, 13:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Neljapäev, 1. oktoober 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 2. oktoober 2020, 12:00
Viimane päevakajastamine: 7. oktoober 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika