Esityslista
Bryssel
Maanantai 5. lokakuuta 2020 - Torstai 8. lokakuuta 2020 223k
Keskiviikko 7. lokakuuta 2020160kVersio: Keskiviikko 7. lokakuuta 2020, 10:41
 Esityslistan kohdat
09:00   Tulosten ilmoittaminen
09:15 - 13:00   Keskustelut
10:30 - 11:45   Ensimmäiset äänestykset
14:15   Tulosten ilmoittaminen
15:00 - 17:00   Keskustelut
17:15 - 18:30   Toiset äänestykset
 Puheajat
 Määräajat

09:00   Tulosten ilmoittaminen      
09:15 - 13:00   Keskustelut       Puheajat
91 pointVuoristo-Karabahin konfliktiin liittyvien vihamielisyyksien käynnistyminen uudelleen Armenian ja Azerbaidžanin välillä
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2020/2809(RSP)]
90 pointEU:n diplomaattinen edustusto Venezuelassa mahdollisia vaaleja silmällä pitäen
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2020/2810(RSP)]
89 pointIranin tilanne
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2020/2811(RSP)]
10:30 - 11:45   Ensimmäiset äänestykset      
125 voteKomission johtavan varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin vastuiden uuden jaon hyväksyminen
[2020/2203(INS)]
75 voteMairead McGuinnessin nimityksen Euroopan komission jäseneksi hyväksyminen

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]
101 voteLopulliset äänestykset
39Määräaika voteDemokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustaminen
Mietintö:  Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Mietintö demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta
[2020/2072(INL)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
18Määräaika voteYhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2018
Mietintö:  Jörgen Warborn (A9-0160/2020)
Mietintö yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta – vuosikertomus 2018
[2019/2197(INI)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
129 voteÄänestykset tarkistuksista
128 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Eurooppalainen ilmastolaki
14:15   Tulosten ilmoittaminen      
15:00 - 17:00   Keskustelut       Puheajat
50 pointEuroopan valvontaviranomaisten rooli Wirecard-skandaalissa
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2020/2701(RSP)]
  pointYhteiskeskustelu - Rahoituspalvelut
49Määräaika -Rahoitusalan digitalisaatioprosessi: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet
Mietintö:  Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)
Mietintö suosituksista komissiolle rahoitusalan digitalisaatioprosessista: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet

[2020/2034(INL)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
48Määräaika -Pääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkaminen: erityisesti pk-yritysten pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen
Mietintö:  Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)
Mietintö pääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkamisesta: erityisesti pk-yritysten pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen

[2020/2036(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
17:15 - 18:30   Toiset äänestykset      
106 voteLopulliset äänestykset
44Määräaika***IvoteEurooppalainen ilmastolaki
Mietintö:  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
97Määräaika***IvoteUkrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuus ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuus
Mietintö:  Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuudesta
[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
83Määräaika voteTyöjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: Titaanidioksidin (E 171) eritelmät
[2020/2795(RPS)]
B9-0308/2020
82Määräaika voteTyöjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: Akryyliamidin enimmäismäärät tietyissä imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa elintarvikkeissa
[2020/2735(RPS)]
B9-0311/2020
19Määräaika voteEurooppalainen metsästrategia - tie eteenpäin
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Mietintö eurooppalaisesta metsästrategiasta - tie eteenpäin
[2019/2157(INI)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
102 voteÄänestykset tarkistuksista
114 vote(TRAN) - Rautateiden turvallisuus- ja yhteentoimivuussäännöt kanaalin alittavaan kiinteään yhteyteen soveltamisen osalta
115 vote(TRAN) - Päätös Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan sopimus, jolla täydennetään voimassa olevaa kahdenvälistä sopimusta kanaalin alittavan kiinteän yhteyden rakentamisesta ja käytöstä
117 votePäätöslauselmat - Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa
118 voteOndřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Rahoitusalan digitalisaatioprosessi: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet
119 voteIsabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Pääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkaminen: erityisesti pk-yritysten pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen
09:15 - 13:00   Keskustelut     item on the agenda
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)30'
Jäsenet135'
PPE33'30S&D26'30Renew18'30ID15'Verts/ALE13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI7'
15:00 - 17:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)15'
Esittelijä   (2x6') 12'
Jäsenet60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
39item on the agendapointDemokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustaminen
Michal Šimečka (A9-0170/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 30. syyskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 2. lokakuuta 2020, 12:00
18item on the agendapointYhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2018
Jörgen Warborn (A9-0160/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 30. syyskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 2. lokakuuta 2020, 12:00
49item on the agendapointRahoitusalan digitalisaatioprosessi: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet
Ondřej Kovařík (A9-0161/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 30. syyskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 2. lokakuuta 2020, 12:00
48item on the agendapointPääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkaminen: erityisesti pk-yritysten pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen
Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020
  -Esittelijän tai vähintään 71 jäsenen jättämät tarkistukset, vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 30. syyskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 2. lokakuuta 2020, 12:00
44item on the agendapointEurooppalainen ilmastolaki
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 30. syyskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 5. lokakuuta 2020, 12:00
97item on the agendapointUkrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuus ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuus
Veronika Vrecionová (A9-0164/2020
  -Tarkistukset; hylkääminenPerjantai 2. lokakuuta 2020, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 5. lokakuuta 2020, 19:00
83item on the agendapointTyöjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: Titaanidioksidin (E 171) eritelmät
  -TarkistuksetPerjantai 2. lokakuuta 2020, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 5. lokakuuta 2020, 19:00
82item on the agendapointTyöjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: Akryyliamidin enimmäismäärät tietyissä imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa elintarvikkeissa
  -TarkistuksetPerjantai 2. lokakuuta 2020, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 5. lokakuuta 2020, 19:00
19item on the agendapointEurooppalainen metsästrategia - tie eteenpäin
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Esittelijän tai vähintään 71 jäsenen jättämät tarkistukset, vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 30. syyskuuta 2020, 13:00
  -Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesityksetTorstai 1. lokakuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 2. lokakuuta 2020, 12:00
Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö