Agenda
Brussel
Maandag 5 oktober 2020 - Donderdag 8 oktober 2020 225k
Woensdag 7 oktober 2020168kVersie: Woensdag 7 oktober 2020, 10:44
 Agendapunten
09:00   Bekendmaking van de uitslag
09:15 - 13:00   Debatten
10:30 - 11:45   Eerste stemming
14:15   Bekendmaking van de uitslag
15:00 - 17:00   Debatten
17:15 - 18:30   Tweede stemming
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00   Bekendmaking van de uitslag      
09:15 - 13:00   Debatten       Spreektijd
91 pointDe hervatting van de vijandelijkheden tussen Armenië en Azerbeidzjan in verband met het conflict over Nagorno-Karabach
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2020/2809(RSP)]
90 pointDiplomatieke missie van de EU in Venezuela met het oog op mogelijke verkiezingen
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2020/2810(RSP)]
89 pointSituatie in Iran
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2020/2811(RSP)]
10:30 - 11:45   Eerste stemming      
125 voteGoedkeuring van de toewijzing van nieuwe bevoegdheden aan uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie Valdis Dombrovskis
[2020/2203(INS)]
75 voteGoedkeuring van de benoeming van Mairead McGuinness tot lid van de Europese Commissie

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]
101 voteEindstemming
39Deadline voteInstelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten
Verslag:  Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Verslag over de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten
[2020/2072(INL)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
18Deadline voteTenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid - jaarverslag 2018
Verslag:  Jörgen Warborn (A9-0160/2020)
Verslag over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018
[2019/2197(INI)]
Commissie internationale handel
129 voteStemming over amendementen
128 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europese klimaatwet
14:15   Bekendmaking van de uitslag      
15:00 - 17:00   Debatten       Spreektijd
50 pointDe rol van de Europese toezichthoudende autoriteiten in het Wirecard-schandaal
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2020/2701(RSP)]
  pointGezamenlijk debat - Financiële diensten
49Deadline -Digitaal geldwezen: opkomende risico's in verband met cryptovaluta - uitdagingen inzake regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten, instellingen en markten
Verslag:  Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende digitaal geldwezen: opkomende risico's in verband met cryptovaluta - uitdagingen inzake regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten, instellingen en markten

[2020/2034(INL)]
Commissie economische en monetaire zaken
48Deadline -Verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met name voor kmo's, en de deelname van kleine beleggers bevorderen
Verslag:  Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)
Verslag over de verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met name voor kmo's, en de deelname van kleine beleggers bevorderen

[2020/2036(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
17:15 - 18:30   Tweede stemming      
106 voteEindstemming
44Deadline***IvoteEuropese klimaatwet
Verslag:  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
97Deadline***IvoteGelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen
Verslag:  Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen
[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
83Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: Specificaties van titaandioxide (E 171)
[2020/2795(RPS)]
B9-0308/2020
82Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: Maximumgehalten voor acrylamide in bepaalde levensmiddelen voor zuigelingen en peuters
[2020/2735(RPS)]
B9-0311/2020
19Deadline voteDe Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit
Verslag:  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Verslag over de Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit
[2019/2157(INI)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
102 voteStemming over amendementen
114 vote(TRAN) - Toepassing van de regels inzake spoorwegveiligheid en -interoperabiliteit in de Kanaaltunnel
115 vote(TRAN) - Besluit waarbij Frankrijk wordt gemachtigd om een internationale overeenkomst betreffende de Kanaaltunnel te sluiten
117 voteOntwerpresoluties - De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije
118 voteOndřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Digitaal geldwezen: opkomende risico's in verband met cryptovaluta - uitdagingen inzake regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten, instellingen en markten
119 voteIsabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met name voor kmo's, en de deelname van kleine beleggers bevorderen
09:15 - 13:00   Debatten     item on the agenda
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)30'
Leden135'
PPE33'30S&D26'30Renew18'30ID15'Verts/ALE13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI7'
15:00 - 17:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Rapporteur   (2x6') 12'
Leden60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
39item on the agendapointInstelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten
Michal Šimečka (A9-0170/2020
  -AmendementenWoensdag 30 september 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 2 oktober 2020, 12:00
18item on the agendapointTenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid - jaarverslag 2018
Jörgen Warborn (A9-0160/2020
  -AmendementenWoensdag 30 september 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 2 oktober 2020, 12:00
49item on the agendapointDigitaal geldwezen: opkomende risico's in verband met cryptovaluta - uitdagingen inzake regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten, instellingen en markten
Ondřej Kovařík (A9-0161/2020
  -AmendementenWoensdag 30 september 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 2 oktober 2020, 12:00
48item on the agendapointVerdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met name voor kmo's, en de deelname van kleine beleggers bevorderen
Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden, alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 30 september 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 2 oktober 2020, 12:00
44item on the agendapointEuropese klimaatwet
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 30 september 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 5 oktober 2020, 12:00
97item on the agendapointGelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen
Veronika Vrecionová (A9-0164/2020
  -Amendementen; verwerpingVrijdag 2 oktober 2020, 12:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 5 oktober 2020, 19:00
83item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: Specificaties van titaandioxide (E 171)
  -AmendementenVrijdag 2 oktober 2020, 12:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 5 oktober 2020, 19:00
82item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: Maximumgehalten voor acrylamide in bepaalde levensmiddelen voor zuigelingen en peuters
  -AmendementenVrijdag 2 oktober 2020, 12:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 5 oktober 2020, 19:00
19item on the agendapointDe Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden, alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 30 september 2020, 13:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesDonderdag 1 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 2 oktober 2020, 12:00
Laatst bijgewerkt op: 7 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid