Dnevni red
Bruxelles
Ponedjeljak, 5. listopada 2020. - Četvrtak, 8. listopada 2020. 225k
srijeda, 7. listopada 2020.164kVerzija: utorak, 20. listopada 2020., 18:15
 Točke dnevnog reda
09:00   Objava rezultata glasovanja
09:15 - 13:00   Rasprave
10:30 - 11:45   Prvo glasovanje
14:15   Objava rezultata glasovanja
15:00 - 17:00   Rasprave
17:15 - 18:30   Drugo glasovanje
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00   Objava rezultata glasovanja      
09:15 - 13:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
91 pointPonovno zaoštravanje sukoba između Armenije i Azerbajdžana oko enklave Gorski Karabah
Izjava potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2020/2809(RSP)]
90 pointDiplomatska misija EU-a u Venezuelu u pogledu mogućih izbora
Izjava potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2020/2810(RSP)]
89 pointStanje u Iranu
Izjava potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2020/2811(RSP)]
10:30 - 11:45   Prvo glasovanje      
125 voteOdobrenje za dodjelu novih dužnosti izvršnom potpredsjedniku Komisije Valdisu Dombrovskisu
[2020/2203(INS)]
75 voteOdobrenje imenovanja Mairead McGuiness za povjerenicu Europske komisije

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]
101 voteKonačno glasovanje
39Rok voteUspostava mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava
Izvješće:  Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Izvješće o upostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava
[2020/2072(INL)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
18Rok voteProvedba zajedničke trgovinske politike: godišnje izvješće za 2018.
Izvješće:  Jörgen Warborn (A9-0160/2020)
Izvješće o provedbi zajedničke trgovinske politike – godišnje izvješće za 2018.
[2019/2197(INI)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
129 voteGlasovanje o amandmanima
128 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europski propis o klimi
14:15   Objava rezultata glasovanja      
131 pointObjava rezultata glasovanja
15:00 - 17:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
50 pointUloga europskih nadzornih tijela u skandalu Wirecard
Izjave Vijeća i Komisije
[2020/2701(RSP)]
  pointZajednička rasprava - Financijske usluge
49Rok -Digitalne financijske usluge: novi rizici povezani s kriptovalutama - regulatorni i nadzorni izazovi u području financijskih usluga, institucija i tržišta
Izvješće:  Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)
Izvješće s preporukama Komisiji o digitalnim financijskim uslugama: novi rizici povezani s kriptovalutama - regulatorni i nadzorni izazovi u području financijskih usluga, institucija i tržišta

[2020/2034(INL)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
48Rok -Daljnji razvoj unije tržišta kapitala: poboljšanje pristupa financiranju na tržištima kapitala, posebno za MSP-ove, te daljnje jačanje sudjelovanja malih ulagatelja
Izvješće:  Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)
Izvješće o daljnjem razvoju unije tržišta kapitala: poboljšanje pristupa financiranju na tržištima kapitala, posebno za MSP-ove, te daljnje jačanje sudjelovanja malih ulagatelja

[2020/2036(INI)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
17:15 - 18:30   Drugo glasovanje      
106 voteKonačno glasovanje
44Rok***IvoteEuropski propis o klimi
Izvješće:  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
97Rok***IvoteJednakovrijednost pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednost sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini
Izvješće:  Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)
Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednosti sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini
[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
83Rok votePrigovor u skladu s člankom 112. stavkom 2., 3. i 4. točkom (c) Poslovnika: specifikacije za titanov dioksid (E 171)
[2020/2795(RPS)]
B9-0308/2020
82Rok votePrigovor u skladu s člankom 112. stavkom 2., 3. i 4. točkom (c) Poslovnika: najveće dopuštene količine akrilamida u određenoj hrani za dojenčad i malu djecu
[2020/2735(RPS)]
B9-0311/2020
19Rok voteEuropska strategija za šume - daljnji koraci
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Izvješće o Europskoj strategiji za šume - daljnji koraci
[2019/2157(INI)]
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
102 voteGlasovanje o amandmanima
114 vote(TRAN) - Primjena pravila o sigurnosti željeznica i interoperabilnosti željezničkog sustava na podmorski tunel ispod Engleskog kanala
115 vote(TRAN) - Odluka kojom se Francuska ovlašćuje da sklopi međunarodni sporazum u pogledu Engleskog tunela
117 votePrijedlozi rezolucija - Vladavina prava i temeljna prava u Bugarskoj
118 voteOndřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Digitalne financijske usluge: novi rizici povezani s kriptovalutama - regulatorni i nadzorni izazovi u području financijskih usluga, institucija i tržišta
119 voteIsabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Daljnji razvoj unije tržišta kapitala: poboljšanje pristupa financiranju na tržištima kapitala, posebno za MSP-ove, te daljnje jačanje sudjelovanja malih ulagatelja
09:15 - 13:00   Rasprave     item on the agenda
Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica (uključujući odgovore)30'
Zastupnici135'
PPE33'30S&D26'30Renew18'30ID15'Verts/ALE13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI7'
15:00 - 17:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)15'
Izvjestitelj   (2x6') 12'
Zastupnici60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
39item on the agendapointUspostava mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava
Michal Šimečka (A9-0170/2020
  -Amandmani srijeda, 30. rujna 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 2. listopada 2020., 12:00
18item on the agendapointProvedba zajedničke trgovinske politike: godišnje izvješće za 2018.
Jörgen Warborn (A9-0160/2020
  -Amandmani srijeda, 30. rujna 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 2. listopada 2020., 12:00
49item on the agendapointDigitalne financijske usluge: novi rizici povezani s kriptovalutama - regulatorni i nadzorni izazovi u području financijskih usluga, institucija i tržišta
Ondřej Kovařík (A9-0161/2020
  -Amandmani srijeda, 30. rujna 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 2. listopada 2020., 12:00
48item on the agendapointDaljnji razvoj unije tržišta kapitala: poboljšanje pristupa financiranju na tržištima kapitala, posebno za MSP-ove, te daljnje jačanje sudjelovanja malih ulagatelja
Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020
  -Izmjene izvjestitelja, najmanje 71 zastupnik, alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 30. rujna 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 2. listopada 2020., 12:00
44item on the agendapointEuropski propis o klimi
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 30. rujna 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 5. listopada 2020., 12:00
97item on the agendapointJednakovrijednost pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednost sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini
Veronika Vrecionová (A9-0164/2020
  -Amandmani; odbijanjepetak, 2. listopada 2020., 12:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 5. listopada 2020., 19:00
83item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 112. stavkom 2., 3. i 4. točkom (c) Poslovnika: specifikacije za titanov dioksid (E 171)
  -Amandmani petak, 2. listopada 2020., 12:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 5. listopada 2020., 19:00
82item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 112. stavkom 2., 3. i 4. točkom (c) Poslovnika: najveće dopuštene količine akrilamida u određenoj hrani za dojenčad i malu djecu
  -Amandmani petak, 2. listopada 2020., 12:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 5. listopada 2020., 19:00
19item on the agendapointEuropska strategija za šume - daljnji koraci
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Izmjene izvjestitelja, najmanje 71 zastupnik, alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 30. rujna 2020., 13:00
  -Zajednički alternativni prijedlozi rezolucijačetvrtak, 1. listopada 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 2. listopada 2020., 12:00
Posljednje ažuriranje: 20. listopada 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti