Darba kārtība
Brisele
Pirmdiena, 2020. gada 5. oktobris - Ceturtdiena, 2020. gada 8. oktobris 226k
Trešdiena, 2020. gada 7. oktobris164kVersija: Trešdiena, 2020. gada 7. oktobris, 10:43
 Darba kārtības punkti
09:00   Rezultātu paziņošana
09:15 - 13:00   Debates
10:30 - 11:45   Pirmais balsošanas laiks
14:15   Rezultātu paziņošana
15:00 - 17:00   Debates
17:15 - 18:30   Otrais balsošanas laiks
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00   Rezultātu paziņošana      
09:15 - 13:00   Debates       Uzstāšanās laiks
91 pointKaradarbības atsākšana starp Armēniju un Azerbaidžānu saistībā ar konfliktu Kalnu Karabahā
Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2020/2809(RSP)]
90 pointES diplomātiskā pārstāvniecība Venecuēlā, ņemot vērā iespējamās vēlēšanas
Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2020/2810(RSP)]
89 pointStāvoklis Irānā
Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2020/2811(RSP)]
10:30 - 11:45   Pirmais balsošanas laiks      
125 voteApstiprinājuma sniegšana attiecībā uz jauno pienākumu piešķiršanu Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniekam Valdim Dombrovskim
[2020/2203(INS)]
75 voteApstiprinājums Mairead McGuinness iecelšanai Eiropas Komisijas locekļa amatā

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]
101 voteGalīgie balsojumi
39Termiņi voteES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveide
Ziņojums:  Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Ziņojums par ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveidi
[2020/2072(INL)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
18Termiņi vote2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
Ziņojums:  Jörgen Warborn (A9-0160/2020)
Ziņojums par 2018. gada ziņojumu par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
[2019/2197(INI)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
129 voteBalsošana par grozījumiem
128 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Eiropas Klimata akts
14:15   Rezultātu paziņošana      
15:00 - 17:00   Debates       Uzstāšanās laiks
50 pointEiropas uzraudzības iestāžu loma Wirecard skandālā
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2020/2701(RSP)]
  pointKopīgās debates - Finanšu pakalpojumi
49Termiņi -Digitālās finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē
Ziņojums:  Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par digitālajām finansēm: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē

[2020/2034(INL)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
48Termiņi -Kapitāla tirgu savienības (KTS) turpmāka veidošana: kapitāla tirgus finansējuma pieejamības uzlabošana, jo īpaši MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana
Ziņojums:  Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)
Ziņojums par kapitāla tirgu savienības (KTS) turpmāko veidošanu: kapitāla tirgus finansējuma pieejamības uzlabošana, jo īpaši MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana

[2020/2036(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
17:15 - 18:30   Otrais balsošanas laiks      
106 voteGalīgie balsojumi
44Termiņi***IvoteEiropas Klimata akts
Ziņojums:  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata akts)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
97Termiņi***IvoteTādu lauka apskašu atbilstība, kuras graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem veic Ukrainā un Ukrainā ražotu graudaugu sēklu līdzvērtīgums
Ziņojums:  Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, kuras graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem veic Ukrainā, un attiecībā uz Ukrainā ražotu graudaugu sēklu līdzvērtīgumu groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK
[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
83Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu: titāna dioksīda (E 171) specifikācijas
[2020/2795(RPS)]
B9-0308/2020
82Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu: maksimāli pieļaujamā akrilamīda koncentrācija konkrētos pārtikas produktos zīdaiņiem un maziem bērniem
[2020/2735(RPS)]
B9-0311/2020
19Termiņi voteEiropas mežu stratēģija: turpmākā rīcība
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Ziņojums par Eiropas mežu stratēģiju: turpmākā rīcība
[2019/2157(INI)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
102 voteBalsošana par grozījumiem
114 vote(TRAN) - Dzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības noteikumu piemērošana Lamanša tunelī
115 vote(TRAN) - Lēmums, ar ko Francijai piešķir pilnvaras noslēgt starptautisku nolīgumu par Lamanša tuneli
117 voteRezolūciju priekšlikumi - Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā
118 voteOndřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Digitālās finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē
119 voteIsabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Kapitāla tirgu savienības (KTS) turpmāka veidošana: kapitāla tirgus finansējuma pieejamības uzlabošana, jo īpaši MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana
09:15 - 13:00   Debates     item on the agenda
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Augstais pārstāvis (ieskaitot atbildes)30'
Deputāti 135'
PPE33'30S&D26'30Renew18'30ID15'Verts/ALE13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI7'
15:00 - 17:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Referents   (2x6') 12'
Deputāti 60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
39item on the agendapointES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveide
Michal Šimečka (A9-0170/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 30. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 2. oktobris, 12:00
18item on the agendapoint2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
Jörgen Warborn (A9-0160/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 30. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 2. oktobris, 12:00
49item on the agendapointDigitālās finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē
Ondřej Kovařík (A9-0161/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 30. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 2. oktobris, 12:00
48item on the agendapointKapitāla tirgu savienības (KTS) turpmāka veidošana: kapitāla tirgus finansējuma pieejamības uzlabošana, jo īpaši MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana
Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020
  -Referenta iesniegtie grozījumi, vismaz 71 deputāts, alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 30. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 2. oktobris, 12:00
44item on the agendapointEiropas Klimata akts
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2020. gada 30. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 5. oktobris, 12:00
97item on the agendapointTādu lauka apskašu atbilstība, kuras graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem veic Ukrainā un Ukrainā ražotu graudaugu sēklu līdzvērtīgums
Veronika Vrecionová (A9-0164/2020
  -Grozījumi; noraidīšanaPiektdiena, 2020. gada 2. oktobris, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 5. oktobris, 19:00
83item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu: titāna dioksīda (E 171) specifikācijas
  -GrozījumiPiektdiena, 2020. gada 2. oktobris, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 5. oktobris, 19:00
82item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu: maksimāli pieļaujamā akrilamīda koncentrācija konkrētos pārtikas produktos zīdaiņiem un maziem bērniem
  -GrozījumiPiektdiena, 2020. gada 2. oktobris, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 5. oktobris, 19:00
19item on the agendapointEiropas mežu stratēģija: turpmākā rīcība
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Referenta iesniegtie grozījumi, vismaz 71 deputāts, alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 30. septembris, 13:00
  -Kopīgi alternatīvi rezolūciju priekšlikumiCeturtdiena, 2020. gada 1. oktobris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 2. oktobris, 12:00
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 7. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika